3.1.19. A háztartások szektor jövedelem- és tőkeszámlái (1995–)(1/4)

(folyó áron, millió Ft)

< >
ESA- kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Jövedelmek keletkezése
B.1 n Hozzáadott érték, nettó 1 154 116 1 441 499 1 673 900 1 837 671 2 060 722 2 257 282 2 628 040
D.1 Munkavállalói jövedelem 129 393 185 366 262 335 296 617 303 020 337 167 391 948
D.11 Bérek és keresetek 111 159 162 433 235 869 269 970 276 259 308 557 351 188
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 18 234 22 933 26 466 26 647 26 761 28 610 40 760
Ebből:
D.121 tényleges 18 234 22 933 26 466 26 647 26 761 28 610 40 760
D.122 imputált
D.39–D.29 Egyéb termelési támogatások és adók egyenlege -1 218 -3 826 -4 570 -5 222 -8 279 -11 233 -11 724
B.2 n Működési eredmény, nettó 172 392 223 875 277 614 312 728 369 102 421 015 466 734
B.3 n Vegyes jövedelem, nettó 851 113 1 028 432 1 129 381 1 223 104 1 380 321 1 487 867 1 757 634
Elsődleges jövedelmek elosztása
D.1 Munkavállalói jövedelem 2 606 453 3 141 365 3 883 736 4 578 238 5 012 981 5 913 219 6 914 294
D.11 Bérek és keresetek 1 902 176 2 325 562 2 844 728 3 359 568 3 737 471 4 425 595 5 270 874
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 704 277 815 803 1 039 008 1 218 670 1 275 510 1 487 624 1 643 420
Ebből:
D.121 tényleges 678 984 789 668 1 005 305 1 182 359 1 234 287 1 442 863 1 598 063
D.122 imputált 25 293 26 135 33 703 36 311 41 223 44 761 45 357
D.4 Tulajdonból származó jövedelem 331 685 425 984 517 954 614 257 693 943 691 165 666 259
D.41 Kamat, nettó 255 279 319 948 363 535 417 664 410 960 370 122 360 769
Ebből:
kapott kamat 352 883 397 306 427 621 481 881 474 368 442 485 460 355
fizetett kamat 97 604 77 358 64 086 64 217 63 408 72 363 99 586
D.421 Osztalék, nettó 31 195 35 677 57 170 93 401 143 273 173 589 144 469
Ebből:
kapott osztalék, részesedés 31 195 35 677 57 170 93 401 143 273 173 589 144 469
fizetett osztalék, részesedés
D.43 Külföldi közvetlen tőkebefektetés újrabefektetett jövedelme, nettó 0 0 0 0 4 022 1 989 3 114
D.44 Egyéb befektetésből származó jövedelem, nettó 37 839 59 120 80 573 87 894 118 851 127 183 139 439
Ebből:
D.441 A biztosítás szerződőjének befektetési jövedelme 25 116 32 404 37 888 34 443 43 576 46 051 49 252
D.442 Nyugdíjjogosultság után fizetendő befektetési jövedelem 1 738 9 576 9 484 10 405 25 025 28 655 36 652
D.443 Kollektív befektetési alapok rész- tulajdonosainak járó befektetési jövedelem 10 985 17 140 33 201 43 046 50 250 52 477 53 535
D.45 Bérleti díj 7 372 11 239 16 676 15 298 16 837 18 282 18 468
B.5 n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó 3 961 643 4 819 656 5 808 685 6 728 327 7 456 347 8 513 266 9 804 921
Jövedelmek másodlagos elosztása
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 385 565 514 213 605 640 691 322 814 212 997 716 1 182 332
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 877 045 1 015 816 1 285 434 1 530 443 1 687 118 1 955 847 2 209 314
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 890 977 967 135 1 128 663 1 382 724 1 558 121 1 731 212 1 978 871
D.7 Egyéb folyó transzferek, nettó -2 186 2 471 521 918 12 043 18 924 41 829
D.7 Egyéb folyó transzferek, kapott 97 176 124 044 140 923 158 864 180 307 204 165 268 172
D.7 Egyéb folyó transzferek, fizetett 99 362 121 573 140 402 157 946 168 264 185 241 226 343
B.6 n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 3 587 824 4 259 233 5 046 795 5 890 204 6 525 181 7 309 839 8 433 975
Természetbeni jövedelmek újraelosztása
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 763 224 892 429 1 073 414 1 279 804 1 430 318 1 642 483 1 876 988
B.7 n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 4 351 048 5 151 662 6 120 209 7 170 008 7 955 499 8 952 322 10 310 963
Rendelkezésre álló jövedelem felhasználása
B.6 n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 3 587 824 4 259 233 5 046 795 5 890 204 6 525 181 7 309 839 8 433 975
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 7 620 23 216 33 722 72 469 131 609 153 810 177 885
P.3 Végső fogyasztási kiadás 3 088 522 3 700 917 4 455 105 5 292 661 6 169 482 7 060 821 8 093 652
B.8 n Megtakarítás, nettó 506 922 581 532 625 412 670 012 487 308 402 828 518 208
Korrigált rendelkezésre álló jövedelem felhasználása
B.7 n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem 4 351 048 5 151 662 6 120 209 7 170 008 7 955 499 8 952 322 10 310 963
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 7 620 23 216 33 722 72 469 131 609 153 810 177 885
P.4 Tényleges végső fogyasztás 3 851 746 4 593 346 5 528 519 6 572 465 7 599 800 8 703 304 9 970 640
B.8 n Megtakarítás, nettó 506 922 581 532 625 412 670 012 487 308 402 828 518 208
Megtakaritás és tőketranszferek miatti nettóvagyon-változás
D.9 Tőketranszferek egyenlege 153 384 89 264 66 424 48 338 41 383 75 924 100 650
D 9 Tőketranszferek, kapott 163 306 98 240 76 489 60 446 54 372 89 834 117 984
D.91 Tőkeadók
D.92 Beruházási támogatások 159 267 97 935 71 242 56 833 49 648 84 601 111 413
D 99 Egyéb tőketranszferek 4 039 305 5 247 3 613 4 724 5 233 6 571
D 9 Tőketranszferek, fizetett 9 922 8 976 10 065 12 108 12 989 13 910 17 334
D.91 Tőkeadók 2 546 2 733 3 652 4 324 4 892 5 460 6 652
D.92 Beruházási támogatások
D.99 Egyéb tőketranszferek 7 376 6 243 6 413 7 784 8 097 8 450 10 682
B.10.1 A nettó vagyon változása megtakarítás és tőketranszferek miatt 660 306 670 796 691 836 718 350 528 691 478 752 618 858
Nem pénzügyi eszközök beszerzése
P.51g Bruttó állóeszköz-felhalmozás 441 033 477 452 520 123 484 814 519 052 685 438 887 569
P.52 Készletváltozás -867 -1 740 756 27 160 19 473 11 603 16 807
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 2 304 3 221 3 656 3 128 4 051 4 594 6 083
P.51c Állóeszköz-felhasználás 181 943 232 080 283 986 327 842 382 342 437 348 490 651
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlegea 6 000 7 000 11 478 9 942 10 915 18 231 16 191
B.9 Nettó hitelnyújtás (+) / Nettó hitelfelvétel (–) 393 779 416 943 439 809 521 148 357 542 196 234 182 859
aAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011