2021. októberben a foglalkoztatottak átlagos havi létszáma 4 millió 688 ezer fő volt

A 15–74 éves foglalkoztatottak számának havi alakulása

A legmagasabb rátájú Budapesten az egy évvel korábbihoz képest emelkedett, a legalacsonyabb rátájú Somogy megyében csökkent a foglalkoztatási ráta értéke 2021 augusztus–októberében

A 15–64 évesek foglalkoztatási rátájának alakulása és annak változása az előző év azonos időszakához képest megyék szerint, 2021. augusztus–október
(3 havi átlag adatok)

2021. augusztus–októberben a 73,8%-os foglalkoztatási ráta az egy évvel korábbinál 1,4 százalékponttal volt magasabb

A 15–64 évesek foglalkoztatási rátájának alakulása és változása az előző év azonos időszakához képest, 2021. augusztus–október, 3 havi átlag adatok
A 15–64 évesek foglalkoztatási rátájának alakulása és változása az előző év azonos időszakához képest, 2021. augusztus–október, 3 havi átlag adatok
A 15–64 évesek foglalkoztatási rátájának alakulása és változása az előző év azonos időszakához képest, 2021. augusztus–október, 3 havi átlag adatok

A legnagyobb mértékű létszámcsökkenést a kereskedelem (–25 ezer fő) és a szociális ellátás (–17 ezer fő) területek szenvedték el; a vendéglátásban 6 ezer fővel kevesebben, a szálláshely szolgáltatásban pedig 5 ezer fővel többen dolgoztak, mint egy évvel korábban

A foglalkoztatottak száma nemzetgazdasági ágak szerint, 3 havi átlag adatok

2021. augusztus–októberben a hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 510 ezer fő dolgozott, ami 75 ezer fős bővülés az egy évvel korábbihoz képest, miközben a közfoglalkoztatottak száma 7,5, a külföldön dolgozóké pedig 15 ezer fővel csökkent

A 15–74 éves foglalkoztatottak számának alakulása a munkaerőpiac egyes szegmenseiben, 3 havi átlag adatok

A távmunkában vagy home office keretében dolgozók aránya a harmadik hullám tetőzése óta mérséklődik, a 2021. augusztus–októberi érték közel megegyezik az egy évvel korábbival

A távmunkában vagy home office keretében dolgozók arányának alakulása, 3 havi átlag adatok

A járvány kitörése óta 2021. II. negyedévének végén volt a legmagasabb az üres álláshelyek száma

Üres álláshelyek száma szektoronként*

2021. augusztus–októberben az előző év azonos időszakához képest 112 ezer fővel csökkent a nem dolgozók száma, létszámuk a járvány előtti szintnél is alacsonyabb

A 15–74 éves nem foglalkoztatottak (munkanélküliek és inaktívak) számának alakulása, 3 havi átlag adatok

2021. októberben a munkanélküliek száma 189 ezer fő volt

A 15–74 éves munkanélküliek számának havi alakulása

2021. augusztus–októberben a munkanélküliségi ráta 3,8% volt, ami 0,4 százalékponttal alacsonyabb az egy évvel korábbinál

A 15–74 évesek munkanélküliségi rátája és annak változása az előző év azonos időszakához képest, 2021. augusztus–október, 3 havi átlag adatok
A 15–74 évesek munkanélküliségi rátája és annak változása az előző év azonos időszakához képest, 2021. augusztus–október, 3 havi átlag adatok
A 15–74 évesek munkanélküliségi rátája és annak változása az előző év azonos időszakához képest, 2021. augusztus–október, 3 havi átlag adatok

2021 augusztus–októberében a munkanélküliségi ráta kilenc megyében nőtt, a többiben csökkent az előző évihez képest, a legnagyobb mértékű (2,2 százalékpontos) mérséklődés Csongrád-Csanád megyében történt

A 15–64 évesek munkanélküliségi rátája és annak változása az előző év azonos időszakához képest megyék szerint, 2021. augusztus–október, 3 havi átlag adatok

2021 augusztus–októberében a potenciális munkaerő-tartalék tovább csökkent, nagysága alacsonyabb volt, mint a járvány kezdetét magába foglaló 2020 január–márciusában

A potenciális munkaerő-tartalék alakulása a 15–74 éves népességen belül, 3 havi átlag adatok

2021 augusztus–októberében Dél-Alföld kivételével minden régióban csökkent a munkaerő-tartalék aránya (országosan 4,3%-ra) az egy évvel korábbihoz viszonyítva

A potenciális munkaerő-tartalék aránya és annak változása az előző év azonos időszakához képest a 15–74 éves népességen belül régiók szerint, 2021. augusztus–október, 3 havi átlag adatok

2021 II. negyedévében az Európai Unión belül Hollandiában alakult a legkedvezőbben a 15–64 évesek foglalkoztatási rátája (80,7%), Görögországban pedig a legkedvezőtlenebbül (57,0%), miközben Magyarország (72,8%) a hetedik helyen állt az uniós tagországok rangsorában

A 15–64 évesek foglalkoztatási rátájának alakulása az Európai Unió tagállamaiban, 2021. II. negyedév*

2021. szeptemberben Magyarország 3,3%-os munkanélküliségi rátája az ötödik legalacsonyabb volt az uniós tagországok rangsorában

A 15–74 évesek munkanélküliségi rátájának alakulása az Európai Unió tagállamaiban, 2021. szeptember

A tagállamok döntő többségében, köztük hazánkban is csökkent a munkanélküliségi ráta 2021 szeptemberében az egy évvel korábbihoz képest

A 15–74 évesek munkanélküliségi rátájának alakulása az Európai Unió tagállamaiban

2021. szeptemberben a fiatalok munkanélkülisége az unión belül Németországban volt a legalacsonyabb és Spanyolországban a legmagasabb, míg Magyarország a rangsor első harmadában helyezkedett el

A 15–24 éves fiatalok munkanélküliségi rátájának alakulása az Európai Unió tagállamaiban, 2021. szeptember*

2021 szeptemberében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 428 100 forint, a medián ennek közel 82%-a (349 300 forint) volt a legalább öt főt foglalkoztató munkáltatóknál és a közszférában

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlag-, és mediánkeresete*

2021 szeptemberében a bruttó átlagkereset 9,1%-kal, míg a nettó keresetek reálértéke 3,4%-kal nőtt az előző év szeptemberéhez képest

A bruttó- és a rendszeres átlagkereset, valamint a nettó reálkereset alakulása*

2021 szeptemberében a keresettömeg növekedése (12,7%) jelentősen meghaladta az átlagkeresetét (9,1%) az egy évvel korábbihoz viszonyítva

Bruttó keresettömeg és az átlagkereset alakulása*

A nonprofit szektor jelentős átlagkeresetnövekedéséhez hozzájárult, hogy augusztus elejétől számos oktatási intézmény – fenntartójának változása miatt – a költségvetési szektorból ebbe a szektorba sorolódott. Elsősorban az egyes előmeneteli rendszerekben előre ütemezett béremelések hatására az átlagkereset növekedése a költségvetési szerveknél is meghaladta a nemzetgazdaság átlagát.

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete és annak változása az előző év azonos időszakához képest néhány kiemelt csoportban, 2021. szeptember*
A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete és annak változása az előző év azonos időszakához képest néhány kiemelt csoportban, 2021. szeptember*
A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete és annak változása az előző év azonos időszakához képest néhány kiemelt csoportban, 2021. szeptember*

* Legalább öt főt foglalkoztató vállalkozások, valamennyi költségvetési intézmény és foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetek.
** Legalább öt főt foglalkoztató.

2021 szeptemberében az átlagkereset az információ, kommunikáció, a pénzügyi szolgáltatások és a tudományos, műszaki tevékenység területén volt a legmagasabb, a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátásban pedig a legalacsonyabb

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete és annak változása az előző év azonos időszakához képest nemzetgazdasági áganként, 2021. szeptember*
A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete és annak változása az előző év azonos időszakához képest nemzetgazdasági áganként, 2021. szeptember*
A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete és annak változása az előző év azonos időszakához képest nemzetgazdasági áganként, 2021. szeptember*

* Legalább öt főt foglalkoztató vállalkozások, valamennyi költségvetési intézmény és foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetek.