3.1.27. A háztartások fogyasztási kiadása rendeltetés szerinti (COICOP) bontásban előző évi áron (1996–)*(1/4)

(millió forint)

< >
COICOP-csoport 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Rezidens háztartások fogyasztási kiadása 3 010 361 3 778 154 4 652 199 5 648 305 6 352 279 7 382 244
Idegenforgalom egyenlege 304 988 409 177 476 005 484 624 562 187 639 311
01–12 A háztartások egyéni fogyasztási kiadásai – hazai 3 315 349 4 187 331 5 128 204 6 132 929 6 914 466 8 021 555
01. Élelmiszerek és alkoholmentes italok 772 792 905 396 1 097 869 1 304 440 1 299 117 1 435 333
01.1 Élelmiszerek 678 828 790 106 959 190 1 138 444 1 114 124 1 226 583
01.2 Alkoholmentes italok 93 964 115 290 138 679 165 996 184 993 208 750
02. Szeszes italok, dohányáruk és kábítószerek 204 200 276 634 363 580 393 348 449 962 524 941
02.1 Szeszes italok 99 887 136 421 182 741 191 193 220 867 252 139
02.2 Dohányáruk 85 974 114 424 145 135 169 673 197 399 231 128
02.3 Kábítószerek 18 339 25 789 35 704 32 482 31 696 41 674
03. Ruházat és lábbeli 137 712 178 194 223 385 257 311 290 436 332 909
03.1 Ruházat 101 065 130 570 165 802 192 214 216 204 248 268
03.2 Lábbeli 36 647 47 624 57 583 65 097 74 232 84 641
04. Lakásszolgáltatás, víz, villamosenergia, gáz és egyéb tüzelőanyag 580 997 756 403 919 932 1 114 490 1 260 450 1 421 255
04.1 Tényleges lakbér 24 471 30 706 36 064 41 475 43 678 48 882
04.2 Imputált lakbér 346 695 450 054 533 636 638 093 746 016 848 113
04.3 Lakáskarbantartás és -javítás 9 269 12 513 16 002 22 317 35 446 39 641
04.4 Vízellátás és egyéb lakásszolgáltatás 33 137 45 450 53 923 68 340 83 039 91 548
04.5 Villamos energia, gáz és egyéb tüzelőanyagok 167 425 217 680 280 307 344 265 352 271 393 071
05. Lakberendezés, lakásfelszerelés, rendszeres lakáskarbantartás 203 576 270 276 340 221 384 822 448 395 507 689
05.1 Bútorok és lakberendezési cikkek, szőnyegek és más padlóburkoló anyagok 52 005 74 481 101 972 117 862 137 156 155 226
05.2 Lakástextíliák 10 929 13 849 17 660 21 226 25 825 29 783
05.3 Háztartási gépek és készülékek 65 884 81 724 100 636 110 122 131 658 151 214
05.4 Háztartási üvegáruk, edények és konyhafelszerelés 20 546 28 069 32 981 36 336 44 485 52 908
05.5 Barkács- és kerti szerszámok, eszközök 14 732 18 211 21 908 26 096 28 948 33 196
05.6 Rendszeres lakáskarbantartáshoz igénybe vett termékek és szolgáltatások 39 480 53 942 65 064 73 180 80 323 85 362
06. Egészségügy 88 416 129 731 157 554 191 622 238 252 307 793
06.1 Gyógyszerek, egészségügyi termékek, gyógyászati segédeszközök 38 676 56 670 69 448 81 794 98 173 133 256
06.2 Járóbeteg-ellátás 37 615 55 915 66 574 84 489 110 682 142 543
06.3 Kórházi szolgáltatások 12 125 17 146 21 532 25 339 29 397 31 994
07. Közlekedés és szállítás 418 535 542 179 683 822 852 185 999 586 1 232 766
07.1 Járművásárlás 128 007 165 495 209 806 287 222 334 587 385 755
07.2 Személyszállító járművek üzemeltetése 203 161 269 758 340 728 402 685 487 668 662 438
07.3 Közlekedési és szállítási szolgáltatások 87 367 106 926 133 288 162 278 177 331 184 573
08. Hírközlés 74 005 114 114 153 253 199 433 280 742 347 253
08.1 Postai szolgáltatás 2 346 2 931 3 240 3 421 3 851 4 107
08.2 Telefon- és egyéb hírközlő berendezés 3 363 5 386 6 950 7 914 10 414 11 993
08.3 Telefonálás és egyéb hírközlési szolgáltatás 68 296 105 797 143 063 188 098 266 477 331 153
09. Szabadidő és kultúra 274 143 357 987 422 515 482 427 580 213 665 542
09.1 Audiovizuális, fotooptikai és információfeldolgozó berendezések 62 791 83 214 100 144 108 891 132 565 154 934
09.2 Egyéb szabadidős és kulturális tevékenységet szolgáló tartós javak 1 789 2 308 2 777 3 420 4 450 5 326
09.3 Játékok, hobbi- és sportcikkek, kertészkedés, hobbiállat 52 179 63 788 70 842 84 723 83 935 95 449
09.4 Szabadidős és kulturális tevékenységekkel kapcsolatos szolgáltatások 82 661 115 305 133 690 152 891 203 222 240 571
09.5 Újság, könyv, papír és írószer 56 954 74 437 88 930 100 902 110 400 123 903
09.6 Szervezett társasutazás 17 769 18 935 26 132 31 600 45 641 45 359
10. Oktatás 72 253 85 613 91 525 97 856 109 977 133 410
10.1 Iskolaelőkészítő és alapfokú oktatás 6 892 8 714 9 302 9 373 10 579 12 087
10.2 Középfokú oktatás 16 907 20 455 22 125 24 068 26 003 31 161
10.3 Középfokot meghaladó, de nem felsőfokú oktatás 9 040 9 539 9 744 10 952 13 305 16 037
10.4 Felsőfokú oktatás 15 020 19 039 19 839 21 937 24 381 28 023
10.5 Nem besorolható szintű oktatás 24 394 27 866 30 515 31 526 35 709 46 102
11. Vendéglátás és szálláshely-szolgáltatás 197 534 254 918 301 802 364 824 393 165 441 845
11.1 Vendéglátás 149 077 194 398 225 348 278 722 291 367 329 143
11.2 Szálláshely-szolgáltatás 48 457 60 520 76 454 86 102 101 798 112 702
12. Egyéb termékek és szolgáltatások 291 186 315 886 372 746 490 171 564 171 670 819
12.1 Testápolás 51 655 72 705 91 612 107 077 130 848 149 658
12.2 Prostitúció 57 903 64 980 70 254 73 673 81 117 92 912
12.3 Máshova nem sorolt személyes ingóság 16 081 22 833 28 248 31 875 38 645 42 688
12.4 Szociális ellátás 19 498 24 254 20 653 26 960 38 552 46 005
12.5 Biztosítás 25 573 34 496 50 534 73 133 95 793 102 019
12.6 Máshova nem sorolt pénzügyi szolgáltatások 106 948 79 872 92 828 154 186 151 267 205 160
12.7 Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatások 13 528 16 746 18 617 23 267 27 949 32 377
*COICOP: az egyéni fogyasztás rendeltetés szerinti osztályozása. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011