2021. novemberben a foglalkoztatottak átlagos havi létszáma 4 millió 677 ezer fő volt

A 15–74 éves foglalkoztatottak számának havi alakulása

2021 szeptember–novemberében a foglalkoztatási ráta a megyék döntő többségében bővült az előző évihez képest, annak szintje Budapesten volt a legmagasabb (79,0%) és Somogy megyében a legalacsonyabb (65,7%)

A 15–64 évesek foglalkoztatási rátájának alakulása és annak változása az előző év azonos időszakához képest megyék szerint, 2021. szeptember–november
(3 havi átlag adatok)

2021. szeptember–novemberben a 74,0%-os foglalkoztatási ráta az egy évvel korábbinál 1,6 százalékponttal volt magasabb

A 15–64 évesek foglalkoztatási rátájának alakulása és változása az előző év azonos időszakához képest, 2021. szeptember–november, 3 havi átlag adatok
A 15–64 évesek foglalkoztatási rátájának alakulása és változása az előző év azonos időszakához képest, 2021. szeptember–november, 3 havi átlag adatok
A 15–64 évesek foglalkoztatási rátájának alakulása és változása az előző év azonos időszakához képest, 2021. szeptember–november, 3 havi átlag adatok

A legnagyobb mértékű létszámcsökkenést a kereskedelem (–24 ezer fő) és az egészségügy, szociális ellátás (–17 ezer fő) területek szenvedték el; a vendéglátásban 7 ezer fővel kevesebben, a szálláshely szolgáltatásban pedig 9 ezer fővel többen dolgoztak, mint egy évvel korábban

A foglalkoztatottak száma nemzetgazdasági ágak szerint, 3 havi átlag adatok

2021. szeptember–novemberben a hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 520 ezer fő dolgozott, ami 88 ezer fős bővülés az egy évvel korábbihoz képest, miközben a külföldön dolgozóké (81 ezer fő) 14 ezer fővel csökkent

A 15–74 éves foglalkoztatottak számának alakulása a munkaerőpiac egyes szegmenseiben, 3 havi átlag adatok

2021. szeptember–novemberben a távmunkában vagy home office keretében dolgozók aránya 6,8% volt, 0,1 százalékponttal alacsonyabb az egy évvel korábbinál

A távmunkában vagy home office keretében dolgozók arányának alakulása, 3 havi átlag adatok

A járvány kitörése óta 2021. III. negyedév végén volt a legmagasabb az üres álláshelyek száma

Üres álláshelyek száma szektoronként*

2021. szeptember–novemberben az előző év azonos időszakához képest 131 ezer fővel csökkent a nem dolgozók száma, létszámuk a járvány előtti szintnél is alacsonyabb

A 15–74 éves nem foglalkoztatottak (munkanélküliek és inaktívak) számának alakulása, 3 havi átlag adatok

2021. novemberben a munkanélküliek száma 179 ezer fő volt

A 15–74 éves munkanélküliek számának havi alakulása

2021. szeptember–novemberben a munkanélküliségi ráta 3,6% volt, ami 0,6 százalékponttal alacsonyabb az egy évvel korábbinál

A 15–74 évesek munkanélküliségi rátája és annak változása az előző év azonos időszakához képest, 2021. szeptember–november, 3 havi átlag adatok
A 15–74 évesek munkanélküliségi rátája és annak változása az előző év azonos időszakához képest, 2021. szeptember–november, 3 havi átlag adatok
A 15–74 évesek munkanélküliségi rátája és annak változása az előző év azonos időszakához képest, 2021. szeptember–november, 3 havi átlag adatok

2021 szeptember–novemberében a munkanélküliségi ráta öt megyében nőtt, a többiben csökkent az előző évihez képest, a legnagyobb mértékű (3,0 százalékpontos) mérséklődés Jász-Nagykun-Szolnok megyében történt

A 15–64 évesek munkanélküliségi rátája és annak változása az előző év azonos időszakához képest megyék szerint, 2021. szeptember–november, 3 havi átlag adatok

2021 szeptember–novemberében a potenciális munkaerő-tartalék tovább csökkent, nagysága alacsonyabb volt, mint a járvány kezdetét magába foglaló 2020 január–márciusában

