3.1.19. A háztartások szektor jövedelem- és tőkeszámlái (1995–)(2/4)

(folyó áron, millió Ft)

< >
ESA- kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Jövedelmek keletkezése
B.1 n Hozzáadott érték, nettó 2 787 850 2 856 337 3 022 102 3 226 190 3 239 628 3 267 461
D.1 Munkavállalói jövedelem 420 877 421 184 458 130 506 275 528 734 486 157
D.11 Bérek és keresetek 377 748 382 599 416 279 460 082 480 496 440 167
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 43 129 38 585 41 851 46 193 48 238 45 990
Ebből:
D.121 tényleges 43 129 38 585 41 851 46 193 48 238 45 990
D.122 imputált
D.39–D.29 Egyéb termelési támogatások és adók egyenlege -4 641 -5 212 31 778 55 633 82 389 99 342
B.2 n Működési eredmény, nettó 496 979 533 659 570 593 607 229 663 400 715 877
B.3 n Vegyes jövedelem, nettó 1 865 353 1 896 282 2 025 157 2 168 319 2 129 883 2 164 769
Elsődleges jövedelmek elosztása
D.1 Munkavállalói jövedelem 7 692 548 8 692 929 9 597 833 10 431 210 11 110 955 11 745 372
D.11 Bérek és keresetek 5 859 508 6 739 278 7 504 551 8 144 796 8 701 141 9 148 818
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 1 833 040 1 953 651 2 093 282 2 286 414 2 409 814 2 596 554
Ebből:
D.121 tényleges 1 785 339 1 912 898 2 038 533 2 233 768 2 357 615 2 544 576
D.122 imputált 47 701 40 753 54 749 52 646 52 199 51 978
D.4 Tulajdonból származó jövedelem 759 793 713 697 888 962 880 023 949 050 1 005 195
D.41 Kamat, nettó 308 118 278 258 351 989 258 553 253 573 209 901
Ebből:
kapott kamat 437 509 481 167 653 924 534 349 515 957 633 087
fizetett kamat 129 391 202 909 301 935 275 796 262 384 423 186
D.421 Osztalék, nettó 233 283 236 514 277 959 308 261 278 465 351 115
Ebből:
kapott osztalék, részesedés 233 283 236 514 277 959 308 261 278 465 351 115
fizetett osztalék, részesedés
D.43 Külföldi közvetlen tőkebefektetés újrabefektetett jövedelme, nettó 8 596 9 101 10 667 11 103 23 236 27 454
D.44 Egyéb befektetésből származó jövedelem, nettó 190 450 168 114 223 456 268 296 357 705 380 529
Ebből:
D.441 A biztosítás szerződőjének befektetési jövedelme 65 258 57 930 86 757 83 877 91 402 80 694
D.442 Nyugdíjjogosultság után fizetendő befektetési jövedelem 69 470 47 819 79 030 99 737 158 545 160 621
D.443 Kollektív befektetési alapok rész- tulajdonosainak járó befektetési jövedelem 55 722 62 365 57 669 84 682 107 758 139 214
D.45 Bérleti díj 19 346 21 710 24 891 33 810 36 071 36 196
B.5 n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó 10 814 673 11 836 567 13 082 545 14 086 781 14 853 288 15 631 213
Jövedelmek másodlagos elosztása
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 1 336 070 1 376 786 1 428 224 1 524 991 1 678 699 1 899 820
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 2 496 931 2 704 864 2 984 593 3 281 536 3 605 838 4 097 086
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 2 352 255 2 681 652 2 984 107 3 334 319 3 696 493 4 045 031
D.7 Egyéb folyó transzferek, nettó 61 685 31 066 49 104 56 290 39 537 7 824
D.7 Egyéb folyó transzferek, kapott 327 927 329 881 409 717 476 779 505 135 505 440
D.7 Egyéb folyó transzferek, fizetett 266 242 298 815 360 613 420 489 465 598 497 616
B.6 n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 9 395 612 10 467 635 11 702 939 12 670 863 13 304 781 13 687 162
Természetbeni jövedelmek újraelosztása
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 2 245 461 2 618 504 2 821 457 3 069 060 3 254 721 3 212 873
B.7 n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 11 641 073 13 086 139 14 524 396 15 739 923 16 559 502 16 900 035
Rendelkezésre álló jövedelem felhasználása
B.6 n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 9 395 612 10 467 635 11 702 939 12 670 863 13 304 781 13 687 162
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 215 482 256 997 325 193 367 677 463 954 472 233
P.3 Végső fogyasztási kiadás 9 265 671 10 493 557 11 273 251 12 002 861 12 606 361 13 590 027
B.8 n Megtakarítás, nettó 345 423 231 075 754 881 1 035 679 1 162 374 569 368
Korrigált rendelkezésre álló jövedelem felhasználása
B.7 n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem 11 641 073 13 086 139 14 524 396 15 739 923 16 559 502 16 900 035
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 215 482 256 997 325 193 367 677 463 954 472 233
P.4 Tényleges végső fogyasztás 11 511 132 13 112 061 14 094 708 15 071 921 15 861 082 16 802 900
B.8 n Megtakarítás, nettó 345 423 231 075 754 881 1 035 679 1 162 374 569 368
Megtakaritás és tőketranszferek miatti nettóvagyon-változás
D.9 Tőketranszferek egyenlege 121 468 112 531 79 852 96 121 100 143 104 086
D 9 Tőketranszferek, kapott 140 250 131 894 105 557 124 832 132 476 132 108
D.91 Tőkeadók
D.92 Beruházási támogatások 128 978 121 626 93 008 101 553 100 171 101 369
D 99 Egyéb tőketranszferek 11 272 10 268 12 549 23 279 32 305 30 739
D 9 Tőketranszferek, fizetett 18 782 19 363 25 705 28 711 32 333 28 022
D.91 Tőkeadók 8 700 8 613 12 667 15 610 15 801 13 310
D.92 Beruházási támogatások
D.99 Egyéb tőketranszferek 10 082 10 750 13 038 13 101 16 532 14 712
B.10.1 A nettó vagyon változása megtakarítás és tőketranszferek miatt 466 891 343 606 834 733 1 131 800 1 262 517 673 454
Nem pénzügyi eszközök beszerzése
P.51g Bruttó állóeszköz-felhalmozás 1 030 681 1 159 672 1 310 172 1 189 501 1 080 582 1 247 228
P.52 Készletváltozás 11 774 16 991 13 214 3 380 14 618 8 879
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 5 687 6 718 6 251 9 377 10 434 10 526
P.51c Állóeszköz-felhasználás 529 206 568 154 610 035 649 969 710 276 760 409
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlegea 16 047 35 349 17 901 24 692 27 438 -7 037
B.9 Nettó hitelnyújtás (+) / Nettó hitelfelvétel (–) -68 092 -306 970 97 230 554 819 839 721 174 267
aAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011