3.1.30. Külföld szektor számlái (1995–)(2/4)

(folyó áron, millió forint)

< >
ESA- kód Megnevezés 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 10 135 518 10 778 680 12 573 628 14 125 287 17 962 186 20 032 233
P.61 Termékek exportja 7 875 649 8 673 639 10 509 632 12 009 964 15 002 651 16 782 800
P.62 Szolgáltatások exportja 2 259 869 2 105 041 2 063 996 2 115 323 2 959 535 3 249 433
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 10 492 243 11 532 525 13 408 069 14 645 704 18 236 881 19 894 038
P.71 Termékek importja 8 683 618 9 627 741 11 506 949 12 580 580 15 633 776 16 912 691
P.72 Szolgáltatások importja 1 808 625 1 904 784 1 901 120 2 065 124 2 603 105 2 981 347
B.11 Termékek és szolgáltatások külkereskedelmi egyenlege 356 725 753 845 834 441 520 417 274 695 -138 195
Elsődleges jövedelmek és folyó transzferek
D.1 Munkavállalói jövedelmek -200 7 856 -10 510 -5 919 -18 008 -984
D.11 Bérek és keresetek 2 389 10 429 -4 787 -922 -11 441 3 127
D.2– D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege -61 346 -117 273 -180 707 -164 010
ebből:
D.21 termékadók 19 186 37 477 36 444 36 772
D.29 egyéb termelési adók 0 0 0 15 659
D.31 terméktámogatások 845 30 654 51 779 45 352
D.39 egyéb termelési támogatások 79 687 124 096 165 372 171 089
D.4 Tulajdonból származó jövedelem összesen 991 472 1 062 858 1 361 640 1 540 301 1 704 671 2 116 455
D.41 Kamat, nettó 221 596 315 302 384 042 475 294 467 880 567 541
ebből:
kapott kamat 463 205 516 832 580 834 700 611 964 874 1 174 741
fizetett kamat 241 609 201 530 196 792 225 317 496 994 607 200
D.42 Vállalatok felosztott jövedelme, nettó 321 517 312 255 461 015 559 047 848 498 1 022 580
ebből:
kapott osztalék, részesedés 332 857 328 095 503 217 667 181 1 428 194 1 694 952
fizetett osztalék, részesedés 11 340 15 840 42 202 108 134 579 696 672 372
D.43 Külföldi közvetlen tőkebefektetés újrabefektetett jövedelme, nettó 447 549 435 184 517 567 510 975 400 051 548 951
D.44 Egyéb befektetésből származó jövedelem, nettó 810 117 -984 -5 015 -11 758 -22 617
D.5 Folyó jövedelem-, vagyon-, stb. adók 10 081 10 120 15 644 17 278 23 321 23 278
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 8 499 8 814 14 712 14 523 18 271 12 854
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 3 160 2 811 1 961 1 648 658 -471
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások, nettó -127 375 -129 141 52 342 45 549 123 748 177 889
ebből:
külföldre fizetett munkavállalói hazautalás 14 569 11 003 10 928 13 890 20 540 18 268
külföldről kapott munkavállalói hazautalás 27 701 15 118 10 596 14 637 15 322 13 088
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció
B.12 Folyó külső egyenleg 1 242 362 1 717 163 2 208 884 2 016 524 1 946 649 2 026 816
A nettó vagyon változása megtakarítás és tőketranszferek miatt
D 9 Tőketranszferek (kapott) 13 682 51 949 18 360 14 346 93 103 20 938
D.91 Tőkeadók 0 0 0 0 0 0
D.92 Beruházási támogatások 4 795 9 262 5 472 2 080 4 292 4 697
D 99 Egyéb tőketranszferek 8 887 42 687 12 888 12 266 88 811 16 241
D 9 Tőketranszferek (fizetett) 63 127 50 067 59 526 165 097 247 442 224 393
D.91 Tőkeadók 0 0 0 0 0 0
D.92 Beruházási támogatások 22 136 23 613 35 882 108 696 217 675 217 182
D.99 Egyéb tőketranszferek 40 991 26 454 23 644 56 401 29 767 7 211
B.10.1 A nettó vagyon változása megtakarítás és tőketranszferek miatt (B.12+D.9) 1 192 917 1 719 045 2 167 718 1 865 773 1 792 310 1 823 361
Nem pénzügyi eszközök beszerzése
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege 4 836 -17 547 -23 396 3 071 4 148 -20 695
B.9 Nettó hitelnyújtás (+) / nettó hitelfelvétel (-) (B.10.1-NP) 1 188 081 1 736 592 2 191 114 1 862 702 1 788 162 1 844 056

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011