A potenciális munkaerő-tartalék alakulása a 15–74 éves népességen belül, 3 havi átlag adatok

2021 szeptember–novemberében a potenciális munkaerő-tartalék aránya országosan 4,1%-ot tett ki, ezen belül Észak-Magyarországon volt a legmagasabb (6,8%) és Közép-Dunántúlon a legalacsonyabb (2,3%)

A potenciális munkaerő-tartalék aránya és annak változása az előző év azonos időszakához képest a 15–74 éves népességen belül régiók szerint, 2021. szeptember–november, 3 havi átlag adatok

2021 III. negyedévében az Európai Unión belül Hollandiában alakult a legkedvezőbben a 15–64 évesek foglalkoztatási rátája (81,6%), Olaszországban pedig a legkedvezőtlenebbül (59,1%), miközben Magyarország (73,6%) a kilencedik helyen állt az uniós tagországok rangsorában

A 15–64 évesek foglalkoztatási rátájának alakulása az Európai Unió tagállamaiban, 2021. III. negyedév

2021. novemberben Magyarország 3,6%-os munkanélküliségi rátája a hatodik legalacsonyabb volt az uniós tagországok rangsorában

A 15–74 évesek munkanélküliségi rátájának alakulása az Európai Unió tagállamaiban, 2021. november

A tagállamok döntő többségében, köztük hazánkban is csökkent a munkanélküliségi ráta 2021 novemberében az egy évvel korábbihoz képest

A 15–74 évesek munkanélküliségi rátájának alakulása az Európai Unió tagállamaiban

2021. novemberben a fiatalok munkanélkülisége az unión belül Németországban volt a legalacsonyabb és Görögországban a legmagasabb, míg Magyarország a rangsor középmezőnyében helyezkedett el

A 15–24 éves fiatalok munkanélküliségi rátájának alakulása az Európai Unió tagállamaiban, 2021. november*

2021 októberében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 431 300 forint, a medián ennek 81%-a (350 100 forint) volt a legalább öt főt foglalkoztató munkáltatóknál és a közszférában

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlag-, és mediánkeresete*

2021 októberében a bruttó átlagkereset 8,5%-kal, míg a nettó keresetek reálértéke 1,9%-kal nőtt az előző év októberéhez képest

A bruttó- és a rendszeres átlagkereset, valamint a nettó reálkereset alakulása*

2021 októberében a keresettömeg egy évvel korábbihoz viszonyított növekedése (12,0%) jelentősen meghaladta az átlagkeresetét (8,5%)

Bruttó keresettömeg és az átlagkereset alakulása*

A nonprofit szektor jelentős átlagkeresetnövekedéséhez hozzájárult, hogy augusztus elejétől számos oktatási intézmény – fenntartójának változása miatt – a költségvetési szektorból ebbe a szektorba sorolódott. Elsősorban az egyes előmeneteli rendszerekben előre ütemezett béremelések hatására az átlagkereset növekedése a költségvetési szerveknél is meghaladta a nemzetgazdaság átlagát.

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete és annak változása az előző év azonos időszakához képest néhány kiemelt csoportban, 2021. október*
A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete és annak változása az előző év azonos időszakához képest néhány kiemelt csoportban, 2021. október*
A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete és annak változása az előző év azonos időszakához képest néhány kiemelt csoportban, 2021. október*

* Legalább öt főt foglalkoztató vállalkozások, valamennyi költségvetési intézmény és foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetek.
** Legalább öt főt foglalkoztató.

2021 októberében az átlagkereset a pénzügyi szolgáltatás területén volt a legmagasabb, a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátásban pedig a legalacsonyabb

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete és annak változása az előző év azonos időszakához képest nemzetgazdasági áganként, 2021. október*
A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete és annak változása az előző év azonos időszakához képest nemzetgazdasági áganként, 2021. október*
A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete és annak változása az előző év azonos időszakához képest nemzetgazdasági áganként, 2021. október*

* Legalább öt főt foglalkoztató vállalkozások, valamennyi költségvetési intézmény és foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetek.