Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

1110 Törvényhozó, miniszter, államtitkár

Az Alkotmány értelmében jogszabályokat alkotnak és gondoskodnak azok végrehajtásáról, érvényesítéséről, a törvényhozás, a közigazgatás és az igazságszolgáltatás működéséről.

Feladatai:

  1. törvényhozók esetében a hatáskörüket meghatározó keretek között törvények megalkotása, módosítása és hatályon kívül helyezése;
  2. az ország és az adott terület társadalmi-gazdasági tervének meghatározása, az államháztartás mérlegének megállapítása, az állami költségvetés és annak végrehajtásának jóváhagyása, a kormány programjáról való döntés, nemzetközi szerződések kötése, az alkotmányban meghatározott állami vezetők megválasztása, közkegyelem gyakorlása;
  3. az általuk képviselt választók, illetve az általuk irányított területek érdekei és azok érvényesülésének támogatása;
  4. az Országgyűlés munkájában, ülésein való részvétel, határozatok alkotása, a házszabály elfogadása;
  5. minisztériumok, illetve hatáskörükbe rendelt közigazgatási, igazságszolgáltatási egység vezetése, a jogszabályból eredő feladatok ellátása.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza