Szállítási teljesítmények, 2021. II. negyedév

2021. II. negyedévben a hazai áru- és személyszállítás teljesítménye egyaránt nőtt az előző évi, alacsony bázishoz képest, a járvány előtti szinttől viszont – különösen a személyszállítás esetében – elmaradt. Bár a nemzetközi személyforgalom utasszáma és teljesítménye az egy évvel korábbihoz mérten jelentősen emelkedett, még így is töredéke volt a 2019. II. negyedévinek. A tavalyinál közel 30%-kal több autó (64 ezer) került forgalomba, de 19%-kal kevesebb a két évvel korábbinál.

Csaknem 9%-kal nőtt az áruszállítási teljesítmény egy év alatt, viszont 11%-kal kevesebb volt a két évvel korábbinál

2021 II. negyedévében – a közúti áruszállítás 20%-os növekedése következtében – az áruszállítás teljesítménye (13,5 milliárd árutonna-kilométer) 8,8%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához viszonyítva, a 2019. II. negyedévitől azonban 11%-kal elmaradt.

Belföldi és nemzetközi viszonylatban egyaránt 8,8%-kal nőtt a teljesítmény:

  • A belföldi szállítás esetében a vasúti áruszállítást kivéve minden módozat teljesítménye növekedett, a legnagyobb részarányt (82%) kitevő közúti áruszállításé 11%-kal.
  • A nemzetközi szállításon belül kizárólag a közúti áruszállítás teljesítménye nőtt, az egy évvel korábbi, rendkívül alacsony bázishoz mérten 27%-kal.

A szállított áruk tömege (76 millió tonna) 7,4%-kal több lett az előző év azonos időszakinál. A módozatok közül egyedül a közúton szállított árutömeg nőtt (15%), ugyanakkor a csővezetékes szállítás volumene még a 2020. II. negyedévi, alacsony bázishoz képest is visszaesett (–15%).

1. tábla

Áruszállítási teljesítmények szállítási módozatonként, 2021. II. negyedév

(%)
Szállítási módozat Szállítási teljesítmény, árutonna-kilométer
megoszlás változás 2020 II. negyedévéhez képest változás 2019 II. negyedévéhez képest
Vasúti 19,9 –6,0 6,6
Közúti 67,1 20,2 –5,3
Belvízi 3,6 –2,6 –17,4
Csővezetékes 9,3 –16,0 –48,1
Összesen 99,9 8,8 –10,7

2021 II. negyedévében a nemzetközi közúti áruszállítás teljesítménye (5,4 milliárd árutonna-kilométer) 27, a szállított áruk mennyisége (8,9 millió tonna) 25%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Ugyanakkor a két évvel korábbitól a teljesítmény (–11%) és a szállított áru tömege (–6,2%) is elmaradt.

A vasúti áruszállítás összteljesítménye 6,0%-kal csökkent, aminek az az oka, hogy 2020 II. negyedévében a járvány miatti határzárások következtében leállt kamionos áruforgalom egy része átterelődött a vasútra, azonban ez a forgalomátterelés 2021 II. negyedévére részben megszűnt.

A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér II. negyedévi teherforgalma (32,8 ezer tonna) 62%-kal bővült az előző év azonos időszakához képest, annak eredményeként, hogy 2021. január elején a BUD Cargo City megkezdte működését. 2019 II. negyedévéhez mérten is jelentős (36%) volt a bővülés.

A növekedés ellenére a személyszállítási teljesítmények elmaradása is jelentős a két évvel korábbihoz mérten

A járvány miatti korlátozások által erőteljesen érintett, rendkívül alacsony 2020. II. negyedévi bázishoz mérten a helyközi személyszállítás 2021. április–júniusi teljesítménye (3,2 milliárd utaskilométer) harmadával nőtt, a 2019. azonos időszakitól azonban 60%-kal elmaradt.

