2021 áprilisában az előző hónaphoz képest 57 ezer fővel kevesebben, az előző év azonos hónapjához képest 36 ezer fővel többen dolgoztak

A 15–74 éves foglalkoztatottak számának havi alakulása

2021. áprilisban a 71,9%-os foglalkoztatási ráta az egy hónappal korábbinál 0,6 százalékponttal alacsonyabb, az egy évvel korábbinál pedig 1,3 százalékponttal magasabb volt

A 15–64 évesek foglalkoztatási rátájának havi alakulása nemek szerint

2021. áprilisban a foglalkoztatási ráta valamennyi kiemelt korcsoportban nőtt az egy évvel korábbihoz képest

A 15–64 évesek foglalkoztatási rátájának havi alakulása korcsoportok szerint

2021 áprilisában a foglalkoztatási ráta Komárom-Esztergom megyében volt a legmagasabb (77,9%) és Somogy megyében a legalacsonyabb (63,3%)

A 15–64 évesek foglalkoztatási rátájának alakulása megyék szerint, 2021. április

2021 áprilisában a hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 398 ezer fő dolgozott, 69 ezer fővel kevesebben, mint egy hónappal korábban. Ezen kívül a külföldön dolgozók (71 ezer fős) száma szintén csökkent (3,8 ezer fővel), ugyanakkor a közfoglalkoztatottaké (90 ezer fő) 16 ezer fővel meghaladta a 2021. márciusit.

A 15–74 éves foglalkoztatottak számának havi alakulása

2021 I. negyedévében 1,5%-kal maradt el a ledolgozott munkaórák száma az előző év azonos időszakához képest

Ledolgozott munkaórák száma*

2021 I. negyedévében a kölcsönzött munkavállalók száma 33 ezer fő volt, közel 5 ezer fővel kevesebb, mint az előző év azonos időszakában

A kölcsönzött munkavállalók* száma

2021 I. negyedévének végén 7,4%-kal volt magasabb az üres álláshelyek száma az előző év azonos időszakához képest

Üres álláshelyek száma szektoronként*

A legnagyobb létszámcsökkenést a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás terület szenvedte el; itt 30 ezer fővel volt alacsonyabb a foglalkoztatottak száma, mint egy évvel korábban

A foglalkoztatottak száma nemzetgazdasági ágak szerint

2021. áprilisban a távmunkában vagy home office keretében dolgozók aránya 12,9% volt, 3,2 százalékponttal alacsonyabb az egy évvel korábbinál, és 3,7 százalékponttal alacsonyabb a 2020. májusi csúcsnál

A távmunkában vagy home office keretében dolgozók arányának havi alakulása

2021. áprilisban az előző hónaphoz képest 51 ezer fővel nőtt, míg az előző év azonos hónapjához képest 81 ezer fővel csökkent a nem dolgozók száma. A munkanélküliek száma 17,5 ezer, az inaktívaké 33,2 ezer fővel volt magasabb, mint 2021. márciusban

A 15–74 éves nem foglalkoztatottak (munkanélküliek és inaktívak) számának havi alakulása

2021. áprilisban a munkanélküliek 211 ezer fős létszáma 17,5 ezer fővel volt magasabb az egy hónappal korábbinál, és 24,0 ezer fővel az egy évvel korábbinál

A 15–74 éves munkanélküliek számának havi alakulása

2021. áprilisban a munkanélküliségi ráta 4,4% volt, 0,4 százalékponttal magasabbb az egy hónappal korábbinál, és 0,5 százalékponttal magasabb az egy évvel ezelőttinél

A 15–74 évesek munkanélküliségi rátájának havi alakulása nemek szerint

2021 áprilisában a munkanélküliségi ráta Nógrád megyében volt a legmagasabb (13,1%), és a legnagyobb emelkedés is itt mutatkozott egy év alatt

A 15–64 évesek munkanélküliségi rátájának alakulása megyék szerint, 2021. április

2021. áprilisban a potenciális munkaerő-tartalék az előző hónaphoz képest 7 ezer fővel, az előző év azonos időszakához képest pedig 24 ezer fővel csökkent

A potenciális munkaerő-tartalék havi alakulása a 15–74 éves népességen belül

2021. áprilisban a potenciális munkaerő-tartalék aránya országosan 5,5%-ot tett ki, ezen belül Észak-Magyarországon volt a legmagasabb (8,6%) és Pest régióban a legalacsonyabb (2,8%). A legnagyobb – 1,4 százalékpontos – emelkedés Budapesten történt egy év alatt.

A potenciális munkaerő-tartalék aránya régiók szerint a 15–74 éves népességen belül, 2021. április

2021. áprilisban Magyarország 4,4%-os munkanélküliségi rátájával az ötödik helyen állt az uniós tagországok rangsorában

A 15–74 évesek munkanélküliségi rátájának alakulása az Európai Unió tagállamaiban, 2021. április*

2021. áprilisban Magyarország munkanélküliségi rátája (4,4%) alacsonyabb volt az uniós átlagnál (7,3%). Mindössze Lengyelország, Csehország, Hollandia és Málta munkanélküliségi adatai voltak jobbak.

A 15–74 évesek munkanélküliségi rátájának alakulása az Európai Unió tagállamaiban*

2021. áprilisban az Európai Unió tagállamainak kétharmadában nőtt a munkanélküliségi ráta az előző év azonos hónapjához képest, leginkább Olaszországban (4,0 százalékponttal)

A 15–74 évesek munkanélküliségi rátájának változása az uniós tagállamokban az előző év azonos hónapjához képest, 2021. április*

2021. áprilisban a fiatalok munkanélkülisége Németországban volt a legalacsonyabb (5,9%), és Spanyolországban a legmagasabb (39,4%). Az előző év azonos hónapjához képest a fiatalok munkanélküliségi rátája legnagyobb mértékben Olaszországban nőtt (9,7 százalékponttal), míg leginkább Litvániában csökkent (8,6 százalékponttal).

A 15–24 éves fiatalok munkanélküliségi rátájának alakulása az Európai Unió tagállamaiban, 2021. április*

Az áprilisi munkanélküliségi rátákban Spanyolországban mutatkozott a legnagyobb eltérés a férfiak, Franciaországban pedig a nők javára

A 15–74 éves nők munkanélküliségi rátájának eltérése a férfiakétól az EU tagállamaiban, 2021. április*

2021. márciusában 435 200 forint volt a bruttó átlagkereset, 8,7%-kal több, mint egy évvel korábban

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresetének alakulása*

2021 márciusában a havi bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 452 600, míg a költségvetésben 398 700 forintot ért el, ez 8,0, illetve 11,0%-kal volt magasabb, mint egy évvel azelőtt

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresete szektoronként, 2021. március

2021 márciusában a bruttó átlagkereset 8,7, a reálkereset pedig 4,8%-kal haladta meg az egy évvel korábbit

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlag- és nettó reálkeresetének alakulása*

Közel 1,3 ezer milliárd forint volt a számfejtett bruttó keresettömeg 2021 márciusában, 9,5%-kal magasabb az egy évvel korábbinál

Bruttó keresettömeg alakulása*

2021 márciusában a keresettömeg 9,5, míg az átlagkereset 8,7%-kal nőtt az előző év márciusához képest. A megelőző hónaphoz képest mindkét mutató esetében 5% körüli volt a növekedés.

Bruttó keresettömeg és az átlagkereset alakulása*