3.7.2.2. Magyarország külfölddel kapcsolatos követelései és tartozásai – BPM6 (2014–)*(3/3)

(millió euró)

< >
Megnevezés 2018 2019
I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév
Követelések 123 609 127 918 128 762 133 776 140 116 139 131 140 542
3.1.k. Közvetlentőke-befektetés 54 736 57 162 56 258 60 074 63 310 62 784 60 976
3.2.k. Portfólióbefektetés 11 730 11 599 11 467 10 868 11 892 12 256 11 960
3.3.k. Pénzügyi derivatívák és munkavállalói részvényopciók 1 779 2 549 2 708 2 195 2 470 2 427 3 119
3.4.k. Egyéb befektetések 32 305 32 547 34 602 33 236 34 966 34 599 36 121
3.5.k. Tartalékeszközök 23 059 24 061 23 727 27 403 27 478 27 065 28 367
3.5.1.k. Monetáris arany 106 106 101 1 130 1 166 1 258 1 378
3.5.2.k. SDR 9 7 5 3 1 2 3
3.5.3.k. Tartalékpozíció a Nemzetközi Valutaalapnál (RPF) 354 361 361 363 371 365 373
3.5.4.k. Készpénz és betét 5 843 4 408 5 596 6 473 4 745 2 943 4 126
3.5.5.k. Értékpapírok 16 517 18 960 17 310 19 367 20 773 21 840 22 221
3.5.6.k. Egyéb tartalékeszközök 229 220 354 68 423 657 265
Tartozások 199 273 197 535 200 800 207 853 215 287 213 055 212 980
3.1.t. Közvetlentőke-befektetés 108 457 108 363 111 093 116 414 120 222 119 754 116 659
3.2.t. Portfólióbefektetés 47 235 42 973 44 268 46 621 47 698 46 854 47 466
3.3.t. Pénzügyi derivatívák és munkavállalói részvényopciók 1 804 2 642 2 050 1 774 1 867 1 982 2 835
3.4.t. Egyéb befektetések 41 777 43 557 43 389 43 043 45 500 44 464 46 020
Nettó követelések -75 664 -69 617 -72 038 -74 077 -75 170 -73 924 -72 438
A nettó külföldi adósság a közvetlentőke-befektetéseken belüli adósság típusú instrumentumokkal (A–B) 14 943 13 397 12 489 11 804 11 903 12 706 10 259
A. Nem-rezidensek adósságában megtestesülő követelések 90 145 92 998 93 434 95 414 99 071 98 906 98 603
B. Rezidensek adósságaként megtestesülő tartozások 105 088 106 395 105 922 107 218 110 974 111 612 108 862
A nettó külföldi adósság a közvetlentőke-befektetéseken belüli adósság típusú instrumentumok nélkül (C–D) 14 895 13 009 12 094 11 773 11 881 12 081 11 797
C. Nem-rezidensek adósságában megtestesülő követelések 59 302 60 505 61 907 63 021 65 210 64 561 66 840
D. Rezidensek adósságaként megtestesülő tartozások 74 197 73 514 74 002 74 794 77 091 76 642 78 636
*SCV vállalatok nélkül. Forrás: Magyar Nemzeti Bank.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011