3.1.29. A háztartásokat segítő nonprofit intézmények szektor jövedelem- és tőkeszámlái (1995–)(2/4)

(folyó áron, millió Ft)

< >
ESA-kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Jövedelmek keletkezése
B.1n Hozzáadott érték, nettó 116 769 143 558 156 674 164 773 174 665 196 020
D.1 Munkavállalói jövedelem 116 735 143 608 156 974 164 730 174 690 195 493
D.11 Bérek és keresetek 90 430 110 153 119 546 126 362 132 350 148 251
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 26 305 33 455 37 428 38 368 42 340 47 242
D.29 Egyéb termelési adók 96 129 201 45 240 529
D.39 Egyéb termelési támogatások 62 179 501 2 265 0
D.39–D.29 Egyéb termelési támogatások és adók egyenlege -34 50 300 -43 25 -529
B.2n Működési eredmény, nettó 0 0 0 0 0 0
Elsődleges jövedelmek elosztása
D.4 Tulajdonból származó jövedelem 12 815 13 252 15 670 13 538 13 458 18 014
D.41 Kamat, nettó 11 331 12 330 14 602 12 224 11 739 15 751
ebből:
kapott kamat 12 329 13 447 16 243 13 276 12 737 17 191
fizetett kamat 998 1 117 1 641 1 052 998 1 440
D.42 Vállalatok felosztott jövedelme, nettó 320 308 426 314 438 550
D.43 Külföldi közvetlen tőkebefektetés újrabefektetett jövedelme, nettó 0 0 0 0 0 0
D.44 Egyéb befektetésből származó jövedelem, nettó 1 164 614 642 1 000 1 281 1 713
D.45 Bérleti díj
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó 12 815 13 252 15 670 13 538 13 458 18 014
Jövedelmek másodlagos elosztása
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 13 050 15 245 15 464 13 449 15 174 26 017
D.622 Egyéb társadalombiztosítási juttatások
D.623 Társadalombiztosítási jellegű pénzbeni társadalmi juttatások 13 050 15 245 15 464 13 449 15 174 26 017
D.7 Egyéb folyó transzferek, nettó 184 309 228 061 287 956 329 079 341 642 379 599
D.71 Nettó nem-életbiztosítási díjak 0 0 0 0 0 0
D.72 Nem-életbiztosítási kártérítések 0 0 0 0 0 0
D.75 Máshová nem sorolt folyó transzferek, nettó 184 309 228 061 287 956 329 079 341 642 379 599
Máshová nem sorolt folyó transzferek, kapott 193 588 238 542 308 114 353 997 371 315 400 793
Máshová nem sorolt folyó transzferek, fizetett 9 279 10 481 20 158 24 918 29 673 21 194
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 184 074 226 068 288 162 329 168 339 926 371 596
Természetbeni jövedelmek újraelosztása
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 184 074 226 068 288 162 329 168 339 926 371 596
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 249 432 283 129 323 429 359 077 359 737 384 667
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó -65 358 -57 061 -35 267 -29 909 -19 811 -13 071
Rendelkezésre álló jövedelem felhasználása
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 184 074 226 068 288 162 329 168 339 926 371 596
P.3 Végső fogyasztási kiadás 249 432 283 129 323 429 359 077 359 737 384 667
B.8n Megtakarítás, nettó -65 358 -57 061 -35 267 -29 909 -19 811 -13 071
Megtakaritás és tőketranszferek miatti nettóvagyon-változás
D.9 Tőketranszferek egyenlege 26 427 16 026 25 752 32 227 49 948 30 416
Tőketranszferek, kapott 45 068 30 241 48 736 54 984 73 293 52 765
D.91 Tőkeadók x x x x x x
D.92 Beruházási támogatások 30 134 19 070 30 200 28 869 34 820 28 092
D 99 Egyéb tőketranszferek 14 934 11 171 18 536 26 115 38 473 24 673
Tőketranszferek, fizetett 18 641 14 215 22 984 22 757 23 345 22 349
D.91 Tőkeadók
D.92 Beruházási támogatások x x x x x x
D.99 Egyéb tőketranszferek 18 641 14 215 22 984 22 757 23 345 22 349
B.10.1 A nettó vagyon változása megtakarítás és tőketranszferek miatt -38 931 -41 035 -9 515 2 318 30 137 17 343
Nem pénzügyi eszközök beszerzése
P.51g Bruttó állóeszköz-felhalmozás 22 580 28 168 36 237 37 976 37 480 41 343
P.52 Készletváltozás 0 0 0 0 0 0
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege -37 1 0 -6 74 0
P.51c Állóeszköz-felhasználás 42 200 44 917 47 149 49 907 54 223 58 987
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege
B.9 Nettó hitelnyújtás (+) / Nettó hitelfelvétel (–)a -19 274 -24 287 1 397 14 255 46 806 34 987
aAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011