3.7.1.1. Magyarország fizetési mérlege – BPM5 (2009–2013)*(3/3)

(millió euró)

< >
Megnevezés 2013
I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév
1. Áruk, egyenleg 997 971 1 324 1 021
1.1. Export 18 838 19 438 19 595 19 964
1.2. Import 17 840 18 467 18 271 18 943
2. Szolgáltatások
bevételek 3 630 4 087 4 428 4 059
kiadások 2 894 3 106 3 258 3 448
egyenleg 736 980 1 170 612
Ebből:
2.2. Idegenforgalmi
bevételek 695 1 052 1 247 853
kiadások 271 360 517 316
egyenleg 424 692 729 538
3. Jövedelmek, egyenleg -1 246 -1 620 -1 450 -1 617
3.1. Az egy évnél rövidebb ideig alkalmazottak díjazása, egyenleg 194 201 204 201
3.2. A közvetlen tőkebefektetések jövedelmei, egyenleg -856 -993 -1 070 -1 238
3.3. A portfólióbefektetések jövedelmei, egyenleg -358 -623 -377 -390
3.4. Az egyéb befektetések jövedelmei, egyenleg -226 -205 -207 -190
4. A viszonzatlan folyó átutalások egyenlege 38 243 161 621
I. A folyó fizetési mérleg egyenlege 524 573 1 206 637
II. A tőkemérleg egyenlege 593 800 591 1 408
III. A pénzügyi mérleg egyenlegea 335 -2 787 -4 821 1 216
7. A közvetlen tőkebefektetések egyenlege 377 -905 -588 1 731
7.1. Külföldön -349 -232 1 040 -2 160
7.2. Magyarországon 726 -672 -1 628 3 891
8. A portfólióbefektetések egyenlegeb 1 404 1 113 -761 1 384
8.1. A követelések egyenlege 236 25 70 89
8.2. A tartozások egyenlege 1 168 1 088 -831 1 295
9. Derivatívák 228 53 112 183
10. Az egyéb befektetések egyenlege -1 674 -3 048 -3 584 -2 082
10.1. A követelések egyenlege 184 -142 168 -143
10.2. A tartozások egyenlege -1 859 -2 906 -3 752 -1 940
IV. A tévedések és kihagyások egyenlege 393 757 -293 77
V. A teljes fizetési mérleg egyenlege (I+II+III+IV) 1 845 -656 -3 317 3 338
VI. A nemzetközi tartalékok változása ( "-" növekedés) -1 845 656 3 317 -3 338
*Forrás: Magyar Nemzeti Bank.  aA nemzetközi tartalékok változása nélkül.  b2007-ig pénzügyi derivatívákkal együtt. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011