3.1.27. A háztartások fogyasztási kiadása rendeltetés szerinti (COICOP) bontásban előző évi áron (1996–)*(3/4)

(millió forint)

< >
COICOP-csoport 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rezidens háztartások fogyasztási kiadása 13 431 441 13 221 498 13 615 479 14 193 596 14 317 821 15 093 564
Idegenforgalom egyenlege 533 274 696 811 663 292 708 822 712 403 768 121
01–12 A háztartások egyéni fogyasztási kiadásai – hazai 13 964 715 13 918 309 14 278 771 14 902 418 15 030 224 15 861 685
01. Élelmiszerek és alkoholmentes italok 2 319 437 2 352 627 2 424 315 2 429 197 2 508 174 2 787 363
01.1 Élelmiszerek 1 999 257 2 053 426 2 102 003 2 099 662 2 164 135 2 404 283
01.2 Alkoholmentes italok 320 180 299 201 322 312 329 535 344 039 383 080
02. Szeszes italok, dohányáruk és kábítószerek 1 043 123 1 022 287 998 382 1 097 744 1 074 441 1 139 363
02.1 Szeszes italok 445 784 449 922 436 647 451 312 443 389 463 935
02.2 Dohányáruk 472 713 451 946 433 712 507 376 482 793 525 015
02.3 Kábítószerek 124 626 120 419 128 023 139 056 148 259 150 413
03. Ruházat és lábbeli 466 724 413 379 405 162 416 674 405 490 455 293
03.1 Ruházat 353 760 313 125 311 025 310 829 295 417 333 770
03.2 Lábbeli 112 964 100 254 94 137 105 845 110 073 121 523
04. Lakásszolgáltatás, víz, villamosenergia, gáz és egyéb tüzelőanyag 2 743 242 2 930 776 3 397 276 3 511 571 3 492 377 3 531 454
04.1 Tényleges lakbér 100 213 110 075 117 386 122 604 143 643 150 367
04.2 Imputált lakbér 1 516 515 1 589 308 1 943 773 2 001 419 1 929 646 1 876 038
04.3 Lakáskarbantartás és -javítás 67 493 43 097 40 216 51 409 40 259 34 283
04.4 Vízellátás és egyéb lakásszolgáltatás 212 590 231 225 254 489 267 373 290 010 304 450
04.5 Villamos energia, gáz és egyéb tüzelőanyagok 846 431 957 071 1 041 412 1 068 766 1 088 819 1 166 316
05. Lakberendezés, lakásfelszerelés, rendszeres lakáskarbantartás 728 641 645 665 656 876 651 945 630 431 657 805
05.1 Bútorok és lakberendezési cikkek, szőnyegek és más padlóburkoló anyagok 247 694 219 088 202 113 192 087 171 141 160 950
05.2 Lakástextíliák 46 726 48 585 51 120 54 987 60 445 65 935
05.3 Háztartási gépek és készülékek 183 914 132 006 144 027 151 394 156 304 164 326
05.4 Háztartási üvegáruk, edények és konyhafelszerelés 81 231 79 573 75 313 72 278 65 058 66 884
05.5 Barkács- és kerti szerszámok, eszközök 50 464 42 440 43 894 41 204 43 856 50 116
05.6 Rendszeres lakáskarbantartáshoz igénybe vett termékek és szolgáltatások 118 612 123 973 140 409 139 995 133 627 149 594
06. Egészségügy 589 595 589 881 613 189 656 980 660 223 685 183
06.1 Gyógyszerek, egészségügyi termékek, gyógyászati segédeszközök 300 046 295 386 319 264 353 327 334 180 354 465
06.2 Járóbeteg-ellátás 236 208 230 636 235 780 247 566 263 886 267 894
06.3 Kórházi szolgáltatások 53 341 63 859 58 145 56 087 62 157 62 824
07. Közlekedés és szállítás 2 046 268 1 937 424 1 610 786 1 848 409 1 909 924 2 090 063
07.1 Járművásárlás 680 251 434 390 362 573 378 471 396 995 411 663
07.2 Személyszállító járművek üzemeltetése 1 101 160 1 252 716 1 026 398 1 191 508 1 252 140 1 413 896
07.3 Közlekedési és szállítási szolgáltatások 264 857 250 318 221 815 278 430 260 789 264 504
08. Hírközlés 556 761 510 338 547 224 560 266 565 311 597 441
08.1 Postai szolgáltatás 8 136 9 491 9 898 9 507 9 613 9 844
08.2 Telefon- és egyéb hírközlő berendezés 25 421 21 822 19 784 20 039 21 382 21 571
08.3 Telefonálás és egyéb hírközlési szolgáltatás 523 204 479 025 517 542 530 720 534 316 566 026
09. Szabadidő és kultúra 1 110 694 1 074 778 1 090 566 1 115 035 1 118 476 1 105 911
09.1 Audiovizuális, fotooptikai és információfeldolgozó berendezések 214 739 158 940 147 995 144 088 149 385 151 312
09.2 Egyéb szabadidős és kulturális tevékenységet szolgáló tartós javak 3 933 4 160 3 367 4 656 3 017 6 153
09.3 Játékok, hobbi- és sportcikkek, kertészkedés, hobbiállat 203 410 206 288 224 959 231 578 229 237 224 162
09.4 Szabadidős és kulturális tevékenységekkel kapcsolatos szolgáltatások 446 668 463 911 464 374 487 318 490 407 481 733
09.5 Újság, könyv, papír és írószer 173 790 171 289 170 945 168 435 167 851 167 616
09.6 Szervezett társasutazás 68 154 70 190 78 926 78 960 78 579 74 935
10. Oktatás 196 464 200 797 214 469 213 802 225 186 245 805
10.1 Iskolaelőkészítő és alapfokú oktatás 10 468 9 688 6 984 9 309 7 117 8 272
10.2 Középfokú oktatás 39 857 44 757 46 879 46 728 46 575 47 950
10.3 Középfokot meghaladó, de nem felsőfokú oktatás 27 948 29 009 32 921 30 764 31 056 27 936
10.4 Felsőfokú oktatás 49 979 53 500 61 881 61 915 63 353 67 866
10.5 Nem besorolható szintű oktatás 68 212 63 843 65 804 65 086 77 085 93 781
11. Vendéglátás és szálláshely-szolgáltatás 888 987 903 124 959 858 988 483 1 030 293 1 099 398
11.1 Vendéglátás 705 626 729 248 785 119 803 691 837 393 890 223
11.2 Szálláshely-szolgáltatás 183 361 173 876 174 739 184 792 192 900 209 175
12. Egyéb termékek és szolgáltatások 1 274 779 1 337 233 1 360 668 1 412 312 1 409 898 1 466 606
12.1 Testápolás 270 249 254 539 259 402 264 895 254 047 276 257
12.2 Prostitúció 146 741 155 906 168 211 167 154 167 720 169 894
12.3 Máshova nem sorolt személyes ingóság 80 210 67 037 72 160 68 013 69 692 81 605
12.4 Szociális ellátás 81 661 83 373 84 778 88 923 94 558 96 941
12.5 Biztosítás 170 752 229 404 226 282 249 844 203 121 245 595
12.6 Máshova nem sorolt pénzügyi szolgáltatások 475 087 503 590 503 057 525 921 572 828 547 643
12.7 Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatások 50 079 43 384 46 778 47 562 47 932 48 671
*COICOP: az egyéni fogyasztás rendeltetés szerinti osztályozása. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011