3.1.19. A háztartások szektor jövedelem- és tőkeszámlái (1995–)(4/4)

(folyó áron, millió Ft)

< >
ESA- kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Jövedelmek keletkezése
B.1 n Hozzáadott érték, nettó 3 762 020 4 018 308 4 404 835 4 801 401 5 415 096 5 960 248
D.1 Munkavállalói jövedelem 573 444 593 774 596 998 639 148 597 008 650 101
D.11 Bérek és keresetek 516 277 534 856 538 094 580 760 547 344 600 633
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 57 167 58 918 58 904 58 388 49 664 49 468
Ebből:
D.121 tényleges 57 167 58 918 58 904 58 388 49 664 49 468
D.122 imputált
D.39 – D.29 Egyéb termelési támogatások és adók egyenlege 196 944 196 940 157 178 158 042 118 083 86 193
B.2 n Működési eredmény, nettó 923 209 1 042 780 1 191 698 1 358 664 1 605 660 1 696 410
B.3 n Vegyes jövedelem, nettó 2 462 311 2 578 694 2 773 317 2 961 631 3 330 511 3 699 930
Elsődleges jövedelmek elosztása
D.1 Munkavállalói jövedelem 14 713 292 15 449 611 16 383 214 17 670 232 19 077 147 20 265 703
D.11 Bérek és keresetek 11 886 066 12 428 951 13 139 623 14 665 641 16 094 219 17 202 443
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 827 226 3 020 660 3 243 591 3 004 591 2 982 928 3 063 260
Ebből:
D.121 tényleges 2 778 181 2 963 273 3 191 667 2 948 239 2 915 849 3 001 808
D.122 imputált 49 045 57 387 51 924 56 352 67 079 61 452
D.4 Tulajdonból származó jövedelem 1 072 548 1 234 120 1 185 890 1 073 650 1 385 774 1 762 663
D.41 Kamat, nettó 198 968 222 461 222 293 248 778 282 569 363 048
Ebből:
kapott kamat 419 895 371 499 345 176 352 740 382 810 473 584
fizetett kamat 220 927 149 038 122 883 103 962 100 241 110 536
D.421 Osztalék, nettó 555 374 758 543 712 805 564 958 827 809 1 109 712
Ebből:
kapott osztalék, részesedés 555 374 758 543 712 805 564 958 827 809 1 109 712
fizetett osztalék, részesedés
D.43 Külföldi közvetlen tőkebefektetés újrabefektetett jövedelme, nettó 28 681 33 367 36 387 27 393 53 460 36 680
D.44 Egyéb befektetésből származó jövedelem, nettó 233 381 158 353 152 086 163 800 149 960 174 630
Ebből:
D.441 A biztosítás szerződőjének befektetési jövedelme 99 563 58 909 70 505 87 737 74 504 96 229
D.442 Nyugdíjjogosultság után fizetendő befektetési jövedelem 51 045 44 366 45 490 43 318 43 502 40 901
D.443 Kollektív befektetési alapok rész- tulajdonosainak járó befektetési jövedelem 82 773 55 078 36 091 32 745 31 954 37 500
D.45 Bérleti díj 56 144 61 396 62 319 68 721 71 976 78 593
B.5 n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó 19 171 360 20 305 205 21 534 119 23 064 177 25 399 092 27 424 706
Jövedelmek másodlagos elosztása
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 1 828 183 1 962 514 1 992 548 2 214 560 2 472 620 2 745 388
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 4 770 111 5 094 684 5 470 257 5 512 231 5 766 267 6 107 077
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 4 669 459 4 667 419 4 738 105 4 875 332 5 118 795 5 384 343
D.7 Egyéb folyó transzferek, nettó -88 469 -75 840 -71 222 -39 998 -8 600 -41 378
D.7 Egyéb folyó transzferek, kapott 408 810 445 635 480 685 550 456 614 024 664 969
D.7 Egyéb folyó transzferek, fizetett 497 279 521 475 551 907 590 454 622 624 706 347
B.6 n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 17 154 056 17 839 586 18 738 197 20 172 720 22 270 400 23 915 206
Természetbeni jövedelmek újraelosztása
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 3 745 409 4 059 591 4 267 211 4 705 978 5 170 674 5 524 192
B.7 n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 20 899 465 21 899 177 23 005 408 24 878 698 27 441 074 29 439 398
Rendelkezésre álló jövedelem felhasználása
B.6 n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 17 154 056 17 839 586 18 738 197 20 172 720 22 270 400 23 915 206
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 90 992 84 292 95 044 109 756 113 288 67 473
P.3 Végső fogyasztási kiadás 15 912 328 16 566 231 17 524 360 18 960 859 20 522 356 22 396 531
B.8 n Megtakarítás, nettó 1 332 720 1 357 647 1 308 881 1 321 617 1 861 332 1 586 148
Korrigált rendelkezésre álló jövedelem felhasználása
B.7 n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem 20 899 465 21 899 177 23 005 408 24 878 698 27 441 074 29 439 398
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 90 992 84 292 95 044 109 756 113 288 67 473
P.4 Tényleges végső fogyasztás 19 657 737 20 625 822 21 791 571 23 666 837 25 693 030 27 920 723
B.8 n Megtakarítás, nettó 1 332 720 1 357 647 1 308 881 1 321 617 1 861 332 1 586 148
Megtakaritás és tőketranszferek miatti nettóvagyon-változás
D.9 Tőketranszferek egyenlege 182 186 774 324 119 100 130 009 198 143 285 929
D 9 Tőketranszferek, kapott 202 164 796 984 143 893 155 168 228 677 317 470
D.91 Tőkeadók
D.92 Beruházási támogatások 84 456 76 196 71 466 93 545 156 916 157 876
D 99 Egyéb tőketranszferek 117 708 720 788 72 427 61 623 71 761 159 594
D 9 Tőketranszferek, fizetett 19 978 22 660 24 793 25 159 30 534 31 541
D.91 Tőkeadók 6 179 7 590 8 547 9 666 8 800 11 455
D.92 Beruházási támogatások
D.99 Egyéb tőketranszferek 13 799 15 070 16 246 15 493 21 734 20 086
B.10.1 A nettó vagyon változása megtakarítás és tőketranszferek miatt 1 514 906 2 131 971 1 427 981 1 451 626 2 059 475 1 872 077
Nem pénzügyi eszközök beszerzése
P.51g Bruttó állóeszköz-felhalmozás 880 719 998 419 1 110 641 1 352 951 1 624 746 1 860 730
P.52 Készletváltozás 11 711 -1 043 9 249 7 281 12 021 8 358
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 20 186 24 689 30 784 35 778 31 378 36 616
P.51c Állóeszköz-felhasználás 930 173 950 083 970 931 1 025 093 1 119 794 1 223 355
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlegea -21 181 -8 133 105 496 128 522 -6 123 -17 713
B.9 Nettó hitelnyújtás (+) / Nettó hitelfelvétel (–) 1553644 2068122 1142742 952187 1 517 247 1 207 441
aAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  Előzetes adat  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011