3.1.30. Külföld szektor számlái (1995–)(4/4)

(folyó áron, millió forint)

< >
ESA- kód Megnevezés 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 28 580 598 30 603 810 31 284 275 33 744 700 36 364 895 39 104 493
P.61 Termékek exportja 22 786 269 24 316 507 24 471 247 26 379 844 28 271 872 30 276 044
P.62 Szolgáltatások exportja 5 794 329 6 287 303 6 813 028 7 364 856 8 093 023 8 828 449
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 26 505 771 27 825 336 28 144 061 31 067 035 34 456 377 37 769 142
P.71 Termékek importja 22 128 525 23 057 804 23 238 797 25 849 130 28 817 832 31 273 096
P.72 Szolgáltatások importja 4 377 246 4 767 532 4 905 264 5 217 905 5 638 545 6 496 046
B.11 Termékek és szolgáltatások külkereskedelmi egyenlege -2 074 827 -2 778 474 -3 140 214 -2 677 665 -1 908 518 -1 335 351
Elsődleges jövedelmek és folyó transzferek
D.1 Munkavállalói jövedelmek -719 895 -854 939 -879 229 -812 388 -772 381 -837 159
D.11 Bérek és keresetek -614 319 -732 603 -752 461 -690 478 -651 892 -701 437
D.2– D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege -406 907 -397 155 -376 452 -375 688 -381 943 -372 864
ebből:
D.21 termékadók 43 738 53 117 55 412 61 405 78 264 80 506
D.29 egyéb termelési adók 0 0 0 0 0 0
D.31 terméktámogatások 38 485 48 140 75 573 66 243 81 424 76 629
D.39 egyéb termelési támogatások 412 160 402 132 356 291 370 850 378 783 376 741
D.4 Tulajdonból származó jövedelem összesen 2 540 788 2 829 600 2 172 169 2 725 497 2 744 529 2 452 307
D.41 Kamat, nettó 745 571 620 995 301 184 258 242 346 655 9 097
ebből:
kapott kamat 1 322 897 1 186 203 994 830 900 111 1 067 994 1 131 653
fizetett kamat 577 326 565 208 693 646 641 869 721 339 1 122 556
D.42 Vállalatok felosztott jövedelme, nettó 567 673 1 411 334 768 705 653 347 920 256 1 296 749
ebből:
kapott osztalék, részesedés 1 049 184 1 744 459 1 367 019 1 227 679 1 340 647 1 891 191
fizetett osztalék, részesedés 481 511 333 125 598 314 574 332 420 391 594 442
D.43 Külföldi közvetlen tőkebefektetés újrabefektetett jövedelme, nettó 1 243 602 811 144 1 124 819 1 840 290 1 501 194 1 170 393
D.44 Egyéb befektetésből származó jövedelem, nettó -16 058 -13 873 -22 539 -26 382 -23 576 -23 932
D.5 Folyó jövedelem-, vagyon-, stb. adók 186 509 215 917 208 286 212 801 191 875 226 265
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 197 763 229 804 238 356 226 004 222 315 248 628
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások -16 985 -20 503 -24 950 -28 827 -35 601 -42 091
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások, nettó -89 906 -35 761 132 473 -21 539 -223 648 -142 216
ebből:
külföldre fizetett munkavállalói hazautalás 33 418 29 038 29 653 26 346 20 537 34 865
külföldről kapott munkavállalói hazautalás 90 034 89 863 104 435 107 972 135 213 158 347
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció
B.12 Folyó külső egyenleg -383 460 -811 511 -1 669 561 -751 805 -163 372 197 519
A nettó vagyon változása megtakarítás és tőketranszferek miatt
D 9 Tőketranszferek (kapott) 43 327 84 965 212 018 129 563 98 955 159 600
D.91 Tőkeadók 0 0 0 0 0 0
D.92 Beruházási támogatások 21 391 88 364 202 723 105 966 82 092 81 210
D 99 Egyéb tőketranszferek 21 936 -3 399 9 295 23 597 16 863 78 390
D 9 Tőketranszferek (fizetett) 1 263 199 1 715 933 306 447 475 850 750 007 1 000 038
D.91 Tőkeadók 0 0 0 0 0 0
D.92 Beruházási támogatások 1 297 373 1 714 457 296 707 464 354 733 700 998 985
D.99 Egyéb tőketranszferek -34 174 1 476 9 740 11 496 16 307 1 053
B.10.1 A nettó vagyon változása megtakarítás és tőketranszferek miatt (B.12+D.9) -1 603 332 -2 442 479 -1 763 990 -1 098 092 -814 424 -642 919
Nem pénzügyi eszközök beszerzése
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege -7 288 -33 278 -96 770 -19 079 333 943 46 123
B.9 Nettó hitelnyújtás (+) / nettó hitelfelvétel (-) (B.10.1-NP) -1 596 044 -2 409 201 -1 667 220 -1 079 013 -1 148 367 -689 042
Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011