3.1.30. Külföld szektor számlái (1995–)(3/4)

(folyó áron, millió forint)

< >
ESA- kód Megnevezés 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 21 576 756 19 684 848 22 292 418 24 565 027 24 902 133 25 923 810
P.61 Termékek exportja 18 034 545 15 909 027 18 205 574 20 042 117 20 232 169 20 862 346
P.62 Szolgáltatások exportja 3 542 211 3 775 821 4 086 844 4 522 910 4 669 964 5 061 464
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 21 479 830 18 618 271 20 848 116 22 829 504 22 947 969 23 806 021
P.71 Termékek importja 18 273 754 15 189 792 17 511 626 19 248 178 19 388 132 19 870 791
P.72 Szolgáltatások importja 3 206 076 3 428 479 3 336 490 3 581 326 3 559 837 3 935 230
B.11 Termékek és szolgáltatások külkereskedelmi egyenlege -96 926 -1 066 577 -1 444 302 -1 735 523 -1 954 164 -2 117 789
Elsődleges jövedelmek és folyó transzferek
D.1 Munkavállalói jövedelmek -43 081 -126 996 -197 686 -283 083 -488 462 -680 149
D.11 Bérek és keresetek -34 193 -104 461 -163 398 -237 090 -413 020 -578 431
D.2– D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege -178 739 -292 009 -276 076 -360 144 -370 872 -417 082
ebből:
D.21 termékadók 39 028 34 280 34 079 37 886 37 009 36 188
D.29 egyéb termelési adók 16 552 7 017 0 0 0 0
D.31 terméktámogatások 28 135 29 751 34 444 38 755 39 195 46 539
D.39 egyéb termelési támogatások 206 184 303 555 275 711 359 275 368 686 406 731
D.4 Tulajdonból származó jövedelem összesen 2 014 645 1 573 395 1 710 744 2 008 161 2 071 834 1 954 636
D.41 Kamat, nettó 784 020 1 044 944 1 021 426 905 689 967 891 751 414
ebből:
kapott kamat 1 662 798 1 799 276 1 697 410 1 597 123 1 693 888 1 413 432
fizetett kamat 878 778 754 332 675 984 691 434 725 997 662 018
D.42 Vállalatok felosztott jövedelme, nettó 1 102 272 1 525 427 1 341 087 1 143 210 1 042 593 1 022 450
ebből:
kapott osztalék, részesedés 1 665 560 2 004 510 2 010 232 2 009 887 1 563 324 1 379 920
fizetett osztalék, részesedés 563 288 479 083 669 145 866 677 520 731 357 470
D.43 Külföldi közvetlen tőkebefektetés újrabefektetett jövedelme, nettó 158 872 -960 810 -603 724 7 226 85 525 201 508
D.44 Egyéb befektetésből származó jövedelem, nettó -30 519 -36 166 -48 045 -47 964 -24 175 -20 736
D.5 Folyó jövedelem-, vagyon-, stb. adók 36 011 45 761 62 426 86 427 129 934 179 525
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 22 316 45 907 65 620 87 398 139 702 188 637
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások -2 770 -3 949 -5 579 -8 206 -11 445 -14 147
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások, nettó 161 112 21 061 9 966 39 231 23 524 -143 516
ebből:
külföldre fizetett munkavállalói hazautalás 19 878 23 755 23 774 26 407 32 021 32 268
külföldről kapott munkavállalói hazautalás 10 280 31 630 32 229 22 051 57 037 90 612
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció
B.12 Folyó külső egyenleg 1 912 568 196 593 -74 887 -165 739 -459 949 -1 049 885
A nettó vagyon változása megtakarítás és tőketranszferek miatt
D 9 Tőketranszferek (kapott) 6 269 24 458 64 411 19 359 58 041 68 367
D.91 Tőkeadók 0 0 0 0 0 0
D.92 Beruházási támogatások 2 755 4 977 6 421 17 423 32 941 17 747
D 99 Egyéb tőketranszferek 3 514 19 481 57 990 1 936 25 100 50 620
D 9 Tőketranszferek (fizetett) 240 341 479 475 622 750 700 816 787 957 1 215 174
D.91 Tőkeadók 0 0 0 0 0 0
D.92 Beruházási támogatások 238 597 450 857 605 373 700 530 786 275 1 180 327
D.99 Egyéb tőketranszferek 1 744 28 618 17 377 286 1 682 34 847
B.10.1 A nettó vagyon változása megtakarítás és tőketranszferek miatt (B.12+D.9) 1 678 496 -258 424 -633 226 -847 196 -1 189 865 -2 196 692
Nem pénzügyi eszközök beszerzése
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege 71 087 4 050 -58 808 -7 793 7 687 5 449
B.9 Nettó hitelnyújtás (+) / nettó hitelfelvétel (-) (B.10.1-NP) 1 607 409 -262 474 -574 418 -839 403 -1 197 552 -2 202 141

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011