3.1.27. A háztartások fogyasztási kiadása rendeltetés szerinti (COICOP) bontásban előző évi áron (1996–)*(2/4)

(millió forint)

< >
COICOP-csoport 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Rezidens háztartások fogyasztási kiadása 8 729 746 10 050 329 10 687 560 11 585 008 12 217 815 12 735 139
Idegenforgalom egyenlege 408 285 356 931 253 345 358 059 524 504 361 188
01–12 A háztartások egyéni fogyasztási kiadásai – hazai 9 138 031 10 407 260 10 940 905 11 943 067 12 742 319 13 096 327
01. Élelmiszerek és alkoholmentes italok 1 676 751 1 887 640 1 899 614 1 967 346 2 036 540 2 141 967
01.1 Élelmiszerek 1 429 574 1 608 189 1 611 347 1 691 749 1 738 010 1 827 735
01.2 Alkoholmentes italok 247 177 279 451 288 267 275 597 298 530 314 232
02. Szeszes italok, dohányáruk és kábítószerek 595 202 672 400 695 973 810 021 899 790 930 685
02.1 Szeszes italok 294 911 335 075 337 029 355 160 384 478 420 164
02.2 Dohányáruk 251 705 270 781 276 234 359 072 386 013 399 067
02.3 Kábítószerek 48 586 66 544 82 710 95 789 129 299 111 454
03. Ruházat és lábbeli 353 674 392 262 402 590 412 934 425 331 462 318
03.1 Ruházat 263 727 295 721 300 437 309 087 320 416 343 344
03.2 Lábbeli 89 947 96 541 102 153 103 847 104 915 118 974
04. Lakásszolgáltatás, víz, villamosenergia, gáz és egyéb tüzelőanyag 1 636 457 1 908 564 1 994 840 2 200 415 2 363 827 2 453 803
04.1 Tényleges lakbér 59 944 73 673 73 641 83 143 87 572 92 123
04.2 Imputált lakbér 963 262 1 111 743 1 169 624 1 254 768 1 371 519 1 471 574
04.3 Lakáskarbantartás és -javítás 50 320 69 909 63 846 65 495 61 307 58 927
04.4 Vízellátás és egyéb lakásszolgáltatás 106 625 132 939 155 858 175 532 185 514 189 168
04.5 Villamos energia, gáz és egyéb tüzelőanyagok 456 306 520 300 531 871 621 477 657 915 642 011
05. Lakberendezés, lakásfelszerelés, rendszeres lakáskarbantartás 559 916 663 956 766 877 765 625 786 304 746 823
05.1 Bútorok és lakberendezési cikkek, szőnyegek és más padlóburkoló anyagok 169 808 202 743 271 327 257 202 262 664 262 692
05.2 Lakástextíliák 35 413 44 213 48 563 50 642 50 942 46 304
05.3 Háztartási gépek és készülékek 171 307 200 364 211 987 226 616 217 513 193 511
05.4 Háztartási üvegáruk, edények és konyhafelszerelés 55 363 64 448 71 648 70 287 79 364 73 843
05.5 Barkács- és kerti szerszámok, eszközök 35 556 47 116 52 493 51 385 55 177 47 988
05.6 Rendszeres lakáskarbantartáshoz igénybe vett termékek és szolgáltatások 92 469 105 072 110 859 109 493 120 644 122 485
06. Egészségügy 345 540 396 577 418 204 463 899 490 133 423 568
06.1 Gyógyszerek, egészségügyi termékek, gyógyászati segédeszközök 142 608 174 151 187 090 211 661 224 228 239 723
06.2 Járóbeteg-ellátás 165 468 170 065 178 324 196 002 212 784 147 491
06.3 Kórházi szolgáltatások 37 464 52 361 52 790 56 236 53 121 36 354
07. Közlekedés és szállítás 1 365 576 1 545 990 1 634 912 1 816 625 2 007 873 2 098 904
07.1 Járművásárlás 484 760 656 217 647 599 706 507 740 604 716 048
07.2 Személyszállító járművek üzemeltetése 688 820 680 030 759 342 858 313 992 013 1 100 168
07.3 Közlekedési és szállítási szolgáltatások 191 996 209 743 227 971 251 805 275 256 282 688
08. Hírközlés 416 200 444 639 458 979 517 830 539 120 544 051
08.1 Postai szolgáltatás 4 376 4 936 5 495 6 673 5 905 7 073
08.2 Telefon- és egyéb hírközlő berendezés 12 715 18 517 22 104 29 012 29 588 40 660
08.3 Telefonálás és egyéb hírközlési szolgáltatás 399 109 421 186 431 380 482 145 503 627 496 318
09. Szabadidő és kultúra 763 312 888 182 924 499 1 051 345 1 104 066 1 133 815
09.1 Audiovizuális, fotooptikai és információfeldolgozó berendezések 165 442 221 544 231 181 238 373 249 608 236 107
09.2 Egyéb szabadidős és kulturális tevékenységet szolgáló tartós javak 6 183 6 948 5 265 4 858 6 793 4 360
09.3 Játékok, hobbi- és sportcikkek, kertészkedés, hobbiállat 103 643 127 148 146 449 161 986 179 696 196 756
09.4 Szabadidős és kulturális tevékenységekkel kapcsolatos szolgáltatások 299 070 329 711 317 881 394 685 398 458 431 075
09.5 Újság, könyv, papír és írószer 132 797 148 679 161 522 177 701 193 000 189 325
09.6 Szervezett társasutazás 56 177 54 152 62 201 73 742 76 511 76 192
10. Oktatás 145 563 182 488 183 996 188 598 206 860 208 378
10.1 Iskolaelőkészítő és alapfokú oktatás 12 778 12 692 12 981 15 587 18 591 19 481
10.2 Középfokú oktatás 34 653 36 390 36 035 38 156 47 970 46 260
10.3 Középfokot meghaladó, de nem felsőfokú oktatás 21 916 31 649 31 044 28 829 30 333 25 192
10.4 Felsőfokú oktatás 29 773 31 473 37 511 37 827 43 888 42 734
10.5 Nem besorolható szintű oktatás 46 443 70 284 66 425 68 199 66 078 74 711
11. Vendéglátás és szálláshely-szolgáltatás 510 728 568 731 626 983 729 712 765 648 831 958
11.1 Vendéglátás 398 158 449 517 496 256 576 181 591 936 646 908
11.2 Szálláshely-szolgáltatás 112 570 119 214 130 727 153 531 173 712 185 050
12. Egyéb termékek és szolgáltatások 769 112 855 831 933 438 1 018 717 1 116 827 1 120 057
12.1 Testápolás 172 800 211 260 217 609 231 250 243 053 257 775
12.2 Prostitúció 106 029 106 969 117 215 118 090 128 267 145 895
12.3 Máshova nem sorolt személyes ingóság 45 681 50 513 46 868 57 363 71 055 77 791
12.4 Szociális ellátás 56 215 66 376 75 350 88 837 95 390 103 200
12.5 Biztosítás 103 175 101 882 141 793 163 242 173 474 154 749
12.6 Máshova nem sorolt pénzügyi szolgáltatások 246 092 272 434 290 003 308 167 358 987 322 320
12.7 Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatások 39 120 46 397 44 600 51 768 46 601 58 327
*COICOP: az egyéni fogyasztás rendeltetés szerinti osztályozása. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011