3.1.31. A bruttó állóeszköz-felhalmozás értéke (1995–)(3/4)

(folyó áron, millió Ft)

< >
Kód Nemzetgazdasági ág 2008 2009 2010 2011 2012 2013
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 227 443 278 094 225 564 240 760 260 722 275 349
B Bányászat, kőfejtés 37 858 32 539 18 538 24 614 16 129 13 312
C Feldolgozóipar 1 466 796 1 181 090 1 219 055 1 594 011 1 725 926 1 915 535
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 196 397 229 128 242 458 271 317 165 200 155 600
E Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 95 210 83 742 100 856 95 915 109 536 139 802
F Építőipar 159 414 116 016 109 126 93 933 74 069 113 729
G Kereskedelem, gépjárműjavítás 502 088 414 320 375 976 376 498 367 670 417 986
H Szállítás, raktározás 633 058 742 945 591 697 517 024 502 025 630 000
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 88 366 50 687 48 587 42 855 37 895 49 167
J Információ, kommunikáció 357 915 444 477 317 276 286 936 319 246 339 660
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 121 724 106 646 103 767 124 255 96 569 104 117
L Ingatlanügyletek 1 367 960 1 220 212 1 005 859 751 907 681 395 705 979
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 162 972 163 564 165 347 190 121 171 112 203 559
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 112 717 103 622 96 286 109 795 108 176 166 921
O Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 542 754 540 033 484 316 452 790 639 652 723 082
P Oktatás 103 671 119 879 199 795 161 361 105 337 119 018
Q Humán-egészségügyi, szociális ellátás 91 532 67 708 98 181 106 663 68 053 92 703
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 45 992 54 556 69 211 75 092 60 725 91 159
S Egyéb szolgáltatás 47 382 54 955 44 215 59 746 43 330 55 352
Összesen 6 361 249 6 004 213 5 516 110 5 575 593 5 552 767 6 312 030

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011