3.1.27. A háztartások fogyasztási kiadása rendeltetés szerinti (COICOP) bontásban előző évi áron (1996–)*(4/4)

(millió forint)

< >
COICOP-csoport 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Rezidens háztartások fogyasztási kiadása 15 722 688 16 499 428 17 361 778 18 349 065 19 868 025 21 470 918
Idegenforgalom egyenlege 919 515 972 388 997 596 1 011 035 1 119 382 1 263 269
01–12 A háztartások egyéni fogyasztási kiadásai – hazai 16 642 203 17 471 816 18 359 374 19 360 100 20 987 407 22 734 187
01. Élelmiszerek és alkoholmentes italok 3 002 112 3 162 650 3 232 818 3 451 577 3 672 884 3 918 260
01.1 Élelmiszerek 2 578 253 2 714 801 2 782 971 2 957 682 3 126 721 3 326 003
01.2 Alkoholmentes italok 423 859 447 849 449 847 493 895 546 163 592 257
02. Szeszes italok, dohányáruk és kábítószerek 1 204 142 1 249 551 1 304 283 1 403 841 1 506 338 1 660 821
02.1 Szeszes italok 522 240 509 838 549 474 595 496 633 363 667 240
02.2 Dohányáruk 538 627 614 556 626 834 661 209 707 115 800 250
02.3 Kábítószerek 143 275 125 157 127 975 147 136 165 860 193 331
03. Ruházat és lábbeli 548 624 637 361 669 899 742 591 790 546 836 966
03.1 Ruházat 394 717 464 244 479 015 526 801 572 868 611 241
03.2 Lábbeli 153 907 173 117 190 884 215 790 217 678 225 725
04. Lakásszolgáltatás, víz, villamosenergia, gáz és egyéb tüzelőanyag 3 410 396 3 425 319 3 596 395 3 789 833 4 100 572 4 353 157
04.1 Tényleges lakbér 153 416 154 191 157 630 170 496 182 958 196 195
04.2 Imputált lakbér 1 908 114 2 010 223 2 173 261 2 324 283 2 642 065 2 843 831
04.3 Lakáskarbantartás és -javítás 33 705 31 661 36 492 41 965 48 116 69 207
04.4 Vízellátás és egyéb lakásszolgáltatás 317 314 307 157 303 840 302 329 306 809 312 090
04.5 Villamos energia, gáz és egyéb tüzelőanyagok 997 847 922 087 925 172 950 760 920 624 931 834
05. Lakberendezés, lakásfelszerelés, rendszeres lakáskarbantartás 728 201 777 237 848 187 939 760 1 058 190 1 192 511
05.1 Bútorok és lakberendezési cikkek, szőnyegek és más padlóburkoló anyagok 171 675 171 830 198 481 231 374 273 197 323 724
05.2 Lakástextíliák 79 958 87 482 92 445 105 721 123 246 128 238
05.3 Háztartási gépek és készülékek 159 011 170 866 195 475 221 897 256 468 298 325
05.4 Háztartási üvegáruk, edények és konyhafelszerelés 89 317 102 819 102 383 102 721 106 853 118 800
05.5 Barkács- és kerti szerszámok, eszközök 49 311 54 244 56 152 60 355 67 028 76 982
05.6 Rendszeres lakáskarbantartáshoz igénybe vett termékek és szolgáltatások 178 929 189 996 203 251 217 692 231 398 246 442
06. Egészségügy 716 659 728 674 784 068 804 991 840 827 927 569
06.1 Gyógyszerek, egészségügyi termékek, gyógyászati segédeszközök 377 203 381 429 392 854 399 161 417 340 450 836
06.2 Járóbeteg-ellátás 274 235 281 372 323 205 330 508 345 578 396 482
06.3 Kórházi szolgáltatások 65 221 65 873 68 009 75 322 77 909 80 251
07. Közlekedés és szállítás 2 301 271 2 375 534 2 426 729 2 446 269 2 704 175 2 987 086
07.1 Járművásárlás 454 323 469 019 535 298 558 404 701 440 775 158
07.2 Személyszállító járművek üzemeltetése 1 550 041 1 590 381 1 565 202 1 536 765 1 642 940 1 832 784
07.3 Közlekedési és szállítási szolgáltatások 296 907 316 134 326 229 351 100 359 795 379 144
08. Hírközlés 618 187 666 214 697 935 746 105 716 055 715 928
08.1 Postai szolgáltatás 9 816 10 052 10 188 9 707 9 809 9 658
08.2 Telefon- és egyéb hírközlő berendezés 21 851 24 626 37 240 61 572 67 403 87 621
08.3 Telefonálás és egyéb hírközlési szolgáltatás 586 520 631 536 650 507 674 826 638 843 618 649
09. Szabadidő és kultúra 1 178 877 1 240 457 1 315 296 1 425 558 1 602 394 1 760 577
09.1 Audiovizuális, fotooptikai és információfeldolgozó berendezések 155 996 158 012 167 878 179 290 202 043 219 531
09.2 Egyéb szabadidős és kulturális tevékenységet szolgáló tartós javak 1 244 1 199 2 075 1 804 1 977 3 168
09.3 Játékok, hobbi- és sportcikkek, kertészkedés, hobbiállat 269 709 301 196 327 913 366 233 424 444 485 669
09.4 Szabadidős és kulturális tevékenységekkel kapcsolatos szolgáltatások 503 038 534 963 559 985 592 410 663 499 744 396
09.5 Újság, könyv, papír és írószer 166 153 160 424 174 104 178 599 185 309 166 488
09.6 Szervezett társasutazás 82 737 84 663 83 341 107 222 125 122 141 325
10. Oktatás 280 571 300 519 328 290 336 302 378 265 391 679
10.1 Iskolaelőkészítő és alapfokú oktatás 6 883 9 863 10 401 10 248 13 986 15 583
10.2 Középfokú oktatás 44 857 51 945 71 387 74 925 86 300 97 686
10.3 Középfokot meghaladó, de nem felsőfokú oktatás 32 060 38 907 31 746 33 666 38 542 40 301
10.4 Felsőfokú oktatás 83 121 82 673 80 546 83 146 93 875 98 103
10.5 Nem besorolható szintű oktatás 113 650 117 131 134 210 134 317 145 562 140 006
11. Vendéglátás és szálláshely-szolgáltatás 1 217 084 1 368 139 1 526 227 1 608 554 1 834 066 2 049 658
11.1 Vendéglátás 985 268 1 107 881 1 235 574 1 285 461 1 495 235 1 674 351
11.2 Szálláshely-szolgáltatás 231 816 260 258 290 653 323 093 338 831 375 307
12. Egyéb termékek és szolgáltatások 1 436 079 1 540 161 1 629 247 1 664 719 1 783 095 1 939 975
12.1 Testápolás 291 222 316 275 364 114 387 689 441 269 439 657
12.2 Prostitúció 175 275 170 152 171 353 172 621 171 417 181 103
12.3 Máshova nem sorolt személyes ingóság 79 718 76 414 82 470 86 827 83 973 100 058
12.4 Szociális ellátás 95 239 103 093 106 069 108 805 108 802 112 599
12.5 Biztosítás 196 328 186 153 216 744 251 728 254 288 304 113
12.6 Máshova nem sorolt pénzügyi szolgáltatások 555 231 636 268 633 179 592 371 646 861 710 756
12.7 Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatások 43 066 51 806 55 318 64 678 76 485 91 689
*COICOP: az egyéni fogyasztás rendeltetés szerinti osztályozása.  Előzetes adat  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011