3.2.1.1. A regisztrált gazdasági szervezetek száma – GFO'02 (1990–2010)(3/3)

< >
Kód Gazdálkodási forma 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
11 Jogi személyiségű gazdasági társaság 214 151 228 586 242 851 261 907 297 060 324 906 355 548
113 Korlátolt felelősségű társaság 209 720 224 146 238 411 257 347 292 165 319 849 350 245
114 Részvénytársaság 4 357 4 371 4 373 4 493 4 828 5 020 5 269
12 Szövetkezet 6 532 6 230 5 860 5 488 5 245 4 365 4 358
124 Mezőgazdasági szövetkezet 1 852 1 714 1 549 1 372 1 149 1 116 1 027
13 Egyéb jogi személyiségű vállalkozás 5 210 5 510 5 785 6 032 6 347 6 466 6 753
71, 72 Állami gazdálkodó szervezet és egyéb vállalat 250 230 141 122 45 36 29
1, 71, 72 Jogi személyiségű társas vállalkozás 226 143 240 556 254 637 273 549 308 697 335 773 366 688
21 Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 226 748 228 438 228 396 225 175 218 309 208 326 196 948
211 Közkereseti társaság 7 725 7 483 7 244 6 868 6 486 6 153 5 754
212 Betéti társaság 219 023 220 955 221 152 218 307 211 823 202 173 190 750
22 Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás 27 762 28 449 30 329 32 065 34 143 35 481 36 884
73 Megszűnő gazdálkodási forma 652 499 388 320 275 241 206
21, 22, 73 Jogi személyiség nélküli társas vállalkozás 255 162 257 386 259 113 257 560 252 727 244 048 234 038
1, 21, 22, 7 Társas vállalkozás 481 305 497 942 513 750 531 109 561 424 579 821 600 726
23 Egyéni vállalkozás 717 323 710 838 670 203 702 595 1 000 022 1 012 770 1 043 758
231 Vállalkozói igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozás 482 768 469 890 434 601 425 950 400 308 372 786 384 129
1, 2, 7 Vállalkozás összesen 1 198 628 1 208 780 1 183 953 1 233 704 1 561 446 1 592 591 1 644 484
31, 32 Költségvetési szervezet és intézménye 15 189 15 092 15 062 13 999 13 647 13 294 15 472
33 Kötelező társadalombiztosítás 70 70 67 55 27 27 13
5, 6 Nonprofit szervezet 72 955 74 909 76 864 77 751 79 062 80 332 81 614
921 MRP szervezet 151 138 130 126 117 107 79
Összesen 1 286 993 1 298 989 1 276 076 1 325 635 1 654 299 1 686 351 1 741 662
Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011