3.1.29. A háztartásokat segítő nonprofit intézmények szektor jövedelem- és tőkeszámlái (1995–)(1/4)

(folyó áron, millió Ft)

< >
ESA-kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Jövedelmek keletkezése
B.1n Hozzáadott érték, nettó 37 245 46 275 52 041 60 483 70 861 76 885 93 159
D.1 Munkavállalói jövedelem 37 113 46 409 52 281 60 636 70 920 76 908 92 922
D.11 Bérek és keresetek 28 177 35 592 38 945 45 266 53 509 58 453 72 771
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 8 936 10 817 13 336 15 370 17 411 18 455 20 151
D.29 Egyéb termelési adók 132 0 0 52 23 13 275
D.39 Egyéb termelési támogatások 0 134 240 205 82 36 38
D.39–D.29 Egyéb termelési támogatások és adók egyenlege -132 134 240 153 59 23 -237
B.2n Működési eredmény, nettó 0 0 0 0 0 0 0
Elsődleges jövedelmek elosztása
D.4 Tulajdonból származó jövedelem 11 474 12 493 17 182 19 034 17 076 14 881 14 784
D.41 Kamat, nettó 11 053 11 819 16 236 17 917 15 781 13 458 13 255
ebből:
kapott kamat 11 128 11 880 16 279 18 150 16 172 14 134 13 878
fizetett kamat 75 61 43 233 391 676 623
D.42 Vállalatok felosztott jövedelme, nettó 194 331 332 303 367 477 344
D.43 Külföldi közvetlen tőkebefektetés újrabefektetett jövedelme, nettó 0 0 0 0 0 0 0
D.44 Egyéb befektetésből származó jövedelem, nettó 227 343 614 814 928 946 1 185
D.45 Bérleti díj
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó 11 474 12 493 17 182 19 034 17 076 14 881 14 784
Jövedelmek másodlagos elosztása
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 3 790 5 733 7 901 9 352 9 152 8 529 15 687
D.622 Egyéb társadalombiztosítási juttatások
D.623 Társadalombiztosítási jellegű pénzbeni társadalmi juttatások 3 790 5 733 7 901 9 352 9 152 8 529 15 687
D.7 Egyéb folyó transzferek, nettó 37 334 53 580 53 655 88 675 102 812 123 824 163 489
D.71 Nettó nem-életbiztosítási díjak 0 0 0 0 0 0 0
D.72 Nem-életbiztosítási kártérítések 0 0 0 0 0 0 0
D.75 Máshová nem sorolt folyó transzferek, nettó 37 334 53 580 53 655 88 675 102 812 123 824 163 489
Máshová nem sorolt folyó transzferek, kapott 40 000 58 076 58 442 93 897 106 955 130 264 172 953
Máshová nem sorolt folyó transzferek, fizetett 2 666 4 496 4 787 5 222 4 143 6 440 9 464
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 45 018 60 340 62 936 98 357 110 736 130 176 162 586
Természetbeni jövedelmek újraelosztása
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 45 018 60 340 62 936 98 357 110 736 130 176 162 586
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 62 714 79 909 94 764 131 172 151 692 191 278 217 328
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó -17 696 -19 569 -31 828 -32 815 -40 956 -61 102 -54 742
Rendelkezésre álló jövedelem felhasználása
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 45 018 60 340 62 936 98 357 110 736 130 176 162 586
P.3 Végső fogyasztási kiadás 62 714 79 909 94 764 131 172 151 692 191 278 217 328
B.8n Megtakarítás, nettó -17 696 -19 569 -31 828 -32 815 -40 956 -61 102 -54 742
Megtakaritás és tőketranszferek miatti nettóvagyon-változás
D.9 Tőketranszferek egyenlege 3 038 3 390 4 506 4 774 10 915 12 225 40 814
Tőketranszferek, kapott 6 337 13 504 12 371 14 268 16 925 22 075 54 697
D.91 Tőkeadók x x x x x x x
D.92 Beruházási támogatások 1 587 3 896 3 327 3 501 6 029 8 579 40 434
D 99 Egyéb tőketranszferek 4 750 9 608 9 044 10 767 10 896 13 496 14 263
Tőketranszferek, fizetett 3 299 10 114 7 865 9 494 6 010 9 850 13 883
D.91 Tőkeadók
D.92 Beruházási támogatások x x x x x x x
D.99 Egyéb tőketranszferek 3 299 10 114 7 865 9 494 6 010 9 850 13 883
B.10.1 A nettó vagyon változása megtakarítás és tőketranszferek miatt -14 658 -16 179 -27 322 -28 041 -30 041 -48 877 -13 928
Nem pénzügyi eszközök beszerzése
P.51g Bruttó állóeszköz-felhalmozás 6 238 8 157 10 281 12 545 17 377 19 953 19 984
P.52 Készletváltozás 0 0 0 0 0 0 0
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 7 -4 3 3 -2 1 34
P.51c Állóeszköz-felhasználás 16 077 20 416 24 897 28 196 32 692 36 354 39 806
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege
B.9 Nettó hitelnyújtás (+) / Nettó hitelfelvétel (–)a -4 826 -3 916 -12 709 -12 393 -14 724 -32 477 5 860
aAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011