3.1.31. A bruttó állóeszköz-felhalmozás értéke (1995–)(4/4)

(folyó áron, millió Ft)

< >
Kód Nemzetgazdasági ág 2013 2014 2015 2016 2017 2018
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 275 349 337 828 291 928 266 102 311 634 373 144
B Bányászat, kőfejtés 13 312 16 759 23 946 16 955 24 153 63 717
C Feldolgozóipar 1 915 535 2 017 648 1 835 141 2 235 600 2 410 575 2 766 370
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 155 600 147 514 174 960 207 677 199 999 333 289
E Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 139 802 153 444 211 167 74 868 70 990 97 492
F Építőipar 113 729 141 162 133 694 120 180 238 967 264 490
G Kereskedelem, gépjárműjavítás 417 986 415 034 404 153 474 336 481 871 568 311
H Szállítás, raktározás 630 000 819 603 769 811 760 796 852 250 979 738
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 49 167 54 989 62 791 56 497 67 150 101 337
J Információ, kommunikáció 339 660 361 532 497 128 377 196 393 717 411 871
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 104 117 71 800 90 847 113 729 113 531 155 741
L Ingatlanügyletek 705 979 819 697 925 747 991 572 1 302 000 1 699 207
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 203 559 221 635 274 353 184 631 301 066 398 111
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 166 921 181 857 151 467 178 757 208 160 259 780
O Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 723 082 983 240 1 289 808 582 018 1 071 871 1 509 533
P Oktatás 119 018 129 840 179 230 110 953 163 666 224 773
Q Humán-egészségügyi, szociális ellátás 92 703 140 674 225 966 66 019 92 915 130 263
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 91 159 151 544 127 236 166 066 278 373 293 747
S Egyéb szolgáltatás 55 352 59 067 80 356 74 466 48 679 108 339
Összesen 6 312 030 7 224 867 7 749 729 7 058 418 8 631 567 10 739 253
Előzetes adat  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011