3.7.5. A háztartások pénzügyi vagyona*(3/3)

(milliárd forint)

< >
Az időszak végén 2020
I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév
Monetáris arany és SDR 0,0 0,0 0,0
Készpénz 5 382,1 5 603,3 5 713,7
Folyószámla betétek 7 372,0 7 806,7 8 046,1
Egyéb betétek 3 344,7 3 390,0 3 440,7
Készpénz és betétek 16 098,8 16 799,9 17 200,5
Rövid lejáratú értékpapírok 1 740,8 1 502,8 1 391,2
Hosszú lejáratú értékpapírok 6 907,8 7 294,1 7 614,9
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 8 648,6 8 796,9 9 006,1
Rövid lejáratú hitelek 1 038,4 1 040,6 1 040,7
Hosszú lejáratú hitelek 1 050,0 1 050,1 1 050,1
Hitelek 2 088,5 2 090,7 2 090,8
Tőzsdei részvények 732,8 967,1 982,2
Nem tőzsdei részvények 2 082,8 2 112,1 2 141,4
Egyéb tulajdonosi részesedések 18 128,6 18 231,7 18 371,0
Befektetési jegyek 3 826,7 4 025,8 4 135,1
Részvények és részesedések 24 770,8 25 336,7 25 629,8
Nem életbiztosítási díjtartalékok 398,3 387,4 387,3
Életbiztosítási díjtartalékok 2 006,2 2 103,5 2 141,2
Nyugdíjpénztári díjtartalékok 1 912,2 2 029,4 2 035,8
Szabványosított garanciák 106,9 130,3 155,5
Biztosítástechnikai tartalékok 4 423,6 4 650,5 4 719,8
Pénzügyi derivatívák 12,6 4,7 3,5
Kereskedelmi hitelek és előlegek 193,4 195,1 196,1
Egyéb 4 940,0 4 983,0 4 957,6
Egyéb követelések 5 133,4 5 178,1 5 153,7
PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 61 176,2 62 857,5 63 804,2
Monetáris arany és SDR 0,0 0,0 0,0
Készpénz 0,0 0,0 0,0
Folyószámla betétek 0,0 0,0 0,0
Egyéb betétek 0,0 0,0 0,0
Készpénz és betétek 0,0 0,0 0,0
Rövid lejáratú értékpapírok 0,0 0,0 0,0
Hosszú lejáratú értékpapírok 0,0 0,0 0,0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0,0 0,0 0,0
Rövid lejáratú hitelek 1 060,5 1 032,6 1 046,0
Hosszú lejáratú hitelek 7 926,1 8 236,5 8 564,9
Hitelek 8 986,6 9 269,1 9 610,9
Tőzsdei részvények 0,0 0,0 0,0
Nem tőzsdei részvények 0,0 0,0 0,0
Egyéb tulajdonosi részesedések 0,0 0,0 0,0
Befektetési jegyek 0,0 0,0 0,0
Részvények és részesedések 0,0 0,0 0,0
Nem életbiztosítási díjtartalékok 0,0 0,0 0,0
Életbiztosítási díjtartalékok 0,0 0,0 0,0
Nyugdíjpénztári díjtartalékok 0,0 0,0 0,0
Szabványosított garanciák 0,0 0,0 0,0
Biztosítástechnikai tartalékok 0,0 0,0 0,0
Pénzügyi derivatívák 14,5 5,2 4,6
Kereskedelmi hitelek és előlegek 523,7 537,7 526,7
Egyéb 968,0 1 036,2 988,5
Egyéb tartozások 1 491,7 1 573,9 1 515,1
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 10 492,9 10 848,2 11 130,7
A HÁZTARTÁSOK NETTÓ PÉNZÜGYI VAGYONA 50 683,3 52 009,3 52 673,6
*Nem konszolidált adatok. Speciális célú vállalatok nélkül. Forrás: Magyar Nemzeti Bank.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011