3.7.5. A háztartások pénzügyi vagyona*(1/3)

(milliárd forint)

< >
Az időszak végén 2016 2017
I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév
Monetáris arany és SDR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Készpénz 3 473,2 3 622,6 3 626,3 3 747,4 3 714,4 3 813,4 3 880,5 4 086,7
Folyószámla betétek 3 858,6 4 110,5 4 246,7 4 598,0 4 662,8 4 944,8 5 007,0 5 257,4
Egyéb betétek 3 915,7 3 746,0 3 603,3 3 606,7 3 482,5 3 388,1 3 328,4 3 312,4
Készpénz és betétek 11 247,5 11 479,1 11 476,3 11 952,1 11 859,7 12 146,3 12 216,0 12 656,5
Rövid lejáratú értékpapírok 2 259,6 2 465,2 2 563,2 2 769,0 2 866,3 2 786,1 2 816,9 2 920,2
Hosszú lejáratú értékpapírok 1 765,1 1 737,0 1 718,2 1 761,4 1 906,5 2 086,6 2 258,2 2 386,3
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 4 024,7 4 202,2 4 281,4 4 530,4 4 772,8 4 872,8 5 075,1 5 306,6
Rövid lejáratú hitelek 760,8 782,8 805,2 826,8 837,7 849,4 863,2 876,5
Hosszú lejáratú hitelek 783,3 795,7 808,2 820,6 835,1 849,6 864,2 878,7
Hitelek 1 544,1 1 578,5 1 613,4 1 647,4 1 672,8 1 699,0 1 727,4 1 755,2
Tőzsdei részvények 498,5 499,5 514,7 533,1 562,6 601,4 655,6 768,6
Nem tőzsdei részvények 1 445,4 1 484,2 1 523,0 1 561,8 1 609,5 1 657,2 1 704,8 1 752,5
Egyéb tulajdonosi részesedések 11 849,6 12 116,4 12 378,5 12 698,5 13 084,5 13 407,7 13 787,2 14 171,3
Befektetési jegyek 4 029,6 3 990,4 4 018,9 4 055,3 4 055,6 4 096,7 4 131,7 4 217,9
Részvények és részesedések 17 823,0 18 090,5 18 435,1 18 848,7 19 312,2 19 763,0 20 279,3 20 910,3
Nem életbiztosítási díjtartalékok 341,4 337,2 325,4 321,3 346,9 348,6 350,8 339,7
Életbiztosítási díjtartalékok 1 832,7 1 845,5 1 856,4 1 886,7 1 907,7 1 911,9 1 930,5 1 955,2
Nyugdíjpénztári díjtartalékok 1 564,2 1 569,2 1 601,0 1 665,9 1 689,0 1 726,9 1 771,1 1 828,2
Szabványosított garanciák 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Biztosítástechnikai tartalékok 3 738,3 3 752,0 3 782,8 3 874,0 3 943,5 3 987,5 4 052,5 4 123,0
Pénzügyi derivatívák 0,6 1,1 0,7 1,3 2,1 1,7 2,5 2,4
Kereskedelmi hitelek és előlegek 165,6 167,3 168,9 170,7 173,4 175,2 177,7 178,5
Egyéb 4 390,2 4 438,9 4 486,3 4 578,4 4 532,1 4 598,3 4 609,4 4 650,9
Egyéb követelések 4 555,9 4 606,1 4 655,2 4 749,0 4 705,5 4 773,5 4 787,2 4 829,4
PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 42 934,0 43 709,5 44 244,9 45 603,0 46 268,5 47 243,7 48 139,9 49 583,3
Monetáris arany és SDR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Készpénz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Folyószámla betétek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Egyéb betétek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Készpénz és betétek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rövid lejáratú értékpapírok 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Hosszú lejáratú értékpapírok 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rövid lejáratú hitelek 1 027,5 1 010,8 1 011,0 1 031,6 1 067,4 1 083,1 1 088,6 1 070,7
Hosszú lejáratú hitelek 6 230,0 6 209,5 6 220,9 6 226,4 6 184,0 6 217,8 6 275,5 6 226,2
Hitelek 7 257,6 7 220,4 7 231,9 7 258,0 7 251,4 7 300,9 7 364,1 7 296,9
Tőzsdei részvények 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nem tőzsdei részvények 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Egyéb tulajdonosi részesedések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Befektetési jegyek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Részvények és részesedések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nem életbiztosítási díjtartalékok 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Életbiztosítási díjtartalékok 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nyugdíjpénztári díjtartalékok 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Szabványosított garanciák 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Biztosítástechnikai tartalékok 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pénzügyi derivatívák 1,3 1,8 1,4 2,0 5,6 5,1 5,4 6,0
Kereskedelmi hitelek és előlegek 515,2 504,2 493,4 515,4 520,4 509,3 498,0 520,9
Egyéb 779,7 819,5 801,5 947,9 873,0 869,9 832,8 960,4
Egyéb tartozások 1 294,9 1 323,7 1 294,8 1 463,2 1 393,4 1 379,2 1 330,9 1 481,3
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 8 553,8 8 545,9 8 528,1 8 723,3 8 650,3 8 685,2 8 700,4 8 784,3
A HÁZTARTÁSOK NETTÓ PÉNZÜGYI VAGYONA 34 380,2 35 163,6 35 716,7 36 879,7 37 618,2 38 558,4 39 439,6 40 799,0
*Nem konszolidált adatok. Speciális célú vállalatok nélkül. Forrás: Magyar Nemzeti Bank.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011