3.1.29. A háztartásokat segítő nonprofit intézmények szektor jövedelem- és tőkeszámlái (1995–)(4/4)

(folyó áron, millió Ft)

< >
ESA-kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Jövedelmek keletkezése
B.1n Hozzáadott érték, nettó 252 483 270 219 300 258 370 523 458 751 527 643
D.1 Munkavállalói jövedelem 267 060 291 954 341 949 408 339 493 983 566 975
D.11 Bérek és keresetek 212 844 231 933 275 007 342 925 422 162 487 859
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 54 216 60 021 66 942 65 414 71 821 79 116
D.29 Egyéb termelési adók 347 528 533 526 905 975
D.39 Egyéb termelési támogatások 14 924 22 265 42 224 38 342 36 137 40 307
D.39–D.29 Egyéb termelési támogatások és adók egyenlege 14 577 21 737 41 691 37 816 35 232 39 332
B.2n Működési eredmény, nettó 0 0 0 0 0 0
Elsődleges jövedelmek elosztása
D.4 Tulajdonból származó jövedelem 9 624 8 431 7 956 13 924 17 483 18 053
D.41 Kamat, nettó 9 112 7 275 6 890 12 491 16 727 16 936
ebből:
kapott kamat 9 946 7 935 7 356 12 836 16 976 17 163
fizetett kamat 834 660 466 345 249 227
D.42 Vállalatok felosztott jövedelme, nettó 275 391 790 1 200 508 700
D.43 Külföldi közvetlen tőkebefektetés újrabefektetett jövedelme, nettó 0 0 0 0 0 0
D.44 Egyéb befektetésből származó jövedelem, nettó 237 765 276 233 248 417
D.45 Bérleti díj -
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó 9 624 8 431 7 956 13 924 17 483 18 053
Jövedelmek másodlagos elosztása
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 19 029 19 367 17 567 15 057 13 746 12 290
D.622 Egyéb társadalombiztosítási juttatások 433 433 433
D.623 Társadalombiztosítási jellegű pénzbeni társadalmi juttatások 19 029 19 367 17 567 14 624 13 313 11 857
D.7 Egyéb folyó transzferek, nettó 533 527 591 943 675 073 761 003 884 997 847 893
D.71 Nettó nem-életbiztosítási díjak -185 -205 -555 -636 -670 -782
D.72 Nem-életbiztosítási kártérítések 98 350 405 430 481 1 319
D.75 Máshová nem sorolt folyó transzferek, nettó 533 614 591 798 675 223 761 209 885 186 847 356
Máshová nem sorolt folyó transzferek, kapott 568 672 638 504 711 484 819 107 992 407 956 515
Máshová nem sorolt folyó transzferek, fizetett 35 058 46 706 36 261 57 898 107 221 109 159
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 524 122 581 007 665 462 760 303 889 167 854 089
Természetbeni jövedelmek újraelosztása
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 524 122 581 007 665 462 759 870 888 734 854 089
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 532 564 591 280 623 369 735 093 860 618 913 454
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó -8 442 -10 273 42 093 24 777 28 116 -59 365
Rendelkezésre álló jövedelem felhasználása
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 524 122 581 007 665 462 759 870 888 734 854 089
P.3 Végső fogyasztási kiadás 532 564 591 280 623 369 735 093 860 618 913 454
B.8n Megtakarítás, nettó -8 442 -10 273 42 093 25 210 28 549 -59 365
Megtakaritás és tőketranszferek miatti nettóvagyon-változás
D.9 Tőketranszferek egyenlege 75 738 117 145 237 931 276 290 201 877 137 004
Tőketranszferek, kapott 88 258 142 108 292 838 318 274 237 593 178 611
D.91 Tőkeadók x x x x x x
D.92 Beruházási támogatások 72 067 128 900 274 337 299 251 207 187 138 304
D 99 Egyéb tőketranszferek 16 191 13 208 18 501 19 023 30 406 40 307
Tőketranszferek, fizetett 12 520 24 963 54 907 41 984 35 716 41 607
D.91 Tőkeadók -
D.92 Beruházási támogatások x x x x x x
D.99 Egyéb tőketranszferek 12 520 24 963 54 907 41 984 35 716 41 607
B.10.1 A nettó vagyon változása megtakarítás és tőketranszferek miatt 67 296 106 874 280 024 301 500 230 426 77 639
Nem pénzügyi eszközök beszerzése
P.51g Bruttó állóeszköz-felhalmozás 90 062 111 300 94 211 117 862 187 066 205 845
P.52 Készletváltozás 0 0 0 0 0 0
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 3 7 37 -52 57 -139
P.51c Állóeszköz-felhasználás 77 037 78 790 82 394 87 464 95 661 106 022
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege -
B.9 Nettó hitelnyújtás (+) / Nettó hitelfelvétel (–)a 54 268 74 357 268 170 271 154 138 964 -22 045
aAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  Előzetes adat  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011