9.14.30. A 15–74 éves foglalkoztatottak az alapján, hogy milyen gyakran változik munkavégzésük helye – munkaerőpiaci jellemzők szerint, 2019. II. negyedév

(ezer fő)

< >
Megnevezés Naponta Hetente legalább egyszer Havonta legalább egyszer Ritkábban vagy soha Nem tudja Összesen
Összesen 203,4 341,9 207,4 3 654,8 12,3 4 419,8
A munkaidő kezdetének és végének meghatározása
Teljes mértékben maga határozza meg 60,3 89,8 40,4 276,3 0,9 467,7
Bizonyos korlátokkal maga határozza meg 34,6 67,7 35,6 339,9 1,8 479,6
A munkáltató/ügyfelek, szabályozás határozza meg 108,5 184,2 131,2 3 034,3 9,3 3 467,5
Nem tudja 0,2 0,2 4,3 0,3 5,0
Foglalkoztatás jellege
Alkalmazott 150,7 233,0 165,3 3 390,8 10,3 3 950,1
Nem alkalmazott 52,7 108,8 42,1 264,0 2,0 469,7
Ebből:
Társas vállalkozás tagja 12,7 38,5 12,3 90,9 1,4 155,8
Önálló vállalkozó 39,7 69,3 29,5 165,5 0,7 304,6
Rész-, illetve teljes idős foglalkoztatás
Részmunkaidős 7,1 16,6 10,5 194,1 0,8 229,1
Teljes munkaidős 196,4 325,2 196,9 3 460,7 11,5 4 190,7
A munkáltató főtevékenysége
A – Mezőgazdaság 11,7 24,0 7,3 174,5 0,5 218,0
B–F – Ipar, építőipar 49,7 124,2 103,0 1 135,5 6,5 1 418,9
Ebből:
C – feldolgozóipar 13,7 21,7 19,5 929,4 1,8 986,2
F – építőipar 26,4 91,3 81,0 131,7 4,1 334,4
G–U – Szolgáltatás 142,1 193,6 97,1 2 344,8 5,3 2 782,9
Ebből:
G – kereskedelem, gépjárműjavítás 18,1 23,4 7,7 498,3 0,9 548,4
H – szállítás, raktározás 19,5 13,4 7,8 253,8 1,0 295,5
I – szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 3,2 3,1 3,1 177,1 186,4
J – információ, kommunikáció 8,5 24,9 18,1 76,7 0,4 128,6
K – pénzügyi, biztosítási tevékenység 10,1 7,5 1,0 53,4 72,0
L – ingatlanügyletek 5,1 3,2 0,5 16,1 24,9
M – szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 6,2 23,9 8,5 117,1 0,1 155,8
N – adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 7,7 23,4 8,3 97,1 0,8 137,4
O – közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 22,9 24,1 13,4 340,9 1,7 403,0
P – oktatás 7,8 14,5 5,8 317,5 345,6
Q – humán-egészségügyi, szociális ellátás 25,0 15,4 4,8 262,5 0,2 307,9
R – művészet, szórakoztatás, szabad idő 2,0 10,1 10,9 55,4 0,1 78,5
S – egyéb tevékenység 5,8 6,2 7,0 73,8 0,1 93,0
Foglalkozási főcsoport
Szellemi foglalkozású 87,0 169,8 86,3 1 568,8 2,6 1 914,5
Ebből:
Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti, gazdasági vezetők 7,7 23,0 7,5 135,8 0,9 174,8
Egyetemi, főiskolai képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások 32,8 86,8 45,7 565,3 0,8 731,4
Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások 43,4 53,8 25,9 567,1 1,0 691,1
Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellgegű foglalkozások 3,2 6,2 7,2 300,6 317,2
Fizikai foglalkozású 116,3 171,0 119,9 2 074,4 9,7 2 491,3
Ebből:
Szolgáltatási jellegű foglalkozások 24,1 23,6 13,1 588,6 1,8 651,3
Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások 7,6 15,5 6,9 101,1 0,0 131,2
Ipari és építőipari foglalkozások 44,2 85,5 74,0 424,4 4,7 632,8
Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők 24,6 17,3 10,8 586,1 1,5 640,3
Szakképzettséget nen igénylő (egyszerű) foglalkozások 15,8 29,1 15,1 374,1 1,7 435,8
Fegyveres erők, fegyveres testületek foglalkozásai 0,1 1,0 1,2 11,7 13,9
A telephely dolgozóinak létszáma
1–10 fő 76,6 146,1 78,9 696,8 4,0 1 002,4
11–19 fő 27,0 46,8 20,4 453,1 1,1 548,3
20–49 fő 32,4 39,4 31,8 609,5 0,8 713,9
50 fő vagy több 44,4 65,7 44,1 1 433,9 3,0 1 591,0
Nem tudja, de több mint 10 fő 19,1 31,9 24,5 381,9 2,2 459,6
Nem tudja, de kevesebb mint 11 fő 3,9 12,1 7,8 79,5 1,2 104,5
A munkahely tulajdonformája
Állami, önkormányzati 61,0 65,2 35,1 1 119,7 2,3 1 283,2
Magán, vegyes 132,6 265,4 163,8 2 400,5 9,6 2 972,0
Egyéb 5,9 5,9 5,2 63,1 80,1
Nem tudja 3,9 5,3 3,2 71,5 0,4 84,4

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011