3.1.31. A bruttó állóeszköz-felhalmozás értéke (1995–)(2/4)

(folyó áron, millió Ft)

< >
Kód Nemzetgazdasági ág 2002 2003 2004 2005 2006 2007
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 212 610 248 470 179 108 168 887 161 973 200 231
B Bányászat, kőfejtés 8 603 7 900 10 587 8 920 33 197 56 582
C Feldolgozóipar 844 966 982 119 1 137 772 1 149 462 1 216 441 1 482 379
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 172 800 220 797 207 306 188 581 199 944 181 235
E Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 50 829 52 608 59 712 68 017 71 192 70 838
F Építőipar 89 999 99 250 172 478 240 924 180 590 124 679
G Kereskedelem, gépjárműjavítás 307 113 348 141 393 212 408 671 436 029 437 449
H Szállítás, raktározás 238 040 268 758 355 827 394 821 460 723 524 698
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 45 124 40 248 52 718 54 006 54 795 80 792
J Információ, kommunikáció 322 645 284 921 291 722 335 315 361 169 326 842
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 73 009 66 367 94 752 98 015 97 701 120 731
L Ingatlanügyletek 890 624 1 020 252 1 154 565 1 089 207 1 000 536 1 187 546
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 123 213 122 465 123 896 139 482 156 476 157 307
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 85 510 101 153 89 644 158 489 110 073 132 945
O Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 565 058 393 140 474 517 593 760 849 848 618 928
P Oktatás 88 479 96 054 90 853 102 438 119 569 107 522
Q Humán-egészségügyi, szociális ellátás 102 797 75 203 80 492 79 554 90 470 84 202
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 57 197 65 586 72 277 77 021 88 959 166 402
S Egyéb szolgáltatás 30 060 26 068 33 521 29 699 29 595 37 628
Összesen 4 308 676 4 519 500 5 074 959 5 385 269 5 719 280 6 098 936

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011