Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

1123 Helyi önkormányzat kinevezett vezetője

A képviselőtestület (közgyűlés) által kinevezett vezetőként a polgármester irányításával vezeti a települési önkormányzat hivatalát, felel a hivatal működésének jogszerűségéért és szakszerűségéért, valamint a hivatal és részegységek munkájának szervezettségéért.

A helyi önkormányzatok (község, város, főváros, kerület) hivatalaiban osztály- vagy főosztály-vezetői besorolással, kinevezett vezetőként irányítja a szakmai-igazgatási feladatot ellátó részegységek valamelyikét.

Feladatai:

 1. a képviselőtestület felhatalmazása alapján a polgármesteri hivatal operatív gazdálkodási feladatainak irányítása;
 2. az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásának biztosítása a polgármester irányításával;
 3. a hivatal munkájának megszervezése és a hivatal vezetése;
 4. döntés-előkészítés a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyekben;
 5. részvétel a képviselőtestület (közgyűlés) és bizottságok ülésein;
 6. szakterületén az önkormányzati feladatok ellátásának biztosítása;
 7. döntéshozatal a hatáskörébe utalt közigazgatási ügyekben;
 8. beosztottai tevékenységének irányítása, felügyelete és ellenőrzése;
 9. több szakmai területet is érintő ügyekkel kapcsolatos munkák összehangolása;
 10. szakterületén az egységes hivatali struktúra érvényesülésének biztosítása;
 11. a működési idő (ügyfélszolgálati idő, munkaidő) betartása, illetve betartatása;
 12. képviselőtestülettel való kapcsolattartás, részvétel a testület döntéseinek előkészítésében, illetve a döntés utáni végrehajtásban;
 13. külső szervekkel, más önkormányzati vezetőkkel és a lakossággal való rendszeres kapcsolattartás.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza