3.2.1.1. A regisztrált gazdasági szervezetek száma – GFO'02 (1990–2010)(1/3)

< >
Kód Gazdálkodási forma 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
11 Jogi személyiségű gazdasági társaság 19 401 42 695 59 363 75 654 91 229 106 245 125 940
113 Korlátolt felelősségű társaság 18 317 41 204 57 262 72 897 87 957 102 697 122 044
114 Részvénytársaság 646 1 072 1 712 2 375 2 896 3 186 3 536
12 Szövetkezet 7 641 7 766 7 694 8 175 8 252 8 321 8 362
124 Mezőgazdasági szövetkezet .. .. .. .. 2 038 2 105 2 119
13 Egyéb jogi személyiségű vállalkozás .. .. .. .. 1 289 1 618 1 932
71, 72 Állami gazdálkodó szervezet és egyéb vállalat 2 363 2 233 1 733 1 130 821 761 683
1, 71, 72 Jogi személyiségű társas vállalkozás .. .. .. .. 101 591 116 945 136 917
21 Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 6 207 23 440 42 405 69 793 92 393 111 057 132 119
211 Közkereseti társaság 418 463 1 187 2 492 3 348 3 951 4 394
212 Betéti társaság 5 789 22 977 41 218 67 301 89 045 107 106 127 725
22 Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás .. .. .. .. 16 335 19 913 22 712
73 Megszűnő gazdálkodási forma .. .. .. .. 13 618 13 846 12 595
21, 22, 73 Jogi személyiség nélküli társas vállalkozás .. .. . .. 122 346 144 816 167 426
1, 21, 22, 7 Társas vállalkozás .. .. .. .. 223 937 261 761 304 343
23 Egyéni vállalkozás 393 450 510 459 606 207 688 843 778 036 791 496 745 247
231 Vállalkozói igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozás .. .. .. .. .. .. ..
1, 2, 7 Vállalkozás összesen .. .. .. .. 1 001 973 1 053 257 1 049 590
31, 32 Költségvetési szervezet és intézménye 38 300a 15 915 15 091 14 702 14 888 14 879 14 696
33 Kötelező társadalombiztosítás .. .. .. .. 115 113 113
5, 6 Nonprofit szervezet .. .. .. .. 42 604 46 804 50 601
921 MRP szervezet .. .. .. .. 269 303 309
Összesen .. .. .. .. 1 059 849 1 115 356 1 115 309
aA társadalombiztosítási és egyéb szervezetekkel együtt. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011