5.3.1. Légszennyező anyagok és üvegházhatású gázok kibocsátása (1985–)*(1/4)

(ezer tonna)

< >
Megnevezés 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
Üvegházhatású gázok
Szén-dioxid (CO2) (bruttó) 86 503 84 982 85 570 81 410 79 017 73 465 69 785 62 416 63 633
Ebből:
energiaipar 26 099 26 453 25 624 22 357 22 362 20 840 21 711 22 467 23 029
ipar 27 041 26 459 26 442 25 146 23 929 21 760 17 816 14 689 14 446
szállítás/közlekedés 7 966 8 379 8 719 8 763 9 115 8 673 7 608 7 347 7 336
háztartások 16 608 16 018 16 695 17 042 15 589 15 798 16 182 12 999 13 363
Biomassza szén-dioxid (CO2) 2 712 2 361 2 423 2 094 2 263 3 049 3 293 3 329 3 410
Dinitrogén-oxid (N2O) 38 37 37 36 34 28 19 15 16
Ebből:
mezőgazdasági talajok 17 17 18 17 17 13 9 8 7
salétromsavgyártás 15 14 14 14 13 10 5 3 4
Metán (CH4)a 522 507 502 499 488 469 458 406 384
Ebből:
hulladékkezelés 113 118 123 128 133 137 140 142 144
mezőgazdaság 228 219 215 212 205 196 184 158 135
(tüzelőanyagok kitermelése, szállítása és gyártása közben) szivárgó emisszió 132 123 118 112 108 96 95 81 77
Fluorozott szénhidrogén (HFC)b 0 0 0 0 0 0 15 23 27
Perfluor-karbon (PFC)b 371 372 374 364 394 376 324 180 195
Kén-hexafluorid (SF6)b 6 5 8 10 11 12 14 21 33
Savasodást okozó gázok
Nitrogén-oxidok (NOX)c .. .. .. .. .. 246 215 193 193
Ebből:
szállítás/közlekedés .. .. .. .. .. 83 73 70 68
energiaipar .. .. .. .. .. 40 43 44 45
műtrágya felhasználás .. .. .. .. .. 14 6 6 6
Kén-oxidok (SOx) .. .. .. .. .. 830 833 715 720
Ebből:
háztartások .. .. .. .. .. 249 242 120 152
energiaipar .. .. .. .. .. 441 444 478 482
Ammónia (NH3) .. .. .. .. .. 134 110 93 83
Ebből:
sertéstenyésztés .. .. .. .. .. 26 24 19 18
szarvasmarha-tenyésztés .. .. .. .. .. 19 18 15 13
műtrágyahasználat .. .. .. .. .. 23 10 8 8
Ózon előanyagok (ózon-prekurzorok)
Nem metán illékony szerves vegyület (NMVOC) .. .. .. .. .. 311 274 246 233
Ebből:
háztartások .. .. .. .. .. 39 38 24 27
szállítás/közlekedés .. .. .. .. .. 126 104 99 96
Szén-monoxid (CO) .. .. .. .. .. 1 420 1 305 1 027 1 094
Ebből:
háztartások .. .. .. .. .. 510 493 289 320
szállítás/közlekedés .. .. .. .. .. 735 659 608 635
Szálló por
Legfeljebb 10 µm átmérőjű szálló por (PM10) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ebből:
háztartások .. .. .. .. .. .. .. .. ..
mezőgazdaság .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Legfeljebb 2,5 µm átmérőjű szálló por (PM2,5) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ebből:
háztartások .. .. .. .. .. .. .. .. ..
szállítás/közlekedés .. .. .. .. .. .. .. .. ..
*Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat.  aÜvegházhatású gáz és ózon-előanyag is  bSzén-dioxid (CO2)-egyenérték  cSavasodást okozó gázok és ózon-előanyagok is.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011