3.2.1.2. A regisztrált gazdasági szervezetek száma – GFO'11 (2011–2014)

< >
Kód Gazdálkodási forma 2011 2012 2013 2014
11 Jogi személyiségű gazdasági társaság 394 024 410 856 419 785 418 746
113 Korlátolt felelősségű társaság 388 426 405 077 413 836 412 636
114 Részvénytársaság 5 593 5 774 5 944 6 105
12 Szövetkezet 2 976 2 899 3 940 4 255
124 Mezőgazdasági szövetkezet 963 915 890 763
13 Egyéb jogi személyiségű vállalkozás 6 984 7 089 6 820 6 626
1 Jogi személyiségű társas vállalkozás 403 984 420 844 430 545 429 627
21 Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 188 120 177 882 167 710 156 001
211 Közkereseti társaság 5 471 5 133 4 749 4 314
212 Betéti társaság 182 127 172 199 162 434 151 139
213 Egyéni cég 522 550 527 548
22 Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás 1 993 2 033 2 091 2 635
21, 22 Jogi személyiség nélküli társas vállalkozás 190 113 179 915 169 801 158 636
1, 21, 22 Társas vállalkozás 594 097 600 759 600 346 588 263
23 Önálló vállalkozóa 1 057 410 1 065 643 1 087 823 1 115 463
231 Egyéni vállalkozób 385 569 368 852 376 285 393 525
1, 2 Vállalkozás összesen 1 651 507 1 666 402 1 688 169 1 703 726
3 Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek 15 234 14 603 12 952 12 866
5, 6 Nonprofit szervezet 120 903 123 301 124 913 127 254
7, 921, 961 Egyéb szervezet 1 865 1 756 1 658 1 590
Összesen 1 789 509 1 806 062 1 827 692 1 845 436
a2012. április 16-ig a megnevezése egyéni vállalkozás volt.  b2012. április 16-ig a megnevezése egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő egyéni vállalkozó volt. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011