Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

1122 Helyi önkormányzat választott vezetője

A képviselőtestület vagy a választópolgárok által választott képviselőként, illetve vezetőként jegyzők segítségével irányítja a települési önkormányzat hivatalát és ellátja államigazgatási feladatait.

Feladatai:

  1. a hatáskörüket meghatározó keretek között helyi rendelet megalkotása, módosítása és hatályon kívül helyezése;
  2. a helyi önkormányzat munkájának szervezése, döntések előkészítése és végrehajtása, a hivatal feladatainak meghatározása;
  3. a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben való döntéshozatal;
  4. a hivatal belső szervezeti tagozódásának, a hivatal munkarendjének és az ügyfélfogadás rendjének kidolgozása, az ügyviteli rend szabályozása;
  5. a hivatal dolgozóinak kinevezése és az alárendelt önkormányzati tisztviselők tevékenységének ellenőrzése, a munkáltatói jogok gyakorlása;
  6. az önkormányzatra vonatkozó törvényi előírások maradéktalan betartásának és végrehajtásának biztosítása;
  7. gondoskodás a gazdálkodás szabályszerűségéről;
  8. a település képviselete különböző fórumokon;
  9. a bizottsági tagokkal, a lakossággal és más államigazgatási szervezetekkel való rendszeres kapcsolattartás, részvétel különböző ünnepségeken és egyéb eseményeken;
  10. a képviselőtestület összehívása és elnöklés a testület ülésein.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza