Kód Gazdasági ág 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 2 676 1 089 1 227 766 1 260 457 1 748
B Bányászat, kőfejtés 95 90 350 157 196 3 518 2 694
C Feldolgozóipar 22 401 17 939 19 271 22 933 40 682 54 486 59 635
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 17 552 16 480 18 905 22 802 27 420 30 852 35 041
E Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 16 432 12 725 12 910 12 864 20 233 20 519 20 547
G Kereskedelem, gépjárműjavítás 6 146 5 131 12 876 16 074 17 891 26 461 36 705
H Szállítás, raktározás 7 256 3 943 8 735 8 808 12 794 12 112 10 437
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 433 183 308 1 020 1 001 670 2 649
J Információ, kommunikáció 3 256 3 143 3 998 4 425 4 239 4 126 11 798
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység
L Ingatlanügyletek 11 185 4 772 8 483 17 228 11 405 19 257 10 260
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 14 886 1 991 2 816 10 485 6 465 10 998 14 389
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 9 148 7 318 18 709 18 118 17 119 12 940 18 568
O Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás
P Oktatás 691 184 205 179 78 10 81
Q Humán-egészségügyi, szociális ellátás
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 183 338 1 553 231 514 510
S Egyéb szolgáltatás 17 210 44 51
Összesen 112 357 74 988 109 130 137 412 161 223 196 964 225 113

Lábjegyzet

*A megfigyelt vállalkozások adatai.
.