3.1.29. A háztartásokat segítő nonprofit intézmények szektor jövedelem- és tőkeszámlái (1995–)(3/4)

(folyó áron, millió Ft)

< >
ESA-kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Jövedelmek keletkezése
B.1n Hozzáadott érték, nettó 193 670 194 842 191 854 206 074 227 227 236 324
D.1 Munkavállalói jövedelem 193 440 194 497 191 115 205 346 230 683 251 036
D.11 Bérek és keresetek 144 714 147 781 152 048 163 389 181 066 200 234
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 48 726 46 716 39 067 41 957 49 617 50 802
D.29 Egyéb termelési adók 230 345 739 728 765 588
D.39 Egyéb termelési támogatások 0 0 0 0 4 221 15 300
D.39–D.29 Egyéb termelési támogatások és adók egyenlege -230 -345 -739 -728 3 456 14 712
B.2n Működési eredmény, nettó 0 0 0 0 0 0
Elsődleges jövedelmek elosztása
D.4 Tulajdonból származó jövedelem 20 756 20 944 13 068 14 083 18 095 12 855
D.41 Kamat, nettó 18 126 18 651 11 656 12 405 16 166 11 676
ebből:
kapott kamat 19 933 20 450 12 975 13 716 17 944 12 801
fizetett kamat 1 807 1 799 1 319 1 311 1 778 1 125
D.42 Vállalatok felosztott jövedelme, nettó 856 802 538 552 660 217
D.43 Külföldi közvetlen tőkebefektetés újrabefektetett jövedelme, nettó 0 0 0 0 0 0
D.44 Egyéb befektetésből származó jövedelem, nettó 1 774 1 491 874 1 126 1 269 962
D.45 Bérleti díj
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó 20 756 20 944 13 068 14 083 18 095 12 855
Jövedelmek másodlagos elosztása
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 15 587 14 752 15 653 18 822 21 218 16 550
D.622 Egyéb társadalombiztosítási juttatások
D.623 Társadalombiztosítási jellegű pénzbeni társadalmi juttatások 15 587 14 752 15 653 18 822 21 218 16 550
D.7 Egyéb folyó transzferek, nettó 353 156 366 793 341 206 412 711 422 819 456 911
D.71 Nettó nem-életbiztosítási díjak 0 0 -331 -227 -196 -220
D.72 Nem-életbiztosítási kártérítések 0 0 216 535 103 111
D.75 Máshová nem sorolt folyó transzferek, nettó 353 156 366 793 341 321 412 403 422 912 457 020
Máshová nem sorolt folyó transzferek, kapott 372 838 388 056 364 003 437 076 444 591 487 257
Máshová nem sorolt folyó transzferek, fizetett 19 682 21 263 22 682 24 673 21 679 30 237
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 358 325 372 985 338 621 407 972 419 696 453 216
Természetbeni jövedelmek újraelosztása
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 358 325 372 985 338 621 407 972 419 696 453 216
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 390 915 404 622 412 113 441 209 474 176 511 497
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó -32 590 -31 637 -73 492 -33 237 -54 480 -58 281
Rendelkezésre álló jövedelem felhasználása
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 358 325 372 985 338 621 407 972 419 696 453 216
P.3 Végső fogyasztási kiadás 390 915 404 622 412 113 441 209 474 176 511 497
B.8n Megtakarítás, nettó -32 590 -31 637 -73 492 -33 237 -54 480 -58 281
Megtakaritás és tőketranszferek miatti nettóvagyon-változás
D.9 Tőketranszferek egyenlege 35 544 34 088 41 099 55 814 54 463 66 606
Tőketranszferek, kapott 49 760 43 091 49 103 67 744 70 118 82 274
D.91 Tőkeadók x x x x x x
D.92 Beruházási támogatások 27 982 19 199 34 141 42 537 50 106 67 953
D 99 Egyéb tőketranszferek 21 778 23 892 14 962 25 207 20 012 14 321
Tőketranszferek, fizetett 14 216 9 003 8 004 11 930 15 655 15 668
D.91 Tőkeadók
D.92 Beruházási támogatások x x x x x x
D.99 Egyéb tőketranszferek 14 216 9 003 8 004 11 930 15 655 15 668
B.10.1 A nettó vagyon változása megtakarítás és tőketranszferek miatt 2 954 2 451 -32 393 22 577 -17 8 325
Nem pénzügyi eszközök beszerzése
P.51g Bruttó állóeszköz-felhalmozás 51 256 60 000 36 999 52 630 55 072 64 115
P.52 Készletváltozás 0 0 0 0 0 0
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 1 4 362 -4 5 -5
P.51c Állóeszköz-felhasználás 64 109 67 324 70 240 72 039 74 628 75 583
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege
B.9 Nettó hitelnyújtás (+) / Nettó hitelfelvétel (–)a 15 806 9 771 486 41 990 19 534 19 798
aAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011