2021 júliusában a foglalkoztatottak átlagos havi létszáma 4 millió 704 ezer fő volt

A 15–74 éves foglalkoztatottak számának havi alakulása

2021. május–júliusban a 73,3%-os foglalkoztatási ráta az egy évvel korábbit 1,8 százalékponttal felülmúlta

A 15–64 évesek foglalkoztatási rátájának alakulása nemek szerint, 3 havi átlag adatok

2021. május–júliusban a foglalkoztatási ráta – a 15–24 éves fiatalok kivételével – valamennyi kiemelt korcsoportban nőtt az egy évvel korábbihoz képest

A 15–64 évesek foglalkoztatási rátájának alakulása korcsoportok szerint, 3 havi átlag adatok

2021 május-júliusában a foglalkoztatási ráta Budapesten volt a legmagasabb (78,9%) és Somogy megyében a legalacsonyabb (65,7%)

A 15–64 évesek foglalkoztatási rátájának alakulása megyék szerint, 2021. május-július

2021. május–júliusban a hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 476 ezer fő dolgozott, 75 ezer fővel többen, mint egy évvel korábban, míg a külföldön dolgozók száma (84 ezer fő) 16 ezer fővel csökkent

A 15–74 éves foglalkoztatottak számának alakulása a munkaerőpiac egyes szegmenseiben, 3 havi átlag adatok

2021. május–júliusban a távmunkában vagy home office keretében dolgozók aránya 8,4% volt, 3,9 százalékponttal alacsonyabb az egy évvel korábbinál

A távmunkában vagy home office keretében dolgozók arányának alakulása, 3 havi átlag adatok

A legnagyobb mértékű létszámcsökkenést a kereskedelem (–23 ezer fő) és a szociális ellátás (–15 ezer fő) területek szenvedték el; a szálláshely szolgáltatásban még mindig 5 ezer fővel kevesebben, a vendéglátásban viszont 12 ezer fővel többen dolgoztak, mint egy évvel korábban

A foglalkoztatottak száma nemzetgazdasági ágak szerint, 3 havi átlag adatok

2021 II. negyedévében 12%-kal nőtt a ledolgozott munkaórák száma az előző év azonos időszakához képest

Ledolgozott munkaórák száma*

2021 II. negyedévének végén 25%-kal volt magasabb az üres álláshelyek száma az előző év azonos időszakához képest

Üres álláshelyek száma szektoronként*

2021. május-júliusban az előző év azonos időszakához képest 114 ezer fővel csökkent a nem dolgozók száma

A 15–74 éves nem foglalkoztatottak (munkanélküliek és inaktívak) számának alakulása, 3 havi átlag adatok

2021. júliusban a munkanélküliek átlagos havi létszáma 189 ezer fő volt

A 15–74 éves munkanélküliek számának havi alakulása

2021. május-júliusban a munkanélküliségi ráta 4,1% volt, ami 0,6 százalékponttal alacsonyabb az egy évvel azelőttinél

A 15–74 évesek munkanélküliségi rátájának alakulása nemek szerint, 3 havi átlag adatok

2021 május-júliusában a munkanélküliségi ráta Nógrád megyében volt a legmagasabb (11,7%) és Győr-Moson-Sopron megyében a legalacsonyabb (1,2%)

A 15–64 évesek munkanélküliségi rátájának alakulása megyék szerint, 3 havi átlag adatok

2021 május-júliusában a potenciális munkaerő-tartalék az előző év azonos időszakához képest 78 ezer fővel csökkent

A potenciális munkaerő-tartalék alakulása a 15–74 éves népességen belül, 3 havi átlag adatok

2021. május-júliusában a potenciális munkaerő-tartalék aránya országosan 4,8%-ot tett ki, ezen belül Észak-Alföldön volt a legmagasabb (7,6%) és Nyugat-Dunántúlon a legalacsonyabb (2,8%). Minden régióban csökkent a munkaerő-tartalék aránya az elmúlt egy év alatt.

A potenciális munkaerő-tartalék aránya régiók szerint a 15–74 éves népességen belül, 3 havi átlag adatok

2021. júliusban Magyarország munkanélküliségi rátájával a nyolcadik helyen állt az uniós tagországok rangsorában

A 15–74 évesek munkanélküliségi rátájának alakulása az Európai Unió tagállamaiban, 2021. július

2021. júliusban Magyarország munkanélküliségi rátája alacsonyabb volt az uniós átlagnál; Csehország, Hollandia, Lengyelország, Málta és Németország munkanélküliségi helyzete volt a kedvezőbb

A 15–74 évesek munkanélküliségi rátájának alakulása az Európai Unió tagállamaiban

2021. júliusban az Európai Unión belül csak Bulgáriában és Lengyelországban nőtt a munkanélküliségi ráta az előző év azonos hónapjához képest, a legnagyobb csökkenés pedig Ciprust jellemezte

A 15–74 évesek munkanélküliségi rátájának változása az uniós tagállamokban az előző év azonos hónapjához képest, 2021. július

2021. júliusban a fiatalok munkanélkülisége Hollandiában volt a legalacsonyabb (7,2%), és Görögországban a legmagasabb (40,8%). Az előző év azonos hónapjához képest a fiatalok munkanélküliségi rátája legnagyobb mértékben Görögországban nőtt (7,7 százalékponttal), míg leginkább Hollandiában csökkent (8,0 százalékponttal).

A 15–24 éves fiatalok munkanélküliségi rátájának alakulása az Európai Unió tagállamaiban, 2021. július*

A júliusi munkanélküliségi rátákban Görögországban mutatkozott a legnagyobb eltérés a férfiak, Lettországban pedig a nők javára

A 15–74 éves nők munkanélküliségi rátájának eltérése a férfiakétól az EU tagállamaiban, 2021. július

2021 júniusában a bruttó átlagkereset (436 300 forint) az egy évvel korábbit 3,5%-kal haladta meg, az előző havinál pedig 1,1%-kal volt magasabb. Az átlagkereset éves növekedési ütemére hatással volt, hogy egy évvel ezelőtt ebben a hónapban került sor az egészségügyi dolgozók meghatározott körének nyújtott egyszeri juttatás kifizetésére.

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresetének alakulása*

2021 júniusában a havi bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 6,4%-kal volt magasabb, mint egy évvel azelőtt, viszont a költségvetésben 4,0%-kal csökkent, miután 2020 júniusában került sor az egészségügyi dolgozók meghatározott körének nyújtott egyszeri juttatás kifizetésére

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresete szektoronként, 2021. június

2021 júniusában a bruttó átlagkereset 3,5%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, a reálkereset viszont – hosszú idő óta először – 1,7%-kal csökkent. Utóbbihoz mind a magas infláció, mind az egy évvel korábbi jutalmak miatt kialakult magas bázis is hozzájárult.

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlag- és nettó reálkeresetének alakulása*

A számfejtett bruttó keresettömeg (1,3 ezer milliárd forint) 2021 júniusában jelentősen – 12,1%-kal – nőtt egy év alatt az első hullám járványintézkedéseinek munkaerőpiaci hatásaival összefüggésben

Bruttó keresettömeg alakulása*

2021 júniusában az átlagkereset 3,5, míg a keresettömeg 12,1%-kal nőtt az előző év júniusához képest. A keresettömeg növekedése jelentősen meghaladta az átlagét, főként az átlagkereset magas bázisa miatt, a tavaly az egészségügyben kiosztott egyszeri juttatás eredményeként.

Bruttó keresettömeg és az átlagkereset alakulása*