2.1.41. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete a nemzetgazdaságban (2000–)*(2/2)

< >
Kód Gazdasági ág 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bruttó átlagkereset, Ft
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 143 861 153 301 164 136 171 679 180 251 189 136 204 385 230 638 255 664
B Bányászat, kőfejtés 234 243 254 607 271 012 281 096 287 036 289 665 299 354 332 985 375 494
C Feldolgozóipar 200 692 213 281 230 877 241 787 253 162 263 877 279 336 311 879 344 495
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 363 900 379 606 404 073 410 516 422 444 439 282 454 361 498 280 546 640
E Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 193 604 207 614 223 206 224 649 224 447 230 574 234 037 269 090 300 387
B+C+D+E Ipar 207 004 219 602 237 213 247 196 257 866 268 272 282 634 315 745 348 680
F Építőipar 153 130 156 682 163 649 177 680 185 680 196 947 201 095 227 524 254 711
G Kereskedelem, gépjárműjavítás 185 812 196 942 212 521 217 483 223 882 230 036 243 716 273 810 304 112
H Szállítás, raktározás 200 129 210 226 217 794 223 351 230 138 239 147 247 562 279 507 310 196
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 122 699 125 757 139 731 146 742 152 874 157 560 165 969 189 489 211 984
J Információ, kommunikáció 368 113 392 963 410 045 426 944 449 412 460 122 479 625 510 675 561 443
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 433 458 456 980 459 744 470 690 486 054 493 956 519 027 561 576 608 234
L Ingatlanügyletek 182 903 184 829 219 287 209 751 214 163 221 125 239 317 281 502 316 079
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 297 489 303 292 330 880 322 927 345 198 369 460 392 266 431 838 462 814
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 145 576 149 675 163 300 169 662 181 338 198 050 215 241 246 072 277 744
Oa Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 242 958 252 848 247 139 258 803 262 055 282 194 313 084 358 569 392 840
Pa Oktatás 195 930 192 984 197 344 216 939 245 933 258 200 274 211 297 404 320 233
Qa Humán-egészségügyi, szociális ellátás 142 282 153 832 151 446 151 230 143 047 146 700 154 443 185 037 218 184
Ezen belül:
QA humán-egészségügyi ellátás 176 184 177 072 196 805 212 440 216 027 220 522 244 867 285 227 331 136
QB szociális ellátás 111 841 123 988 110 789 108 065 105 413 109 799 111 679 133 216 152 136
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 179 976 192 407 209 930 216 964 226 327 213 286 227 509 289 154 333 997
S Egyéb szolgáltatás 150 025 162 490 175 872 175 236 181 601 193 303 207 222 243 967 271 921
A–S Nemzetgazdaság összesen 202 525 213 094 223 060 230 714 237 695 247 924 263 171 297 017 329 943
Előző év = 100,0%
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 104,9 106,6 107,1 104,6 105,0 104,9 108,1 112,8 111,5
B Bányászat, kőfejtés 96,0 108,7 106,4 103,7 102,1 100,9 103,3 111,2 113,0
C Feldolgozóipar 105,4 106,3 108,3 104,7 104,7 104,2 105,9 111,7 110,7
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 105,5 104,3 106,4 101,6 102,9 104,0 103,4 109,7 109,7
E Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 106,5 107,2 107,5 100,6 99,9 102,7 101,5 115,0 111,7
B+C+D+E Ipar 105,3 106,1 108,0 104,2 104,3 104,0 105,4 111,7 110,6
F Építőipar 100,6 102,3 104,4 108,6 104,5 106,1 102,1 113,1 112,9
G Kereskedelem, gépjárműjavítás 106,1 106,0 107,9 102,3 102,9 102,7 105,9 112,3 111,8
H Szállítás, raktározás 101,9 105,0 103,6 102,6 103,0 103,9 103,5 112,9 111,2
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 100,1 102,5 111,1 105,0 104,2 103,1 105,3 114,2 112,6
J Információ, kommunikáció 100,4 106,8 104,3 104,1 105,3 102,4 104,2 106,5 109,5
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 101,4 105,4 100,6 102,4 103,3 101,6 105,1 108,2 108,3
L Ingatlanügyletek 102,9 101,1 118,6 95,7 102,1 103,3 108,2 117,6 115,7
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 101,5 102,0 109,1 97,6 106,9 107,0 106,2 110,1 107,9
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 97,6 102,8 109,1 103,9 106,9 109,2 108,7 114,3 114,0
Oa Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 103,5 104,1 97,7 104,7 101,3 107,7 110,9 114,5 109,5
Pa Oktatás 100,5 98,5 102,3 109,9 113,4 105,0 106,2 108,5 107,8
Qa Humán-egészségügyi, szociális ellátás 88,2 108,1 98,4 99,9 94,6 102,6 105,3 119,8 117,7
Ezen belül:
QA humán-egészségügyi ellátás 99,8 100,5 111,1 107,9 101,7 102,1 111,0 116,5 116,0
QB szociális ellátás 79,1 110,9 89,4 97,5 97,5 104,2 101,7 119,3 113,5
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 100,4 106,9 109,1 103,4 104,3 94,2 106,7 127,1 115,4
S Egyéb szolgáltatás 93,5 108,3 108,2 99,6 103,6 106,4 107,2 117,7 112,9
A–S Nemzetgazdaság összesen 101,3 105,2 104,7 103,4 103,0 104,3 106,1 112,9 111,3
*Forrás: intézményi munkaügy-statisztikai évközi adatgyűjtési rendszer.  aA 2010. január 1-től bevezetésre került új szakfeladatrend miatt az adatok az előző évek adataival csak korlátozottan összehasonlíthatóak.  Előzetes adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011