3.1.19. A háztartások szektor jövedelem- és tőkeszámlái (1995–)(4/4)

(folyó áron, millió Ft)

< >
ESA- kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Jövedelmek keletkezése
B.1 n Hozzáadott érték, nettó 3 762 020 4 018 308 4 404 835 4 801 401 5 415 096 6 318 162
D.1 Munkavállalói jövedelem 573 444 593 774 596 998 639 148 597 008 649 628
D.11 Bérek és keresetek 516 277 534 856 538 094 580 760 547 344 600 160
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 57 167 58 918 58 904 58 388 49 664 49 468
Ebből:
D.121 tényleges 57 167 58 918 58 904 58 388 49 664 49 468
D.122 imputált
D.39–D.29 Egyéb termelési támogatások és adók egyenlege 196 944 196 940 157 178 158 042 118 083 90 469
B.2 n Működési eredmény, nettó 923 209 1 042 780 1 191 698 1 358 664 1 605 660 1 963 105
B.3 n Vegyes jövedelem, nettó 2 462 311 2 578 694 2 773 317 2 961 631 3 330 511 3 795 898
Elsődleges jövedelmek elosztása
D.1 Munkavállalói jövedelem 14 713 292 15 449 611 16 383 214 17 670 232 19 077 147 20 496 444
D.11 Bérek és keresetek 11 886 066 12 428 951 13 139 623 14 665 641 16 094 219 17 422 864
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 827 226 3 020 660 3 243 591 3 004 591 2 982 928 3 073 580
Ebből:
D.121 tényleges 2 778 181 2 963 273 3 191 667 2 948 239 2 915 849 3 001 947
D.122 imputált 49 045 57 387 51 924 56 352 67 079 71 633
D.4 Tulajdonból származó jövedelem 1 072 548 1 234 120 1 185 890 1 084 941 1 378 654 1 696 563
D.41 Kamat, nettó 198 968 222 461 222 293 248 752 283 581 366 257
Ebből:
kapott kamat 419 895 371 499 345 176 352 740 382 810 477 454
fizetett kamat 220 927 149 038 122 883 103 988 99 229 111 197
D.421 Osztalék, nettó 555 374 758 543 712 805 569 586 819 697 1 042 349
Ebből:
kapott osztalék, részesedés 555 374 758 543 712 805 569 586 819 697 1 042 349
fizetett osztalék, részesedés
D.43 Külföldi közvetlen tőkebefektetés újrabefektetett jövedelme, nettó 28 681 33 367 36 387 34 082 53 440 36 647
D.44 Egyéb befektetésből származó jövedelem, nettó 233 381 158 353 152 086 163 800 149 960 173 229
Ebből:
D.441 A biztosítás szerződőjének befektetési jövedelme 99 563 58 909 70 505 87 737 74 504 96 066
D.442 Nyugdíjjogosultság után fizetendő befektetési jövedelem 51 045 44 366 45 490 43 318 43 502 40 432
D.443 Kollektív befektetési alapok rész- tulajdonosainak járó befektetési jövedelem 82 773 55 078 36 091 32 745 31 954 36 731
D.45 Bérleti díj 56 144 61 396 62 319 68 721 71 976 78 081
B.5 n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó 19 171 360 20 305 205 21 534 119 23 075 468 25 391 972 27 952 010
Jövedelmek másodlagos elosztása
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 1 828 183 1 962 514 1 992 548 2 214 560 2 472 620 2 745 388
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 4 770 111 5 094 684 5 470 257 5 512 231 5 766 267 6 116 927
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 4 669 459 4 667 419 4 738 105 4 875 332 5 132 888 5 377 573
D.7 Egyéb folyó transzferek, nettó -88 469 -75 840 -71 222 -39 998 -8 600 -18 752
D.7 Egyéb folyó transzferek, kapott 408 810 445 635 480 685 550 456 614 024 673 686
D.7 Egyéb folyó transzferek, fizetett 497 279 521 475 551 907 590 454 622 624 692 438
B.6 n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 17 154 056 17 839 586 18 738 197 20 184 011 22 277 373 24 448 516
Természetbeni jövedelmek újraelosztása
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 3 745 409 4 059 591 4 267 211 4 553 382 4 900 897 5 219 595
B.7 n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 20 899 465 21 899 177 23 005 408 24 737 393 27 178 270 29 668 111
Rendelkezésre álló jövedelem felhasználása
B.6 n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 17 154 056 17 839 586 18 738 197 20 184 011 22 277 373 24 448 516
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 90 992 84 292 95 044 109 756 113 288 67 473
P.3 Végső fogyasztási kiadás 15 912 328 16 566 231 17 524 360 18 960 859 20 522 356 22 541 789
B.8 n Megtakarítás, nettó 1 332 720 1 357 647 1 308 881 1 332 908 1 868 305 1 974 200
Korrigált rendelkezésre álló jövedelem felhasználása
B.7 n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem 20 899 465 21 899 177 23 005 408 24 737 393 27 178 270 29 668 111
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 90 992 84 292 95 044 109 756 113 288 67 473
P.4 Tényleges végső fogyasztás 19 657 737 20 625 822 21 791 571 23 514 241 25 423 253 27 761 384
B.8 n Megtakarítás, nettó 1 332 720 1 357 647 1 308 881 1 332 908 1 868 305 1 974 200
Megtakaritás és tőketranszferek miatti nettóvagyon-változás
D.9 Tőketranszferek egyenlege 182 186 774 324 119 100 130 009 198 143 286 287
D 9 Tőketranszferek, kapott 202 164 796 984 143 893 155 168 228 677 317 828
D.91 Tőkeadók
D.92 Beruházási támogatások 84 456 76 196 71 466 93 545 156 916 158 234
D 99 Egyéb tőketranszferek 117 708 720 788 72 427 61 623 71 761 159 594
D 9 Tőketranszferek, fizetett 19 978 22 660 24 793 25 159 30 534 31 541
D.91 Tőkeadók 6 179 7 590 8 547 9 666 8 800 11 455
D.92 Beruházási támogatások
D.99 Egyéb tőketranszferek 13 799 15 070 16 246 15 493 21 734 20 086
B.10.1 A nettó vagyon változása megtakarítás és tőketranszferek miatt 1 514 906 2 131 971 1 427 981 1 462 917 2 066 448 2 260 487
Nem pénzügyi eszközök beszerzése
P.51g Bruttó állóeszköz-felhalmozás 880 719 998 419 1 110 641 1 352 951 1 624 746 1 863 672
P.52 Készletváltozás 11 711 -1 043 9 249 7 281 12 021 8 825
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 20 186 24 689 30 784 35 778 31 378 37 255
P.51c Állóeszköz-felhasználás 930 173 950 083 970 931 1 025 093 1 119 794 1 223 355
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlegea -21 181 -8 133 105 496 128 522 -6 123 -17 713
B.9 Nettó hitelnyújtás (+) / Nettó hitelfelvétel (–) 1 553 644 2 068 122 1 142 742 963 478 1 524 220 1 591 803
aAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  Előzetes adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011