Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

1121 Országos és területi közigazgatás, igazságszolgáltatás vezetője

Tervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi a központi és területi közigazgatási, igazságszolgáltatási szervek fő tevékenységeit a törvényhozás és a kormány által alkotott jogszabályoknak megfelelően.

Feladatai:

 1. a központi és területi szervek (minisztériumok, kormányhivatalok, központi és helyi hivatalok stb.) és egyéb közhatalmi és igazságszolgáltatói funkciót betöltő szervek hivatali apparátusainak vezetése;
 2. a szervezet működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása;
 3. a hivatal költségvetésére és a költségvetés végrehajtására vonatkozó javaslat előterjesztése;
 4. a hivatali munka belső munkarendjének kialakítása, szervezeti és működési szabályzatának előkészítése;
 5. az ügyviteli szabályok és a szervezet igazgatásával kapcsolatos jogszabályok betartásáról való gondoskodás;
 6. szakmai-közigazgatási kérdésekben a kormány javaslatokkal való ellátása, jogszabálytervezetek véleményezése, jogszabály-módosítások kezdeményezése;
 7. a felső vezetés által meghatározott irányelvek szerint a hatáskörébe utalt közigazgatási és igazságszolgáltatási egység vezetése;
 8. az igazgatási feladatok és programok végrehajtásának irányítása és koordinálása;
 9. a felső szintű vezetők tanácsokkal való ellátása;
 10. szakmai bizottságok és munkacsoportok munkájának szervezése és irányítása;
 11. igazgatási feladatok és egyéb programok költségvetésének elkészítése, adminisztrálása és ellenőrzése.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza