2021. augusztusban a foglalkoztatottak átlagos havi létszáma 4 millió 678 ezer fő volt

A 15–74 éves foglalkoztatottak számának havi alakulása

2021. június–augusztusban a 73,5%-os foglalkoztatási ráta 1,4 százalékponttal volt magasabb az egy évvel korábbinál

A 15–64 évesek foglalkoztatási rátájának alakulása nemek szerint, 3 havi átlag adatok

2021. június–augusztusban a foglalkoztatási ráta – a 15–24 éves fiatalok kivételével – valamennyi kiemelt korcsoportban bővült az egy évvel korábbihoz képest

A 15–64 évesek foglalkoztatási rátájának alakulása korcsoportok szerint, 3 havi átlag adatok

2021 június–augusztusában a foglalkoztatási ráta öt megyében csökkent, a többiben nőtt egy év alatt, legnagyobb mértékben (6,7 százalékponttal) Komárom-Esztergom megyében

A 15–64 évesek foglalkoztatási rátájának alakulása megyék szerint, 2021. június–augusztus

2021. június–augusztusban a hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 485 ezer fő dolgozott, ez 57 ezer fővel meghaladta az előző év azonos időszakit, miközben a külföldön dolgozóké (85 ezer fő) 17 ezer fővel mérséklődött

A 15–74 éves foglalkoztatottak számának alakulása a munkaerőpiac egyes szegmenseiben, 3 havi átlag adatok

2021. június–augusztusban a távmunkában vagy home office keretében dolgozók aránya (7,0%) 1,5 százalékponttal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál

A távmunkában vagy home office keretében dolgozók arányának alakulása, 3 havi átlag adatok

A legnagyobb mértékű létszámcsökkenést a kereskedelem (–38 ezer fő) és a mezőgazdaság (–18 ezer fő) területek szenvedték el; a szálláshely szolgáltatásban már ugyanannyian, míg a vendéglátásban 3 ezer fővel többen dolgoztak, mint egy évvel korábban

A foglalkoztatottak száma nemzetgazdasági ágak szerint, 3 havi átlag adatok

2021 II. negyedévében 12%-kal nőtt a ledolgozott munkaórák száma az előző év azonos időszakához képest

Ledolgozott munkaórák száma*

2021 II. negyedévének végén 25%-kal volt magasabb az üres álláshelyek száma az előző év azonos időszakához képest

Üres álláshelyek száma szektoronként*

2021. június–augusztusban az előző év azonos időszakához képest 95 ezer fővel csökkent a nem dolgozók száma, létszámuk a járvány előtti szintnél is alacsonyabb

A 15–74 éves nem foglalkoztatottak (munkanélküliek és inaktívak) számának alakulása, 3 havi átlag adatok

2021. augusztusban a munkanélküliek száma 194 ezer fő volt

A 15–74 éves munkanélküliek számának havi alakulása

2021. június–augusztusban a munkanélküliségi ráta 4,1% volt, ami 0,3 százalékponttal alacsonyabb az egy évvel azelőttinél

A 15–74 évesek munkanélküliségi rátájának alakulása nemek szerint, 3 havi átlag adatok

2021 június–augusztusában a munkanélküliségi ráta nyolc megyében nőtt, a többiben csökkent az előző évihez képest, a legnagyobb mértékű (2,0 százalékpontos) mérséklődés Jász-Nagykun-Szolnok megyében történt

A 15–64 évesek munkanélküliségi rátájának alakulása megyék szerint, 3 havi átlag adatok

2021 június–augusztusában a potenciális munkaerő-tartalék az előző év azonos időszakához képest 60 ezer fővel csökkent

A potenciális munkaerő-tartalék alakulása a 15–74 éves népességen belül, 3 havi átlag adatok

2021 június–augusztusában a potenciális munkaerő-tartalék aránya országosan és régiónként is mérséklődött az egy évvel korábbihoz viszonyítva

A potenciális munkaerő-tartalék aránya régiók szerint a 15–74 éves népességen belül, 3 havi átlag adatok

2021 II. negyedévében az Európai Unión belül Hollandiában alakult a legkedvezőbben a 15–64 évesek foglalkoztatottsága (80,7%), Görögországban pedig a legkedvezőtlenebbül (57,0%), miközben Magyarország 72,8%-os értékével a hetedik helyen állt az uniós tagországok rangsorában

A 15–64 évesek foglalkoztatási rátájának alakulása az Európai Unió tagállamaiban, 2021. II. negyedév*

Jellemzően a közép- és kelet-európai tagállamokban alacsony a munkanélküliségi ráta, a dél-európaiakban pedig a legmagasabb

A 15–74 évesek munkanélküliségi rátájának alakulása az Európai Unió tagállamaiban, 2021. augusztus

2021. augusztusban Magyarország munkanélküliségi rátája alacsonyabb volt az uniós átlagnál; Hollandia, Csehország, Lengyelország, Málta, Németország és Szlovénia munkanélküliségi adatai alakultak kedvezőbben

A 15–74 évesek munkanélküliségi rátájának alakulása az Európai Unió tagállamaiban

2021 augusztusában az unión belül Bulgáriában, Magyarországon és Csehországban nőtt a munkanélküliségi ráta az előző év azonos hónapjához képest, a legnagyobb (4,1 százalékpontos) csökkenés Ciprust jellemezte

A 15–74 évesek munkanélküliségi rátájának változása az uniós tagállamokban az előző év azonos hónapjához képest, 2021. augusztus

2021. augusztusban a fiatalok munkanélkülisége az unión belül Hollandiában volt a legalacsonyabb (6,9%) és Spanyolországban a legmagasabb (31,6%), míg Magyarország a rangsor középmezőnyében helyezkedett el

A 15–24 éves fiatalok munkanélküliségi rátájának alakulása az Európai Unió tagállamaiban, 2021. augusztus*

Az augusztusi munkanélküliségi rátákban Spanyolországban mutatkozott a legnagyobb eltérés a férfiak és Lettországban a nők javára

A 15–74 éves nők munkanélküliségi rátájának eltérése a férfiakétól az EU tagállamaiban, 2021. augusztus

2021 júliusában a bruttó átlagkereset (433 700 forint) az egy évvel korábbit 7,9%-kal haladta meg, az előző havinál pedig 0,6%-kal volt alacsonyabb

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresetének alakulása*

2021 júliusában a havi bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 6,2%-kal, a költségvetésben 11,8%-kal volt magasabb, mint egy évvel azelőtt

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresete szektoronként, 2021. július

2021 júliusában a bruttó átlagkereset 7,9%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, a reálkereset pedig 3,2%-kal nőtt

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlag- és nettó reálkeresetének alakulása*

A számfejtett bruttó keresettömeg (1,3 ezer milliárd forint) 2021 júliusában jelentősen (15%-kal) nőtt egy év alatt az első hullám járványintézkedéseinek munkaerőpiaci hatásaival összefüggésben

Bruttó keresettömeg alakulása*

2021 júliusában az átlagkereset 7,9, míg a keresettömeg 15%-kal nőtt az előző év júliusához képest. Utóbbi növekedése jelentősen meghaladta az átlagét, az alacsonyabb tavaly júliusi bázis miatt.

Bruttó keresettömeg és az átlagkereset alakulása*