5.3.1. Légszennyező anyagok és üvegházhatású gázok kibocsátása (1985–)*(3/4)

(ezer tonna)

< >
Megnevezés 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Üvegházhatású gázok
Szén-dioxid (CO2) (bruttó) 61 981 60 490 60 607 59 915 58 689 57 531 51 775 52 124
Ebből:
energiaipar 23 735 21 919 19 998 20 328 21 463 20 525 17 301 17 866
ipar 10 221 10 150 10 748 10 574 10 746 10 352 8 122 8 380
szállítás/közlekedés 10 478 10 916 11 838 12 606 12 924 12 872 12 837 11 521
háztartások 11 306 10 238 11 139 10 281 8 552 8 908 8 553 8 849
Biomassza szén-dioxid (CO2) 6 164 6 340 7 375 7 385 8 082 8 366 10 920 11 945
Dinitrogén-oxid (N2O) 17 20 19 18 16 14 13 13
Ebből:
mezőgazdasági talajok 9 11 10 10 10 10 9 9
salétromsavgyártás 4 6 6 5 3 0 0 0
Metán (CH4)a 343 329 320 315 313 307 308 309
Ebből:
hulladékkezelés 161 160 159 156 156 156 157 156
mezőgazdaság 111 106 104 100 101 99 96 95
(tüzelőanyagok kitermelése, szállítása és gyártása közben) szivárgó emisszió 48 41 36 35 33 32 30 30
Fluorozott szénhidrogén (HFC)b 505 669 772 898 1 033 1 117 1 105 1 198
Perfluor-karbon (PFC)b 254 269 281 3 5 5 4 2
Kén-hexafluorid (SF6)b 83 100 98 114 116 99 86 92
Savasodást okozó gázok
Nitrogén-oxidok (NOX)c 183 181 177 170 166 160 149 146
Ebből:
szállítás/közlekedés 78 77 79 77 74 72 68 60
energiaipar 34 33 30 26 27 27 25 27
műtrágya felhasználás 12 12 10 12 13 12 11 11
Kén-oxidok (SOx) 246 151 43 39 36 36 30 30
Ebből:
háztartások 17 16 16 17 11 14 11 13
energiaipar 213 123 17 14 18 16 14 12
Ammónia (NH3) 85 83 79 79 79 72 70 71
Ebből:
sertéstenyésztés 15 13 12 12 12 11 10 10
szarvasmarha-tenyésztés 11 11 11 11 11 11 11 10
műtrágyahasználat 13 14 13 15 15 10 10 10
Ózon előanyagok (ózon-prekurzorok)
Nem metán illékony szerves vegyület (NMVOC) 185 178 178 167 151 142 144 139
Ebből:
háztartások 26 24 23 24 24 21 30 33
szállítás/közlekedés 57 50 44 36 33 31 28 25
Szén-monoxid (CO) 814 746 670 578 536 477 518 519
Ebből:
háztartások 243 223 216 225 217 191 262 291
szállítás/közlekedés 427 388 352 280 248 228 210 181
Szálló por
Legfeljebb 10 µm átmérőjű szálló por (PM10) 73 75 72 64 62 65 76 72
Ebből:
háztartások 32 29 28 29 30 26 37 42
mezőgazdaság 11 10 10 10 10 10 10 10
Legfeljebb 2,5 µm átmérőjű szálló por (PM2,5) 46 43 40 40 40 36 47 50
Ebből:
háztartások 31 28 27 29 29 25 36 41
szállítás/közlekedés 5 5 5 4 4 4 4 3
*Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat.  aÜvegházhatású gáz és ózon-előanyag is  bSzén-dioxid (CO2)-egyenérték  cSavasodást okozó gázok és ózon-előanyagok is.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011