9.11.25. Gondozási kötöttségekkel rendelkező 18–64 éves foglalkoztatottak demográfiai jellemzői aszerint, hogy van-e olyan körülmény a főmunkában, ami miatt különösen nehéz összeegyeztetni a munkát a gondozási feladatokkal, nemenként, 2018. II. negyedév*(3/3)

(ezer fő)

< >
Megnevezés Van nehézség Nincs különösebb nehézség Összesen
összesen ebből:
a munka jellegével összefüggő okok a hosszú utazási idő
együtt
Összesen 280,7 199,9 42,8 1 137,3 1 418,0
Ebből:
korcsoport
18–24 6,7 5,5 0,8 20,8 27,4
25–29 19,4 13,0 4,1 68,1 87,6
30–34 42,2 29,1 8,0 149,3 191,5
35–39 64,0 45,8 7,3 292,8 356,8
40–44 73,6 55,4 10,6 329,5 403,1
45–49 49,2 34,2 8,2 158,9 208,1
50–54 16,0 10,9 2,2 66,0 82,0
55–64 9,7 6,0 1,6 51,9 61,6
legmagasabb iskolai végzettség
Alapfokú 38,9 22,7 9,6 159,6 198,5
Középfokú érettségi nélkül 84,4 56,9 13,8 318,1 402,6
Középfokú érettségivel 75,5 55,1 10,2 334,4 409,9
Felsőfokú 81,9 65,3 9,1 325,2 407,1
lakóhely régiója
Budapest 56,4 43,0 2,8 172,8 229,2
Pest 42,9 34,6 4,4 161,7 204,6
Közép-Dunántúl 35,3 24,7 5,8 132,3 167,6
Nyugat-Dunántúl 25,7 19,4 2,7 116,2 141,9
Dél-Dunántúl 26,0 12,5 8,5 89,5 115,5
Észak-Magyarország 26,7 14,0 8,9 142,8 169,5
Észak-Alföld 37,9 28,9 6,2 172,8 210,7
Dél-Alföld 29,8 22,9 3,4 149,2 179,1
lakóhely közigazgatási besorolása
Főváros 56,4 43,0 2,8 172,8 229,2
Megyei jogú város 57,2 44,1 5,6 196,2 253,4
Egyéb város 65,0 46,6 9,9 358,2 423,2
Község 102,1 66,3 24,4 410,2 512,3
családi állapot
Nőtlen,hajadon 62,5 40,9 15,0 269,8 332,3
Házas 190,5 136,2 26,3 765,4 956,0
Özvegy, elvált 27,7 22,8 1,5 102,1 129,8
családi állás
Egyedülálló 4,9 4,6 0,1 14,5 19,4
Nem egyedülálló 275,9 195,4 42,7 1 122,8 1 398,6
Ebből:
férj 115,8 81,5 18,0 433,4 549,2
feleség 74,0 54,4 8,3 319,0 393,0
élettárs 55,6 39,4 11,3 244,9 300,5
egyedülálló szülő gyermekkel 22,7 15,0 3,2 87,6 110,3
egyéb 7,8 5,1 1,9 37,8 45,7
a háztartásban élő saját vagy házastárs/élettárs 15 év alatti gyermekeinek száma szerint
Nincs 15 év alatti gyermek 38,6 27,6 5,8 117,4 155,9
1 fő 15 év alatti gyermek 132,1 83,9 24,7 609,3 741,5
2 fő 15 év alatti gyermek 87,8 70,5 10,1 325,9 413,7
3 vagy több 15 év alatti gyermek 22,2 18,0 2,2 84,7 106,9
*Forrás: lakossági munkaerő-felmérés. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011