3.1.19. A háztartások szektor jövedelem- és tőkeszámlái (1995–)(3/4)

(folyó áron, millió Ft)

< >
ESA- kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Jövedelmek keletkezése
B.1 n Hozzáadott érték, nettó 3 426 444 3 184 822 3 337 757 3 468 302 3 353 392 3 460 715
D.1 Munkavállalói jövedelem 424 589 420 325 409 915 432 107 461 128 506 309
D.11 Bérek és keresetek 383 016 381 096 372 212 392 666 416 551 456 487
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 41 573 39 229 37 703 39 441 44 577 49 822
Ebből:
D.121 tényleges 41 573 39 229 37 703 39 441 44 577 49 822
D.122 imputált
D.39–D.29 Egyéb termelési támogatások és adók egyenlege 116 341 128 510 129 360 173 583 176 519 186 982
B.2 n Működési eredmény, nettó 768 204 799 680 980 453 967 115 926 018 891 368
B.3 n Vegyes jövedelem, nettó 2 349 992 2 093 327 2 076 749 2 242 663 2 142 765 2 250 020
Elsődleges jövedelmek elosztása
D.1 Munkavállalói jövedelem 12 377 399 12 020 486 12 141 368 12 684 331 13 371 757 13 934 950
D.11 Bérek és keresetek 9 591 649 9 449 940 9 872 315 10 299 836 10 792 426 11 318 870
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 785 750 2 570 546 2 269 053 2 384 495 2 579 331 2 616 080
Ebből:
D.121 tényleges 2 712 645 2 509 447 2 203 961 2 323 127 2 519 715 2 568 370
D.122 imputált 73 105 61 099 65 092 61 368 59 616 47 710
D.4 Tulajdonból származó jövedelem 903 902 1 004 049 819 533 841 192 1 068 786 1 058 787
D.41 Kamat, nettó 151 419 219 649 91 973 89 467 285 590 271 567
Ebből:
kapott kamat 704 487 750 656 525 495 572 327 737 715 592 524
fizetett kamat 553 068 531 007 433 522 482 860 452 125 320 957
D.421 Osztalék, nettó 319 068 329 055 263 473 334 680 445 519 466 680
Ebből:
kapott osztalék, részesedés 319 068 329 055 263 473 334 680 445 519 466 680
fizetett osztalék, részesedés
D.43 Külföldi közvetlen tőkebefektetés újrabefektetett jövedelme, nettó -6 536 -7 114 6 276 1 943 4 539 15 613
D.44 Egyéb befektetésből származó jövedelem, nettó 405 844 429 231 416 398 364 805 280 100 250 853
Ebből:
D.441 A biztosítás szerződőjének befektetési jövedelme 82 167 108 399 100 469 89 768 90 008 85 459
D.442 Nyugdíjjogosultság után fizetendő befektetési jövedelem 164 194 201 281 229 284 168 242 75 184 60 371
D.443 Kollektív befektetési alapok rész- tulajdonosainak járó befektetési jövedelem 159 483 119 551 86 645 106 795 114 908 105 023
D.45 Bérleti díj 34 107 33 228 41 413 50 297 53 038 54 074
B.5 n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó 16 399 497 15 917 542 16 018 103 16 735 301 17 509 326 18 135 125
Jövedelmek másodlagos elosztása
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 2 130 177 2 001 078 1 853 047 1 504 071 1 691 584 1 723 962
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 4 450 918 4 171 009 3 981 038 4 120 102 4 361 418 4 480 722
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 4 426 076 4 439 083 4 430 839 4 554 569 4 573 529 4 630 400
D.7 Egyéb folyó transzferek, nettó -63 938 -59 318 -53 740 -74 396 -125 019 -91 173
D.7 Egyéb folyó transzferek, kapott 349 914 341 144 367 907 327 190 335 076 366 305
D.7 Egyéb folyó transzferek, fizetett 413 852 400 462 421 647 401 586 460 095 457 478
B.6 n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 14 180 540 14 125 220 14 561 117 15 591 301 15 904 834 16 469 668
Természetbeni jövedelmek újraelosztása
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 3 430 526 3 429 220 3 423 674 3 451 268 3 433 357 3 473 711
B.7 n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 17 611 066 17 554 440 17 984 791 19 042 569 19 338 191 19 943 379
Rendelkezésre álló jövedelem felhasználása
B.6 n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 14 180 540 14 125 220 14 561 117 15 591 301 15 904 834 16 469 668
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 570 433 529 781 497 650 148 177 66 712 84 382
P.3 Végső fogyasztási kiadás 14 202 909 13 786 050 14 074 674 14 663 256 15 127 923 15 337 414
B.8 n Megtakarítás, nettó 548 064 868 951 984 093 1 076 222 843 623 1 216 636
Korrigált rendelkezésre álló jövedelem felhasználása
B.7 n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem 17 611 066 17 554 440 17 984 791 19 042 569 19 338 191 19 943 379
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 570 433 529 781 497 650 148 177 66 712 84 382
P.4 Tényleges végső fogyasztás 17 633 435 17 215 270 17 498 348 18 114 524 18 561 280 18 811 125
B.8 n Megtakarítás, nettó 548 064 868 951 984 093 1 076 222 843 623 1 216 636
Megtakaritás és tőketranszferek miatti nettóvagyon-változás
D.9 Tőketranszferek egyenlege 86 311 73 811 47 529 232 214 279 754 72 350
D 9 Tőketranszferek, kapott 124 703 108 910 82 364 254 666 301 447 89 233
D.91 Tőkeadók
D.92 Beruházási támogatások 99 078 79 945 53 009 87 173 91 982 51 780
D 99 Egyéb tőketranszferek 25 625 28 965 29 355 167 493 209 465 37 453
D 9 Tőketranszferek, fizetett 38 392 35 099 34 835 22 452 21 693 16 883
D.91 Tőkeadók 11 325 9 259 6 264 6 500 5 654 5 307
D.92 Beruházási támogatások
D.99 Egyéb tőketranszferek 27 067 25 840 28 571 15 952 16 039 11 576
B.10.1 A nettó vagyon változása megtakarítás és tőketranszferek miatt 634 375 942 762 1 031 622 1 308 436 1 123 377 1 288 986
Nem pénzügyi eszközök beszerzése
P.51g Bruttó állóeszköz-felhalmozás 1 359 250 1 296 029 1 052 914 821 402 778 926 820 644
P.52 Készletváltozás -2 614 2 602 7 211 10 122 8 264 7 479
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 13 306 13 613 14 334 14 932 16 341 18 642
P.51c Állóeszköz-felhasználás 812 174 847 225 865 438 883 663 901 258 911 746
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlegea 4 357 -1 538 202 487 -4 797 -10 656
B.9 Nettó hitelnyújtás (+) / Nettó hitelfelvétel (–) 72 250 479 281 822 399 1 345 156 1 225 901 1 364 623
aAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011