3.7.2.2. Magyarország külfölddel kapcsolatos követelései és tartozásai – BPM6 (2014–)*(1/4)

(millió euró)

< >
Megnevezés 2014 2015
I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév
Követelések 110 197 110 147 114 810 116 723 126 572 123 874 120 146 139 732
3.1.k. Közvetlentőke-befektetés 48 765 50 268 53 895 53 754 57 121 57 009 56 030 73 880
3.2.k. Portfólióbefektetés 5 881 6 525 7 035 7 793 8 378 8 309 7 936 8 349
3.3.k. Pénzügyi derivatívák és munkavállalói részvényopciók 2 531 1 739 2 344 3 840 5 754 4 620 4 235 4 283
3.4.k. Egyéb befektetések 16 823 15 535 15 852 16 757 18 411 19 175 19 819 22 898
3.5.k. Tartalékeszközök 36 197 36 080 35 684 34 578 36 908 34 761 32 127 30 322
3.5.1.k. Monetáris arany 93 95 95 97 109 104 99 96
3.5.2.k. SDR 15 15 15 15 16 16 16 16
3.5.3.k. Tartalékpozíció a Nemzetközi Valutaalapnál (RPF) 83 83 87 88 95 93 92 94
3.5.4.k. Készpénz és betét 4 318 3 566 3 676 3 030 2 203 3 805 3 181 3 243
3.5.5.k. Értékpapírok 29 729 31 445 30 926 30 628 33 046 30 652 28 393 26 709
3.5.6.k. Egyéb tartalékeszközök 1 958 876 885 720 1 438 90 345 164
Tartozások 201 881 200 953 201 262 200 608 217 684 211 382 208 801 214 712
3.1.t. Közvetlentőke-befektetés 99 940 98 683 101 181 103 029 111 805 111 098 113 668 120 307
3.2.t. Portfólióbefektetés 50 292 51 674 49 655 49 921 54 034 50 472 48 946 49 325
3.3.t. Pénzügyi derivatívák és munkavállalói részvényopciók 4 120 3 318 2 878 3 462 3 626 2 687 2 308 2 117
3.4.t. Egyéb befektetések 47 528 47 277 47 548 44 196 48 219 47 125 43 879 42 963
Nettó követelések -91 684 -90 806 -86 452 -83 885 -91 112 -87 508 -88 655 -74 980
A nettó külföldi adósság a közvetlentőke-befektetéseken belüli adósság típusú instrumentumokkal (A–B) 47 806 50 688 48 851 46 927 49 396 47 062 43 543 22 002
A. Nem-rezidensek adósságában megtestesülő követelések 74 083 72 957 73 470 74 041 80 155 78 518 75 887 97 337
B. Rezidensek adósságaként megtestesülő tartozások 121 889 123 644 122 321 120 968 129 552 125 580 119 429 119 339
A nettó külföldi adósság a közvetlentőke-befektetéseken belüli adósság típusú instrumentumok nélkül (C–D) 36 356 38 307 36 836 34 487 37 245 33 543 31 165 27 283
C. Nem-rezidensek adósságában megtestesülő követelések 53 895 52 706 52 741 53 120 56 843 55 378 53 568 55 049
D. Rezidensek adósságaként megtestesülő tartozások 90 251 91 012 89 577 87 607 94 087 88 921 84 733 82 332
*SCV vállalatok nélkül. Forrás: Magyar Nemzeti Bank. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011