3.7.1.1. Magyarország fizetési mérlege – BPM5 (2009–2013)*(1/3)

(millió euró)

< >
Megnevezés 2009 2010
I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév
1. Áruk, egyenleg 265 751 556 769 644 690 426 685
1.1. Export 13 384 13 911 14 380 15 683 15 173 16 463 16 984 18 305
1.2. Import 13 119 13 160 13 824 14 914 14 530 15 774 16 558 17 619
2. Szolgáltatások
bevételek 2 946 3 268 3 724 3 372 3 300 3 652 3 942 3 691
kiadások 2 745 2 708 2 937 2 933 2 676 2 877 3 048 3 109
egyenleg 200 560 787 439 624 775 894 582
Ebből:
2.2. Idegenforgalmi
bevételek 756 1 029 1 377 921 771 1 062 1 338 881
kiadások 438 489 632 414 371 433 621 396
egyenleg 318 540 745 507 400 628 717 485
3. Jövedelmek, egyenleg -1 109 -1 316 -1 244 -1 266 -1 341 -1 494 -1 348 -1 305
3.1. Az egy évnél rövidebb ideig alkalmazottak díjazása, egyenleg 172 169 177 182 188 193 193 201
3.2. A közvetlen tőkebefektetések jövedelmei, egyenleg -708 -808 -888 -969 -1 072 -1 112 -1 084 -1 041
3.3. A portfólióbefektetések jövedelmei, egyenleg -220 -354 -203 -183 -171 -292 -181 -191
3.4. Az egyéb befektetések jövedelmei, egyenleg -353 -323 -330 -296 -286 -283 -276 -274
4. A viszonzatlan folyó átutalások egyenlege -34 129 187 123 9 143 186 38
I. A folyó fizetési mérleg egyenlege -678 124 286 65 -64 114 158 0
II. A tőkemérleg egyenlege 232 368 298 173 478 536 516 207
III. A pénzügyi mérleg egyenlegea 3 676 -1 905 3 058 113 2 718 203 -1 112 -8
7. A közvetlen tőkebefektetések egyenlege 555 -1 332 72 834 -209 -464 545 915
7.1. Külföldön -159 -492 69 -766 -858 888 -166 -752
7.2. Magyarországon 714 -841 3 1 600 648 -1 351 711 1 666
8. A portfólióbefektetések egyenlegeb -2 042 -1 210 1 645 -1 985 2 662 -1 256 -797 -747
8.1. A követelések egyenlege -679 33 37 -129 -125 64 -165 -150
8.2. A tartozások egyenlege -1 363 -1 244 1 608 -1 856 2 787 -1 320 -632 -597
9. Derivatívák -1 358 758 1 181 60 -28 384 -216 485
10. Az egyéb befektetések egyenlege 6 521 -121 161 1 204 293 1 539 -644 -661
10.1. A követelések egyenlege -131 -911 641 -23 264 227 -297 -102
10.2. A tartozások egyenlege 6 652 790 -480 1 227 29 1 312 -347 -560
IV. A tévedések és kihagyások egyenlege 65 881 -998 -274 -222 103 -710 100
V. A teljes fizetési mérleg egyenlege (I+II+III+IV) 3 294 -531 2 645 77 2 910 956 -1 147 299
VI. A nemzetközi tartalékok változása ( "-" növekedés) -3 294 531 -2 645 -77 -2 910 -956 1 147 -299
*Forrás: Magyar Nemzeti Bank.  aA nemzetközi tartalékok változása nélkül.  b2007-ig pénzügyi derivatívákkal együtt. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011