9.11.25. Gondozási kötöttségekkel rendelkező 18–64 éves foglalkoztatottak demográfiai jellemzői aszerint, hogy van-e olyan körülmény a főmunkában, ami miatt különösen nehéz összeegyeztetni a munkát a gondozási feladatokkal, nemenként, 2018. II. negyedév*(2/3)

(ezer fő)

< >
Megnevezés Van nehézség Nincs különösebb nehézség Összesen
összesen ebből:
a munka jellegével összefüggő okok a hosszú utazási idő
Összesen 118,7 85,1 14,1 505,9 624,6
Ebből:
korcsoport
18–24 1,9 1,9 8,0 9,9
25–29 6,3 3,6 0,9 25,3 31,6
30–34 17,9 13,1 1,4 70,7 88,6
35–39 25,6 18,4 3,3 135,2 160,8
40–44 32,7 23,9 3,7 154,6 187,3
45–49 20,0 15,6 2,7 66,5 86,5
50–54 7,7 5,1 0,9 25,9 33,7
55–64 6,6 3,4 1,2 19,6 26,2
legmagasabb iskolai végzettség
Alapfokú 14,2 8,0 2,7 65,8 80,0
Középfokú érettségi nélkül 24,9 18,1 2,1 96,8 121,7
Középfokú érettségivel 32,5 22,7 2,7 178,8 211,3
Felsőfokú 47,1 36,2 6,6 164,5 211,6
lakóhely régiója
Budapest 22,0 15,9 1,4 77,0 99,1
Pest 15,8 13,1 1,5 66,0 81,8
Közép-Dunántúl 17,2 11,5 1,7 56,2 73,4
Nyugat-Dunántúl 11,0 8,0 1,7 50,5 61,5
Dél-Dunántúl 10,0 6,1 1,1 46,5 56,5
Észak-Magyarország 14,0 7,3 3,6 64,6 78,6
Észak-Alföld 15,8 12,5 1,9 79,5 95,3
Dél-Alföld 12,9 10,6 1,1 65,7 78,6
lakóhely közigazgatási besorolása
Főváros 22,0 15,9 1,4 77,0 99,1
Megyei jogú város 29,2 22,3 3,1 92,8 121,9
Egyéb város 25,0 16,6 2,8 156,5 181,5
Község 42,6 30,2 6,7 179,6 222,2
családi állapot
Nőtlen,hajadon 23,2 14,1 4,5 104,1 127,3
Házas 74,7 54,7 8,3 327,1 401,8
Özvegy, elvált 20,8 16,2 1,2 74,7 95,6
családi állás
Egyedülálló 1,3 1,0 4,5 5,8
Nem egyedülálló 117,5 84,0 14,1 501,4 618,9
Ebből:
férj
feleség 74,0 54,4 8,3 319,0 393,0
élettárs 20,9 15,4 2,3 87,4 108,4
egyedülálló szülő gyermekkel 20,8 13,2 3,1 81,7 102,5
egyéb 1,7 1,0 0,3 13,3 15,0
a háztartásban élő saját vagy házastárs/élettárs 15 év alatti gyermekeinek száma szerint
Nincs 15 év alatti gyermek 19,9 13,5 3,2 51,2 71,1
1 fő 15 év alatti gyermek 58,7 38,6 7,9 284,7 343,4
2 fő 15 év alatti gyermek 32,8 27,3 2,6 142,9 175,7
3 vagy több 15 év alatti gyermek 7,3 5,7 0,4 27,1 34,4
*Forrás: lakossági munkaerő-felmérés. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011