3.7.5. A háztartások pénzügyi vagyona*(2/3)

(milliárd forint)

< >
Az időszak végén 2018 2019
I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév
Monetáris arany és SDR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Készpénz 4 169,6 4 512,7 4 635,6 4 799,9 4 775,9 4 922,2 5 063,4 5 195,8
Folyószámla betétek 5 497,7 5 831,8 5 997,4 6 383,1 6 460,7 6 616,4 6 766,4 7 110,7
Egyéb betétek 3 297,4 3 338,4 3 329,2 3 359,1 3 334,2 3 282,6 3 247,8 3 245,5
Készpénz és betétek 12 964,8 13 682,9 13 962,2 14 542,2 14 570,8 14 821,2 15 077,5 15 552,0
Rövid lejáratú értékpapírok 2 876,9 2 886,6 2 997,0 3 139,3 3 128,8 2 813,0 2 441,9 2 080,0
Hosszú lejáratú értékpapírok 2 518,3 2 655,1 2 738,7 2 878,1 3 151,5 4 044,2 5 244,9 6 254,7
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 5 395,2 5 541,7 5 735,7 6 017,3 6 280,2 6 857,1 7 686,8 8 334,7
Rövid lejáratú hitelek 894,0 909,6 926,0 942,4 960,8 978,4 999,7 1 017,8
Hosszú lejáratú hitelek 892,0 905,3 918,7 932,1 955,1 978,2 1 001,3 1 024,4
Hitelek 1 786,0 1 814,9 1 844,7 1 874,4 1 915,9 1 956,6 2 001,0 2 042,1
Tőzsdei részvények 741,5 784,3 784,4 747,6 824,9 939,3 936,8 934,7
Nem tőzsdei részvények 1 801,6 1 850,7 1 899,8 1 936,0 1 965,4 1 994,7 2 024,1 2 053,4
Egyéb tulajdonosi részesedések 14 637,5 15 157,9 15 630,8 16 118,2 16 553,7 16 927,5 17 411,3 17 802,4
Befektetési jegyek 4 276,8 4 316,1 4 309,4 4 224,2 4 294,5 4 166,3 4 084,0 4 144,3
Részvények és részesedések 21 457,4 22 109,0 22 624,4 23 026,1 23 638,5 24 027,9 24 456,2 24 934,8
Nem életbiztosítási díjtartalékok 365,5 367,1 375,0 361,9 389,8 390,1 393,8 374,9
Életbiztosítási díjtartalékok 1 940,2 1 968,1 1 972,8 1 938,3 2 013,7 2 023,5 2 057,0 2 093,7
Nyugdíjpénztári díjtartalékok 1 815,4 1 821,4 1 833,8 1 857,4 1 906,3 1 931,2 1 969,1 2 025,3
Szabványosított garanciák 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,0 77,1
Biztosítástechnikai tartalékok 4 121,1 4 156,5 4 181,6 4 157,5 4 309,8 4 344,8 4 465,9 4 571,0
Pénzügyi derivatívák 1,0 5,1 4,4 1,7 2,4 0,9 2,6 1,5
Kereskedelmi hitelek és előlegek 180,1 182,0 184,3 185,3 186,9 189,3 189,9 191,8
Egyéb 4 664,9 4 721,9 4 741,4 4 805,5 4 839,5 4 909,0 4 903,6 4 936,7
Egyéb követelések 4 845,0 4 903,8 4 925,7 4 990,9 5 026,4 5 098,2 5 093,5 5 128,5
PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 50 570,5 52 213,9 53 278,7 54 610,1 55 744,1 57 106,8 58 783,7 60 564,6
Monetáris arany és SDR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Készpénz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Folyószámla betétek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Egyéb betétek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Készpénz és betétek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rövid lejáratú értékpapírok 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Hosszú lejáratú értékpapírok 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rövid lejáratú hitelek 1 063,2 1 051,4 1 056,6 1 042,4 1 039,4 1 064,7 1 065,2 1 069,8
Hosszú lejáratú hitelek 6 274,5 6 426,3 6 545,9 6 608,4 6 687,9 6 838,6 7 303,8 7 649,6
Hitelek 7 337,7 7 477,6 7 602,6 7 650,7 7 727,3 7 903,2 8 369,0 8 719,4
Tőzsdei részvények 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nem tőzsdei részvények 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Egyéb tulajdonosi részesedések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Befektetési jegyek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Részvények és részesedések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nem életbiztosítási díjtartalékok 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Életbiztosítási díjtartalékok 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nyugdíjpénztári díjtartalékok 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Szabványosított garanciák 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Biztosítástechnikai tartalékok 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pénzügyi derivatívák 2,9 7,7 4,6 1,7 1,9 1,3 3,8 1,7
Kereskedelmi hitelek és előlegek 526,2 515,0 503,7 519,0 523,0 512,4 501,0 519,4
Egyéb 864,6 909,6 877,1 1 007,5 927,9 1 007,8 958,4 1 098,6
Egyéb tartozások 1 390,7 1 424,6 1 380,7 1 526,5 1 450,9 1 520,2 1 459,4 1 618,0
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 8 731,3 8 909,9 8 987,9 9 179,0 9 180,2 9 424,7 9 832,2 10 339,1
A HÁZTARTÁSOK NETTÓ PÉNZÜGYI VAGYONA 41 839,1 43 304,0 44 290,8 45 431,1 46 563,9 47 682,1 48 951,5 50 225,4
*Nem konszolidált adatok. Speciális célú vállalatok nélkül. Forrás: Magyar Nemzeti Bank.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011