A szállítás iránya szerint:

  • A belföldi személyszállítás utaskilométerben mért teljesítménye egy év alatt 32%-kal nagyobb lett, a 2019. azonos időszakinak azonban csak 60%-a volt. Ezen belül az autóbuszos közlekedésben realizált teljesítmény 16, a vonattal történő személyszállításé 72%-kal volt több a 2020. II. negyedévinél.
  • A nemzetközi személyszállítás teljesítménye az egy évvel korábbinak több mint másfélszeresére emelkedett, azonban a 2019. azonos időszakinak csupán a töredéke (6,5%-a) volt. Döntően a légi személyszállítás befolyásolta a nemzetközi forgalom alakulását.

A helyközi forgalomban szállított utasok száma (101 millió fő) 49%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest, a 2019 II. negyedévinél viszont 37%-kal kevesebb volt. Ezen belül a hajón utazók száma megduplázódott, a vonaton közlekedőké több mint másfélszeresére, az autóbuszosoké 48, a légi utasoké 16%-kal nőtt a 2020. II. negyedévihez mérten.

A helyi személyszállítás utaskilométerben mért teljesítménye és az utazások száma is több mint másfélszerese volt az előző év azonos időszakinak, a 2019. II. negyedévinek azonban egyaránt csak 58%-a.

2. tábla

Helyközi személyszállítási teljesítmények szállítási módozatonként, 2021. II. negyedév

(%)
Szállítási módozat Szállítási teljesítmény, utaskilométer
megoszlás változás 2020 II. negyedévéhez képest változás 2019 II. negyedévéhez képest
Vasúti 35,5 74,0 –41,5
Autóbusz 59,5 15,5 –48,3
Hajó 0,0 43,1 –75,7
Repülőgép 5,1 49,4 –93,2
Összesen 100,0 32,9 –60,0

A helyközi személyszállításon belül a legnagyobb mértékben a nemzetközi személyszállítás forgalma emelkedett: a teljesítmény (195 millió utaskilométer) 55, az utasszám (350 ezer fő) 95%-kal haladta meg az előző év azonos időszaki, rendkívül alacsony bázist. Ezen belül a legerőteljesebb, több mint ötszörös növekedés a teljesítmény kis hányadát realizáló vasúti személyszállításnál volt, a 2019. II. negyedévinek azonban ez is csak az ötödét tette ki. A legjelentősebb súlyú légi személyszállítási teljesítmény az egy évvel korábbinak másfélszerese, a 2019. azonos időszakinak viszont mindössze 6,8%-a volt.

A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér II. negyedévi utasforgalma 420 ezer fő volt, több mint három és félszerese az előző év azonos időszakinak, de csupán tizede a 2019. II. negyedévinek.

Csaknem háromtizeddel több autó került forgalomba, de 19%-kal kevesebb, mint két évvel korábban

2021 II. negyedévében a Magyarországon első alkalommal forgalomba helyezett személygépkocsik száma (64 ezer) az egy évvel korábbi, igen alacsony bázisnál 28%-kal több, a 2019. évi azonos időszakinál azonban 19%-kal kevesebb volt. A forgalomba helyezések száma az új személygépkocsik esetében 40, a használtaknál 17%-kal nőtt egy év alatt, a 2019. II. negyedévitől viszont egyaránt mintegy ötödével elmaradt. Az elektromos személygépkocsik száma 73%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, és több mint kétszerese a két évvel korábbinak, azonban arányuk a 2021. I. félév végi járműállománynak csak 3 ezreléke.

2021. június 30-án hazánkban 4,9 millió darab közúti gépjármű volt forgalomban, ebből a személygépkocsik száma 4,0 millió darabot tett ki. A gépjárművek átlagos kora tovább emelkedett: fél év alatt 0,1 évvel, 14,8 évre.

További adatok, információk

Elérhetőségek:
kommunikacio@ksh.hu
Lépjen velünk kapcsolatba
Telefon: (+36-1) 345-6789
www.ksh.hu