2020. júniusban a potenciális munkaerő-tartalék – a munkanélküliek, valamint az alulfoglalkoztatottak számának növekedése miatt – 50 ezer fővel magasabb volt az előző havinál

A potenciális munkaerő-tartalék havi alakulása

2020. júniusban az előző év azonos időszakához képest Közép-Dunántúlon nőtt a legjelentősebben (3,6 százalékponttal) a potenciális munkaerő-tartalék aránya, az előző hónaphoz képest pedig Észak-Alföldön (2,8 százalékponttal)

A potenciális munkaerő-tartalék arányának alakulása régiók szerint

A részmunkaidőben dolgozók aránya a foglalkoztatottakon belül továbbra is alacsony, jóllehet az április–júniusi időszakot jellemző arány jóval magasabb volt az egy évvel korábbinál

Részmunkaidőben foglalkoztatottak arányának alakulása

A részmunkaidőben foglalkoztatottak aránya a 2020. április–júniusi időszakban Dél-Dunántúlon volt a legmagasabb (8,8%), és 2020. január–márciushoz képest ebben a régióban következett be a legnagyobb mértékű (2,7 százalékpontos) növekedés

A részmunkaidőben foglalkoztatottak arányának alakulása régiók szerint