3.7.2.2. Magyarország külfölddel kapcsolatos követelései és tartozásai – BPM6 (2014–)*(4/4)

(millió euró)

< >
Megnevezés 2020
I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév
Követelések 133 124 135 155 137 386 137 942
3.1.k. Közvetlentőke-befektetés 57 373 56 673 57 225 56 663
3.2.k. Portfólióbefektetés 10 319 11 528 11 608 12 956
3.3.k. Pénzügyi derivatívák és munkavállalói részvényopciók 3 806 3 297 2 544 2 283
3.4.k. Egyéb befektetések 35 855 33 464 33 797 32 362
3.5.k. Tartalékeszközök 25 772 30 193 32 212 33 677
3.5.1.k. Monetáris arany 1 485 1 599 1 629 1 563
3.5.2.k. SDR 4 4 3 3
3.5.3.k. Tartalékpozíció a Nemzetközi Valutaalapnál (RPF) 374 368 360 351
3.5.4.k. Készpénz és betét 2 790 5 621 7 256 8 656
3.5.5.k. Értékpapírok 21 081 22 407 22 958 23 101
3.5.6.k. Egyéb tartalékeszközök 38 194 7 4
Tartozások 197 717 201 087 201 270 203 178
3.1.t. Közvetlentőke-befektetés 110 213 110 263 110 740 108 884
3.2.t. Portfólióbefektetés 38 195 42 515 40 990 46 986
3.3.t. Pénzügyi derivatívák és munkavállalói részvényopciók 4 119 2 882 2 761 2 281
3.4.t. Egyéb befektetések 45 191 45 428 46 779 45 026
Nettó követelések -64 593 -65 933 -63 884 -65 236
A nettó külföldi adósság a közvetlentőke-befektetéseken belüli adósság típusú instrumentumokkal (A–B) 9 057 13 317 11 693 13 091
A. Nem-rezidensek adósságában megtestesülő követelések 92 950 93 252 96 670 93 651
B. Rezidensek adósságaként megtestesülő tartozások 102 008 106 569 108 363 106 742
A nettó külföldi adósság a közvetlentőke-befektetéseken belüli adósság típusú instrumentumok nélkül (C–D) 8 908 10 821 10 144 10 832
C. Nem-rezidensek adósságában megtestesülő követelések 63 165 65 143 67 261 67 506
D. Rezidensek adósságaként megtestesülő tartozások 72 074 75 964 77 406 78 338
*SCV vállalatok nélkül. Forrás: Magyar Nemzeti Bank.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011