3.7.1.1. Magyarország fizetési mérlege – BPM5 (2009–2013)*(2/3)

(millió euró)

< >
Megnevezés 2011 2012
I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév
1. Áruk, egyenleg 1 106 804 604 597 753 1 211 1 009 496
1.1. Export 18 681 18 534 18 409 18 847 18 653 19 104 18 944 18 953
1.2. Import 17 575 17 730 17 806 18 250 17 900 17 893 17 935 18 458
2. Szolgáltatások
bevételek 3 470 4 080 4 346 3 914 3 541 3 959 4 438 3 992
kiadások 3 022 3 028 3 301 3 286 2 889 3 027 3 303 3 350
egyenleg 448 1 052 1 046 627 652 932 1 136 643
Ebből:
2.2. Idegenforgalmi
bevételek 723 1 100 1 313 894 713 939 1 282 846
kiadások 371 414 605 392 319 362 540 316
egyenleg 352 687 708 502 395 577 742 529
3. Jövedelmek, egyenleg -1 520 -1 750 -1 600 -1 542 -1 400 -1 676 -1 518 -1 813
3.1. Az egy évnél rövidebb ideig alkalmazottak díjazása, egyenleg 184 198 197 181 194 198 210 207
3.2. A közvetlen tőkebefektetések jövedelmei, egyenleg -1 192 -1 235 -1 187 -1 134 -981 -1 027 -1 114 -1 378
3.3. A portfólióbefektetések jövedelmei, egyenleg -207 -405 -260 -238 -284 -524 -311 -367
3.4. Az egyéb befektetések jövedelmei, egyenleg -305 -307 -350 -350 -329 -324 -303 -274
4. A viszonzatlan folyó átutalások egyenlege -35 103 203 275 -266 54 18 597
I. A folyó fizetési mérleg egyenlege -1 209 253 -43 -260 521 643 -78
II. A tőkemérleg egyenlege 465 386 743 691 415 477 578 1 106
III. A pénzügyi mérleg egyenlegea 2 667 1 117 1 098 -1 796 -2 423 -1 474 -2 756 -1 622
7. A közvetlen tőkebefektetések egyenlege 202 -206 -340 1 335 463 -500 796 1 292
7.1. Külföldön -134 47 -241 -2 813 -3 569 -1 778 -737 -2 715
7.2. Magyarországon 336 -253 -99 4 148 4 032 1 278 1 533 4 007
8. A portfólióbefektetések egyenlegeb 3 884 1 819 2 056 -1 182 391 -663 1 926 209
8.1. A követelések egyenlege -313 -50 1 524 462 130 228 243 126
8.2. A tartozások egyenlege 4 197 1 869 532 -1 644 261 -890 1 683 83
9. Derivatívák -362 301 -355 -372 -233 -117 160 463
10. Az egyéb befektetések egyenlege -1 057 -797 -263 -1 578 -3 044 -195 -5 638 -3 586
10.1. A követelések egyenlege 1 086 143 -85 574 772 1 750 -1 029 460
10.2. A tartozások egyenlege -2 143 -941 -178 -2 152 -3 816 -1 945 -4 609 -4 046
IV. A tévedések és kihagyások egyenlege -712 -441 -816 52 -539 966 645 450
V. A teljes fizetési mérleg egyenlege (I+II+III+IV) 2 420 1 272 1 278 -1 096 -2 808 490 -889 -144
VI. A nemzetközi tartalékok változása ( "-" növekedés) -2 420 -1 272 -1 278 1 096 2 808 -490 889 144
*Forrás: Magyar Nemzeti Bank.  aA nemzetközi tartalékok változása nélkül.  b2007-ig pénzügyi derivatívákkal együtt. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011