2.1.48. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi nettó átlagkeresete a nemzetgazdaságban közfoglalkoztatottak nélkül (2013–)*

< >
Kód Gazdasági ág 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Nettó átlagkereset, Ft
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 118 697 126 495 132 312 144 011 160 405 174 723
B Bányászat, kőfejtés 184 118 188 009 189 730 199 071 221 435 249 702
C Feldolgozóipar 158 409 165 887 172 879 185 793 207 425 229 106
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 268 940 277 168 288 451 303 033 332 032 363 941
E Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 148 281 151 959 154 583 161 091 184 663 204 083
B+C+D+E Ipar 162 030 169 340 176 027 188 431 210 414 232 192
F Építőipar 117 043 123 158 130 206 135 068 152 634 170 496
G Kereskedelem, gépjárműjavítás 142 453 146 661 150 676 162 084 182 088 202 234
H Szállítás, raktározás 146 966 152 290 158 913 166 947 187 698 207 502
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 96 119 100 196 103 334 110 422 126 066 141 086
J Információ, kommunikáció 279 657 294 365 301 397 318 952 339 601 373 359
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 308 301 318 365 323 541 345 153 373 447 404 481
L Ingatlanügyletek 140 163 147 334 150 484 163 751 190 001 212 745
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 211 523 226 209 242 232 260 882 287 270 308 264
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 111 259 119 810 131 596 145 984 166 182 186 666
Oa Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 178 590 184 305 198 535 221 318 251 965 271 137
Pa Oktatás 142 120 161 365 169 738 182 831 198 539 213 553
Qa Humán-egészségügyi, szociális ellátás 121 749 124 343 129 076 144 935 169 558 191 951
Ezen belül:
QA humán-egészségügyi ellátás 139 190 141 750 144 784 163 256 190 118 220 587
QB szociális ellátás 94 962 100 183 107 496 119 012 142 459 155 871
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 142 725 151 289 155 804 169 360 198 305 227 317
S Egyéb szolgáltatás 117 410 123 070 127 842 139 706 163 240 189 639
A–S Nemzetgazdaság összesen 156 031 163 693 171 118 184 952 206 681 227 169
Előző év = 100.0%
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat .. 106,6 104,6 108,8 111,4 109,7
B Bányászat, kőfejtés .. 102,1 100,9 104,9 111,2 113,0
C Feldolgozóipar .. 104,7 104,2 107,5 111,6 110,7
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás .. 103,1 104,1 105,1 109,6 109,6
E Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés .. 102,5 101,7 104,2 114,6 110,6
B+C+D+E Ipar .. 104,5 103,9 107,0 111,7 110,6
F Építőipar .. 105,2 105,7 103,7 113,0 112,7
G Kereskedelem, gépjárműjavítás .. 103,0 102,7 107,6 112,3 111,8
H Szállítás, raktározás .. 103,6 104,3 105,1 112,4 110,8
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás .. 104,2 103,1 106,9 114,2 112,6
J Információ, kommunikáció .. 105,3 102,4 105,8 106,5 109,5
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység .. 103,3 101,6 106,7 108,2 108,3
L Ingatlanügyletek .. 105,1 102,1 108,8 116,0 115,3
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység .. 106,9 107,1 107,7 110,1 108,1
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység .. 107,7 109,8 110,9 113,8 113,5
Oa Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás .. 103,2 107,7 111,5 113,8 107,5
Pa Oktatás .. 113,5 105,2 107,7 108,6 107,7
Qa Humán-egészségügyi, szociális ellátás .. 102,1 103,8 112,3 117,0 113,3
Ezen belül:
QA humán-egészségügyi ellátás .. 101,8 102,1 112,8 116,5 115,9
QB szociális ellátás .. 105,5 107,3 110,7 119,7 109,5
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő .. 106,0 103,0 108,7 117,1 114,7
S Egyéb szolgáltatás .. 104,8 103,9 109,3 116,8 117,6
A–S Nemzetgazdaság összesen .. 104,9 104,5 108,1 111,7 110,2
*Forrás: intézményi munkaügy-statisztikai évközi adatgyűjtési rendszer.  aA 2010. január 1-től bevezetésre került új szakfeladatrend miatt az adatok az előző évek adataival csak korlátozottan összehasonlíthatóak.  Előzetes adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011