9.11.25. Gondozási kötöttségekkel rendelkező 18–64 éves foglalkoztatottak demográfiai jellemzői aszerint, hogy van-e olyan körülmény a főmunkában, ami miatt különösen nehéz összeegyeztetni a munkát a gondozási feladatokkal, nemenként, 2018. II. negyedév*(1/3)

(ezer fő)

< >
Megnevezés Van nehézség Nincs különösebb nehézség Összesen
összesen ebből:
a munka jellegével összefüggő okok a hosszú utazási idő
férfi
Összesen 162,0 114,9 28,7 631,4 793,4
Ebből:
korcsoport
18–24 4,8 3,7 0,8 12,7 17,5
25–29 13,1 9,4 3,2 42,9 56,0
30–34 24,3 15,9 6,6 78,6 102,9
35–39 38,4 27,4 4,0 157,6 196,0
40–44 40,9 31,5 6,8 174,9 215,8
45–49 29,2 18,7 5,6 92,4 121,6
50–54 8,2 5,8 1,3 40,1 48,3
55–64 3,0 2,5 0,4 32,3 35,4
legmagasabb iskolai végzettség
Alapfokú 24,7 14,6 7,0 93,8 118,5
Középfokú érettségi nélkül 59,5 38,8 11,8 221,3 280,8
Középfokú érettségivel 43,0 32,4 7,5 155,6 198,6
Felsőfokú 34,8 29,1 2,5 160,7 195,5
lakóhely régiója
Budapest 34,4 27,1 1,4 95,7 130,1
Pest 27,1 21,5 2,8 95,7 122,8
Közép-Dunántúl 18,1 13,2 4,1 76,1 94,2
Nyugat-Dunántúl 14,7 11,4 1,0 65,7 80,4
Dél-Dunántúl 16,0 6,4 7,3 43,0 59,0
Észak-Magyarország 12,7 6,7 5,4 78,2 90,9
Észak-Alföld 22,1 16,3 4,3 93,3 115,5
Dél-Alföld 16,9 12,3 2,3 83,6 100,5
lakóhely közigazgatási besorolása
Főváros 34,4 27,1 1,4 95,7 130,1
Megyei jogú város 28,0 21,7 2,5 103,4 131,4
Egyéb város 40,0 30,0 7,1 201,7 241,7
Község 59,5 36,1 17,7 230,6 290,1
családi állapot
Nőtlen,hajadon 39,3 26,7 10,4 165,7 205,0
Házas 115,8 81,5 18,0 438,4 554,1
Özvegy, elvált 6,9 6,6 0,3 27,3 34,2
családi állás
Egyedülálló 3,6 3,5 0,1 10,0 13,6
Nem egyedülálló 158,4 111,4 28,6 621,4 779,7
Ebből:
férj 115,8 81,5 18,0 433,4 549,2
feleség
élettárs 34,6 24,0 9,0 157,5 192,1
egyedülálló szülő gyermekkel 1,8 1,8 0,1 6,0 7,8
egyéb 6,1 4,0 1,6 24,5 30,6
a háztartásban élő saját vagy házastárs/élettárs 15 év alatti gyermekeinek száma szerint
Nincs 15 év alatti gyermek 18,6 14,1 2,6 66,1 84,8
1 fő 15 év alatti gyermek 73,5 45,3 16,8 324,7 398,1
2 fő 15 év alatti gyermek 55,0 43,2 7,5 183,0 237,9
3 vagy több 15 év alatti gyermek 14,9 12,3 1,9 57,6 72,5
*Forrás: lakossági munkaerő-felmérés. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011